Filmer: Rehabilitering under och efter cancer

Film: Cancerrelaterad trötthet - fatigue

Innehållet gäller Västmanland

Vid cancer kan du drabbas av en särskild form av trötthet, så kallad fatigue. I dessa filmer får du veta mer om fatigue och får råd om hur du kan göra för att hantera tröttheten.

Filmerna är producerade av Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De är en del i en serie filmer med sammanfattningar av verksamhetens föreläsningar.

Detta är cancerrelaterad trötthet

Karin Ahlberg, specialistsjuksköterska och forskare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin, berättar om fatigue. Hon beskriver symtom, orsaker och vad du själv kan göra för att minska tröttheten.

Vardagsbalans vid cancerrelaterad trötthet

Lena Rostberg, arbetsterapeut på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hjälper cancerpatienter att få balans i ett vardagsliv som rubbats av cancerrelaterad trötthet, fatigue. I filmen ger hon dig några strategier för att hitta en bra fördelning mellan aktivitet och vila.

Till toppen av sidan