SKADOR PÅ ARMAR OCH BEN

Brutet lårben hos barn

Barn kan bryta lårbenet vid en trafikolycka, vid fall från höjd eller i samband med cykling, ridning eller slalomåkning. Barn som har brutit lårbenet gipsas sällan, utan brukar få ligga med benet i en specialställning tills skelettet har läkt.

De allra flesta barn blir helt bra igen, men det brukar ta några månader innan barnet kan idrotta eller vara med på idrottslektionerna som vanligt i skolan. Lårbensbrott är vanligare hos förskolebarn än hos skolbarn. Vid lårbensbrott hos barn under två år måste sjukvården utesluta att det kan vara barnmisshandel.

Symtom

När barnet har brutit lårbenet gör det mycket ont. Därför brukar hen vilja hålla benet stilla. Det gör framför allt ont om barnet eller någon annan försöker röra på benet eller klämmer på det. Barnet bör röra så lite som möjligt på benet och det är viktigt att ha stöd under lårbenet om hen måste förflyttas.

När och var ska jag söka vård?

Om barnet har mycket ont efter att ha fallit, inte vill röra på benet eller låta någon känna på det ska du direkt söka vård på en akutmottagning. Ring 112 eftersom det är bäst för barnet att åka i ambulans till sjukhuset.

I ambulansen brukar lårbenet fixeras med speciella madrasser. De blåses upp så att benet ligger helt inpackat och inte kan röras, vilket minskar smärtan.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Vad kan jag göra själv?

En elastisk binda minskar inte smärtan. Men det kan eventuellt kännas bättre om barnet lägger benet med knäet lätt böjt över en mjuk kudde.

När barnet skadar lårbenet kan hen behöva sövas för behandlingen. Därför är det viktigt att barnet inte äter något efter skadan. Annars finns en risk att hen kräks under narkosen och att innehållet i magsäcken hamnar i lungorna och orsakar andningsbesvär. Om barnet inte är fastande kan hen inte sövas på några timmar och väntetiden förlängs då.

Trots att barnet ska vara fastande kan du ge ett receptfritt smärtlindrande läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil. Läkemedlen finns i olika former och dosen anpassas efter barnets vikt. Det finns anvisningar på förpackningen. Om du ger barnet tabletter genom munnen ska de sköljas ner enbart med lite vatten.

Svårt att förebygga denna typ av skador

Det är svårt att förebygga lårbensbrott som kan inträffa när barnet leker.

Läs mer: barnsäkerhet

Undersökningar och utredningar

Om läkaren misstänker att barnet har brutit lårbenet får hen en spruta med smärtstillande medel. Sedan görs en röntgenundersökning.

Barnet får ligga stilla på ett särskilt röntgenbord och flera bilder tas uppifrån och i sidled. Bilderna visar om skelettet är skadat och om det har någon felställning. Därefter bestämmer läkaren vilken behandling som behövs.

Det gör inte ont att ta röntgenbilder. Däremot kan det göra ont när läkaren känner på lårbenet. Som förälder eller närstående kan du vara med barnet under hela undersökningen, men du måste ta på dig ett skyddande förkläde eller gå ut ur rummet när röntgenbilderna tas.

Behandling

Barnet får ligga i en säng med en speciell ställning. Ställningen håller det skadade benet stabilt.

Vilken typ av behandling som barnet får beror dels på barnets ålder, storlek och vikt, dels på var skadan sitter och hur felställt lårbenet är. Ett spiralformat brott mitt på lårbenet är vanligast.

Barnet sövs och lårbenet rättas till

Först brukar barnet få bedövningssalva på huden i armvecket eller på handen på den oskadade armen. Salvan får verka i ungefär en timme. Därefter sätts en tunn slang in i ett blodkärl, antingen på handen eller i armvecket. Någon gång kan barnet ha så ont att hen behöver smärtlindrande läkemedel i blodet genast. Då används inte bedövningssalva eftersom det tar för lång tid innan den verkar.

När barnet ska sövas sprutas sömnmedel och bedövningsmedel in i den tunna plastslangen. Ibland sövs hen genom att först andas in sömnmedel genom en andningsmask. Därefter sätts den tunna slangen in i armen så att barnet kan få mer sömnmedel. Som förälder eller närstående får du följa med in i operationssalen och vara med tills barnet somnar. En narkosläkare och en sköterska kontrollerar att barnet mår bra och inte har ont under behandlingen.

När barnet blivit sövt kan läkaren, som vanligen är en ortoped, rätta till och stabilisera felställningen på benet.

När läkaren har lagt benbrottet till rätta körs barnet i sin säng till en så kallad uppvakningsavdelning. Där får barnet ligga tills hen vaknar ordentligt, vilket kan ta upp till ett par timmar. Som förälder eller närstående kan du sitta bredvid sängen under tiden. En del barn kan må illa när de vaknar.

Små barn behandlas med ett häftsträck

Barn under två år kan ibland behandlas med gips, men de allra flesta barn som väger mindre än 15-20 kilo brukar behandlas med hjälp av ett så kallat häftsträck.

Benen fixeras med klisterremsor Barnet får då ligga på rygg i en säng med en speciell ställning som håller oftast båda benen rakt upp i luften i ett stabilt läge medan läkningen pågår.

Barnet får ligga i sängen med sträck i mellan tre och fyra veckor. Exakt hur länge beror på ålder och hur läkningen går. Ju yngre barn är desto kortare tid. Under första vecka kan det göra lite ont när barnet rör sig och hen kan då behöva smärtstillande läkemedel.

Under tiden övervakas läkningen av lårbenet med hjälp av röntgenundersökningar. Antalet sådana undersökningar varierar beroende på hur benbrottet ser ut och hur läkningen går.

Många sjukhus har möjlighet att ordna så att barnet efter ungefär en vecka kan ligga hemma med häftsträcket. Hen behöver då bara komma till sjukhuset för röntgenkontroller.

Större barn kan få en sträckpinne inopererad

Större barn som väger mer än 20 kilo brukar få en annan form av sträckbehandling.

Barnet får en smal metallpinne inopererad genom lårbenet nära knäleden. Även under den här behandlingen ligger barnet på rygg i en säng med en speciell ställning.

Barnet måste ligga i sängen mellan fyra och sex veckor, medan benbrottets läge och läkning övervakas med hjälp av röntgenundersökningar. Hen får smärtstillande läkemedel så länge det är nödvändigt.

Sträckpinnen tas så småningom bort utan att barnet sövs, men med bedövning. Sedan får hen ligga kvar i sängen ytterligare en tid beroende på hur brottet i lårbenet har läkt.

Operation av lårbensbrott

Eftersom sträckbehandling hos lite större barn innebär minst en månad till sängs är det nu vanligt att barn äldre än fyra till sex år opereras. Då stabiliseras frakturen så att barnet slipper att ligga till sängs under läkningen. Hen kan då belasta benet och förflytta sig själv med kryckor och många gånger komma tillbaka till skolan redan efter ett par veckor.

Frakturen kan fixeras med metallstift som placeras inne i benet, så kallade TEN-spikar, med en yttre fixationram eller med plattor. Vilken metod som väljs beror oftast på hur frakturen ser ut.

Det kan vara jobbigt att ligga stilla

Att ligga stilla i en säng kan kännas jobbigt för barnet. Men de flesta barn brukar vänja sig efter de inledande dagarna. Barnet kan till exempel ligga och läsa, rita eller titta på teve. Du kan tvätta hen med en tvättlapp. Barnet får använda sig av ett bäcken när hen behöver kissa och bajsa.

När behandlingen är färdig och barnet slipper specialställningen gör det inte längre ont i lårbenet. Men under de första dagarna kan det ändå vara besvärligt med omställningen. Det brukar ta flera veckor innan barnet kan gå eller springa igen som innan olyckan inträffade.

Kryckor kan fås på vårdcentralen

Du kan vanligtvis få kryckor på den vårdcentral eller akutmottagning du vänt dig till första gången. När barnet inte längre behöver gå med kryckorna ska du lämna dem på närmaste vårdcentral.

Små barn under sex års ålder kan för det mesta inte gå med kryckor och kan då behöva använda en rollator istället.

Ingen speciell träning behövs efteråt

Det är sällan en skada på lårbenet kräver speciell träning efter att häftsträck eller metallpinne tagits bort. Barnet bör undvika fysiskt krävande aktiviteter under fyra till sex veckor efter avslutad behandling då det under denna tid är ökad risk för ny fraktur. Den dagliga leken med kompisar gör att de flesta barn inte behöver någon sjukgymnastik. Vardaglig aktivitet brukar räcka för att styrkan och rörligheten ska komma tillbaka.

Barnet kan vara med på idrottslektionerna igen efter fyra till sex veckor.

Vad händer i kroppen?

Lårbenet är kroppens längsta ben. Den översta delen av lårbenet består av en kula som går in i höftleden.

Både barn och vuxna kan bryta lårbenet vid olycksfall. Men det växande barnskelettet och det vuxna, färdiga skelettet får olika typer av skador, och det är mycket sällsynt att barn bryter lårbenshalsen på samma sätt som vuxna.

Några skillnader mellan barn och vuxna:

  • Musklerna fäster på skelettet med senor. Hos barn är skelettet mjukare och mer poröst än senan och senfästet. När barn råkar ut för olycksfall går därför oftast inte senan eller muskeln sönder, utan de får oftare en skelettskada än vuxna.
  • På grund av att skelettet är mjukare får barn ibland skador där skelettet inte bryts av som hos vuxna, utan bara böjs. Dessa skador behandlas som vanliga benbrott.
  • Eftersom barn växer är delar i skelettet mjukare och porösare än det övriga skelettet. Här kan barnet få förskjutningar, så kallade fysiolyser. Även dessa skador behandlas som vanliga benbrott. Vid dessa skador finns en viss risk för att tillväxten kan påverkas.
  • Barnets skelett förändras när det växer. Därför behöver felställningar efter benbrott inte alltid läggas till rätta eller opereras. Hos barn rättas felställningar till av sig själva, medan vuxna som har samma felställningar oftast måste behandlas.
  • Läkningen går mycket fortare hos barn än hos vuxna och därför är behandlingstiden kortare.
Till toppen av sidan