Igångsättning av förlossningen

Skriv ut (ca 4 sidor)

Ibland måste en förlossning av olika anledningar hjälpas igång. Det kan exempelvis vara för att du går över tiden eller får besvär som havandeskapsförgiftning. Oftast är en igångsättning planerad och det finns olika metoder att använda. En igångsatt förlossning behöver inte skilja sig särskilt mycket från en förlossning som startat av sig själv.

Skriv ut

Vanliga orsaker till igångsättning

Vanliga orsaker till igångsättning

Ibland kanske förlossningen inte startar trots att du har varit gravid i mer än 42 veckor. Då kan förlossningen behöva sättas igång. Ibland kan förlossningen behöva sättas igång även innan beräknat förlossningsdatum. Skäl till det kan vara

• överburenhet, att gå över tiden
• komplikationer som beror på diabetes eller annan sjukdom
• havandeskapsförgiftning
• stark förlossningsrädsla
• svåra graviditetsbesvär
• att barnet inte växer tillräckligt
• att barnet har någon sjukdom.

Fäll ihop

Förberedelser

Förberedelser

Om förlossningsläkaren av någon orsak bedömer att du bör bli igångsatt gör hen en undersökning med hjälp av ultraljud. Ultraljudet visar hur barnet ligger inne i livmodern och ger en uppfattning om vad det väger. Läkaren tittar också på mängden fostervatten och hur moderkakan verkar fungera. Livmodertappen kontrolleras genom en gynekologisk undersökning. Innan förlossningen kan starta behöver livmodertappen mjukna och börja öppna sig.

Fäll ihop

Vad kan du göra själv?

Vad kan du göra själv?

Du kan inte själv påskynda en förlossning. Det finns huskurer som sägs påverka, men varken gå i trappor, ha sex eller annat har vetenskapliga belägg för att sätta igång förlossningen.

Däremot kan du känna dig tryggare om du vet vad en igångsättning innebär och hur den går till. Du kan läsa på och diskutera med en barnmorska. Du får också ett samtal med förlossningsläkaren och har möjlighet att ställa frågor. Du kan själv vara delaktig i beslutet om hur igångsättningen ska gå till och vilken metod som ska användas.

Fäll ihop

Så går en igångsättning till

Så går en igångsättning till

På förlossningsavdelningen blir du mottagen av en barnmorska som känner på magen och undersöker hur barnet ligger inne i livmodern. Barnmorskan kontrollerar barnets hjärtljud med hjälp av en CTG-apparat, en elektronisk apparat som mäter både fostrets puls och livmoderns sammandragningar. Din puls och ditt blodtryck kontrolleras också. Läkaren gör ytterligare en gynekologisk undersökning för att bedöma livmodertappen. Sedan sätts förlossningen igång på det sätt som du och förlossningspersonalen kommit överens om. När värkarna är regelbundna och förlossningen är igång följer den samma faser som om förlossningen startat av sig själv.

Fäll ihop

Metoder för igångsättning

Metoder för igångsättning

Förlossningen kan sättas igång på olika sätt beroende på omständigheterna och hur mogen livmodertappen är. Ibland kombineras flera olika metoder. De metoder som kan användas är

• läkemedel som skyndar på mognaden av livmodertappen
• ballongmetoden
• ta hål på fosterhinnorna
• värkstimulerande dropp.

Fäll ihop

Mognande läkemedel

Mognande läkemedel

Om livmodertappen är helt omogen kan du få läkemedel. Hormonet prostaglandin gör att livmodertappen mognar. Du kan få prostaglandin som tablett, gel eller stav. Tabletterna löses upp i vatten som du dricker. Gel sprutar förlossningsläkaren in i slidan bakom livmodertappen. Staven som förs in i slidan är fäst i ett snöre som kan dras ut om värkarna blir för starka. Ofta får du även ett dropp som stimulerar värkarna.

Fäll ihop

Ballongmetoden

Ballongmetoden

Ett annat sätt att starta förlossningen är ballongmetoden. Då för förlossningsläkaren upp en mjuk plastslang genom slidan in i livmodern. I änden på plastslangen sitter en liten ouppblåst ballong som placeras precis nedanför barnets huvud. För att ballongen ska kunna föras in måste livmodertappen ha börjat öppna sig. Sedan sprutar läkaren in saltvatten i ballongen. När ballongen växer ökar trycket på livmodermunnen, vilket kan få förlossningen att ta fart. När livmodertappen öppnat sig tre till fyra centimeter ramlar ballongen ut. Hur lång tid det tar innan ballongen ramlar ut är olika, från några minuter till flera timmar. När ballongen väl är ute kan du även behöva värkstimulerande dropp.

Fäll ihop

Ta hål på fosterhinnorna

Ta hål på fosterhinnorna

Att ta hål på fosterhinnorna är ett enkelt sätt att försöka sätta igång förlossningen. Metoden används när livmodern är redo för värkarbete och barnets huvud är fixerat. Livmodertappen ska vara mogen och tillräckligt öppen för att nå hinnorna. Förlossningsläkaren gör ett hål med ett enkelt instrument så att fostervatten kan strömma ut. Det gör inte ont, varken för dig eller för barnet. När vattnet har runnit ut sjunker barnets huvud ner och pressar mot livmoderhalsen, precis som det gör när vattnet går av sig själv. Pressen mot livmoderhalsen gör att värkarna tilltar och det hjälper förlossningen framåt.

Fäll ihop

Värkstimulerande dropp

Värkstimulerande dropp

Värkstimulerande dropp är en vanlig metod för att sätta igång en förlossning. Du får ett dropp med hormonet oxytocin. Hastigheten på droppet anpassas till hur starka värkar du får och hur förlossningen går framåt. För att ett värkstimulerande dropp ska fungera krävs det att livmodertappen är ordentligt mogen och mjuk. Droppet är effektivast om fosterhinnorna har brustit. Därför är värkstimulerande dropp ofta den metod som igångsättningen avslutas med.

Fäll ihop

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid tar det?

Det går inte att säga hur lång tid igångsättningen och förlossningen kommer att ta. Det är olika hur man reagerar på metoderna. Ibland kan det dröja upp till två dygn från det att igångsättningen inletts till dess att själva förlossningen startar.

Ibland kan det behövas flera behandlingar innan förlossningen verkligen startar. Ofta kan du behöva börja med gel eller slidstavar en dag för att nästa dag fortsätta med dropp eller om det behövs ytterligare gel eller stav. Om förlossningen inte sätter i gång efter upprepade försök kan läkaren behöva fatta beslut om kejsarsnitt.

Fäll ihop

Komplikationer

Komplikationer

Det kan vara svårt att reglera mängden hormoner i slidstavar och gel. Det är också olika hur man reagerar på de hormoner som ska sätta igång förlossningen. Därför kan det hända att värkarna blir för täta och starka eller för svaga. Då hjälper vårdpersonalen till med att ställa om så att styrkan blir mer lagom. 

Förlossningen behöver inte kännas mer eller bli mer komplicerad för att du blivit igångsatt. Men det är vanligt att igångsatta förlossningar tar längre tid. Det är också vanligare att förlossningen behöver avslutas med hjälp av sugklocka eller kejsarsnitt.

Fäll ihop

Om du behöver prata med någon

Om du behöver prata med någonOm du ska bli eller har blivit igångsatt kan det hända att du har funderingar och frågor. Prata med en barnmorska för att få den hjälp du behöver. Ibland uppkommer funderingarna först efter ett par månader. Genom sjukvården kan du få kontakt med någon att prata med, till exempel en kurator.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-11-10
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Grennert, gynekolog och förlossningsläkare, Malmö