BETT, STICK OCH VÄXTER

Hundbett och kattbett

Om du har fått ett ytligt sår, en rispa, i huden av att en hund eller katt har nafsat är det viktigt att rengöra såret ordentligt så att det inte blir infekterat.

Innan du börjar är det bra att tvätta händerna. Om du har blivit biten i ett finger där du bär ringar ska du ta av dem genast, annars kan ringarna hindra blodflödet om fingret svullnar.

Tvätta med tvål och vatten

Skölj rent det ytliga såret under vanligt kranvatten, gärna med en handdusch, och tvätta med mild tvål och vatten. Det är lättast att använda flytande tvål. Skydda gärna såret med ett plåster, men låt det lufttorka först. När rispan börjar få en skorpa och det ser rent ut behöver du inte göra något särskilt, utan kan låta det läka färdigt av sig själv.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta vården med en gång om du har fått ett djupare bett där tänderna trängt igenom huden, eftersom sådana bett lätt kan bli infekterade. Det är särskilt viktigt att kontakta vården med en gång om du har fått djupa bett på händerna.

Såret har blivit infekterat om det efter 1-2 dagar blir svullet och ömt samtidigt som huden runt omkring blir röd. Begynnande feber är också ett tecken på infektion. Då bör du kontakta vården.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.  

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

I länder med rabies

Rabies är en dödlig virussjukdom som förekommer mest i Afrika, Asien och Nord-, Mellan- och Sydamerika. I sådana länder ska du undvika att klappa eller mata djur.

Du ska omedelbart söka en läkare om du är på resa och får ett rivsår eller skrappsår med eller utan blödning. Det gäller också om du blir slickad på ett sår eller i ansiktet. Hos läkaren kan du få sårvård, vaccination och eventuell behandling med immunglobulin.

Läs mer om rabies och vaccination mot rabies.

Kontrollera stelkrampsskyddet

Vid alla typer av sårskador som kan ha kommit i kontakt med stelkrampsbakterier bör stelkrampsskyddet ses över. Stelkrampsbakterier finns i jord, även i vanlig matjord. Saliven hos djur kan innehålla stelkrampsbakterier om den är förorenad av jord. Till exempel kan hundar och katter ha stelkrampsbakterier i munnen om de bitit på föremål i naturen eller slickat sina tassar efter att ha varit utomhus.

De flesta personer som är födda och uppvuxna i Sverige har blivit vaccinerade mot stelkramp som barn. Du kan behöva förnya din vaccination om det är länge sedan du senast blev vaccinerad. Du bör kontakta vården om du är osäker på om du har stelkrampsskydd. Läs mer om vaccination mot stelkramp.

Du kan få en spruta med immunglobulin om du inte är vaccinerad och får ett sår med risk för stelkramp. Då får du ett omedelbart skydd mot stelkramp. Vid samma tillfälle får du också en första vaccinationsspruta mot stelkramp. Därefter får du ta flera sprutor enligt ett särskilt schema för att få ett längre skydd.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan