Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Filmer: Rehabilitering under och efter cancer

Film: Psykologiska utmaningar vid cancer

Innehållet gäller Västmanland

Många upplever stress, oro och ibland ångest under och efter cancerbehandling. I filmerna får du veta mer om de psykiska påfrestningar som du kan möta under och efter cancerbehandlingen.

Filmerna är producerade av Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De är en del i en serie filmer med sammanfattningar av verksamhetens föreläsningar.

Psykologiska utmaningar i cancerns olika faser

Kenneth Sydling, psykolog på Cancerrehabiliteringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om hur du och din omgivning kan påverkas psykiskt i olika faser av cancerbehandlingen.

Oro och ångest vid cancer

I den här filmen får du några råd om hur du kan hantera ångest och oro. Du får också information om olika möjligheter till stöd och hjälp.

Till toppen av sidan