Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–10.00
Tisdag08.00–10.00
Onsdag08.00–10.00
Torsdag08.00–10.00
Fredag08.00–10.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Drop-in-tider
Måndag
08.30–15.30
Digital kontakt
Tisdag
08.30–15.30
Digital kontakt
Onsdag
08.30–15.30
Digital kontakt
Torsdag
08.30–15.30
Digital kontakt
Fredag
08.30–15.30
Digital kontakt
Lördag
Ingen drop-in
Söndag
Ingen drop-in

Län, kommun:
Västernorrlands län
Postadress:
Torggatan 4, 851 86 Sundsvall
Webbplats:
http://www.rvn.se

Publicerad: 2023-10-22

Barn och ungdomsentrén kan nu hjälpa dig som är mellan 6–14 år och dina vårdnadshavare med besvär som:

 • Nedstämdhet
 • Oro, rädsla och ångest
 • Stress och sömnbesvär som påverka vardagen
 • Samspel och anknytning
 • Känslor och beteenden 

Successivt kommer vi utöka verksamheten för att så småningom kunna hjälpa dig som är mellan 6–17 år och dina vårdnadshavare.

Följ oss gärna på Instagram! – Barnochungdomsentren

Ett stort grönskande träd att vila under

Vår verksamhet är länsövergripande. Det innebär att oavsett var du bor i Västernorrland är du välkommen att söka hjälp hos oss..Vi kan hjälpa till vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Det kan exempel vara ångest, nedstämdhet, oro och svårigheter med sömn och stress som påverkar vardagen.

Du behöver inte veta varför du mår dåligt för att få komma till oss.

Du som vårdnadshavare kan också ta kontakt med oss om du är orolig för ditt barns psykiska mående. Vi erbjuder stöd och rådgivning, behandling och vid behov kan vi hänvisa er till rätt instans för just ditt barns behov.

Hos oss arbetar psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter. När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Du får då prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare.

Driftsform: Region

 • Vi är en digifysisk verksamhet och arbetar mycket med digitala insatser för att underlätta för dig som har långa avstånd till våra mottagningar.

  Vill ni besöka oss på plats så har vi två fysiska mottagningar:
  - Sundsvalls mottagning finns centralt på Torggatan 4  
  - Örnsköldsviks mottagning finns centralt på Nygatan 8C

  Båda mottagningarna har hiss. 

  Här nedan kan även se bilder från våra mottagningar. 

 • If you need a translator please use "Kontakta mig" and we will contakt you.

  Om du behöver en tolk använd: "Kontakta mig" så tar vi kontakt. 

   

  Advice if you feel bad after experiencing something frightening - 1177.se

 • _______________________________________________________________________________________________

                                             Grupper och föreläsningar för barn 

  ______________________________________________________________________________________________

  Känsloskolan

  En digital utbildning som ni föräldrar och barn deltar i tillsammans med fokus på att förstå och hantera känslor och öka kommunikation kring känslor.

  * Utbildningen består av 3 olika delar och det är viktigt att ni deltar på samtliga tillfällen. Första timmen deltar ni tillsammans barn och föräldrar och sista timmen är enbart för er föräldrar.

  Känsloskolan är digital och erbjuds i olika omgångar och ni väljer själva vilken omgång ni vill gå. 

  Vänder sig till barn i ålder 6-12 år med föräldrar

   

  Omgång 2 
  Del 1 - 12 mars kl. 13.00 - 15.00
  Del 2 - 26 mars kl. 13.00 - 15.00
  Del 3 - 9 april kl. 13.00 - 15.00

   

  Omgång 3 (Obs ny tid) 
  Del 1 - 22 april kl. 13.30 - 15.30
  Del 2 - 7 maj kl. 13.30 - 15.30
  Del 3 - 21 maj kl. 13.30 - 15.30

  ***************************************************************************

   

  Känslor för dig som ung

  En digital utbildning som föräldrar och ungdomar deltar i tillsammans med fokus på att förstå och hantera känslor och öka kommunikation kring känslor.

  * Utbildningen består av 4 olika delar och det är viktigt att ni deltar på samtliga tillfällen. Första timmen deltar ni tillsammans barn och föräldrar och sista timmen är enbart för er föräldrar.

  Utbildningen är digital och erbjuds i olika omgångar och ni väljer själva vilken omgång ni vill gå. 

  Vänder sig till barn i ålder 12- 14 år med föräldrar

  Omgång 2 (Obs ny tid) 
  - 10 april kl. 13. 30 – 15.30 
  - 25 april kl. 13.30 – 15.30 
  - 8 maj kl. 13.30 – 15.30
  - 15 maj kl. 13.30 – 15.30

  **************************************************************************

   

  Ångest för dig som ung 

  En digital grupp som riktar sig till barn och föräldrar som upplever att ångest/oro hindrar i vardagen. Syftet  är att skapa en gemensam förståelse kring ångest och hitta strategier för att hantera den.  

  * Gruppen består av fyra delar. Tillfälle 1, 2 och 3 deltar ni första timmen tillsammans barn och föräldrar varpå sista timmen enbart är för er föräldrar. Fjärde  tillfället är en avslutande uppföljning för er föräldrar att, utifrån ert behov, få stöd att arbeta vidare med de strategier vi gått igenom. Det finns då möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra. 

  Ångest för dig som ung är digital och erbjuds i olika omgångar och ni väljer själva vilken omgång ni vill gå. 

  Vänder sig till barn i ålder 9-14 år med föräldrar 

   

  Omgång 2 
  Del 1 -   12 mars kl. 13.00 - 15.00 
  Del 2 -   26 mars kl. 13.00 - 15.00
  Del 3 -  9 april kl. 13.00 - 15.00
  Del 4 -  25 april kl. 13.00 - 14.30

   

  Omgång 3 (obs ny tid) 
  Del 1 -   22 april kl. 13.30 - 15.30 
  Del 2 -   7 maj kl. 13.30 - 15.30
  Del 3 -  21 maj kl. 13.30 - 15.30
  Del 4 -  4 juni kl. 13.30 - 15.00

  ***********************************************************************

   

  Stress, press och stresshantering för dig som ung

  Föreläsning som riktar sig till unga i ålderar 12 - 14. Förälder får gärna medverka tillsammans med sitt barn eller själv om det finns intresse för att kunna stötta sitt barn. 

  Vänder sitt till barn i ålder 12-14 år (med förälder om så önskas)  

   

  - 19 mars kl. 13.00 - 15.00

  - 22 maj kl. 13.00 - 15.00

   

  Anmälan gör ni via vår e-tjänst "Anmälan till grupp och föreläsning". Ni hittar den högst upp här på sidan.

   

  _______________________________________________________________________________________________

              Grupper och föreläsningar riktade till föräldrar och andra viktiga vuxna 

  ______________________________________________________________________________________________

   

  Hantera vardagen på enklare sätt med kognitivt stöd

  En digital utbildning med fokus på att stötta sitt barn i vardagen med strategier och hjälpmedel för en så fungerande vardag som möjligt. Kognitivt stöd kan göra det lättare att förstå, minnas, tänka, planera och hantera tid. 

  Utbildningen riktar sig till er som upplever att barnet har svårt att:
  •    Fokusera och följa instruktioner.
  •    Förstå och ha känsla för tid och rum.
  •    Organisera, planera och genomföra aktiviteter.
  •    Lösa problem som plötsligt uppstår.


  * Utbildningen är digital och består av två delar, uppdelade på två olika tillfällen. 

  Vänder sig till föräldrar och andra viktiga vuxna 

   

  Omgång 3 (OBS ny tid) 
  Del 1 - 11 april kl. 13.30 - 15.30 
  Del 2 - 18 apil kl. 13.30 - 15.30

   

  **************************************************************************

  Kognitivt stöd - tips och trix på 30 minuter  
  En träff med våra arbetsterapeuter för er som önskar hjälp på vägen kring kognitivt stöd för att underlätta vardagen.

  * Fokuset är bl. a frågor kring bildstöd, veckoschema, appar m.m som finns som material att hämta här på 1177.  

  Målgrupp är förälder eller annan viktig vuxen i barnets vardag

  Nytt datum kommer. 

   

   **************************************************************************

   

  Temabaserade föreläsningar  

  Vi erbjuder digitala föreläsningar kring psykisk ohälsa hos barn till dig som är förälder och bor i Västernorrland. Även du som har nytta av föreläsningen utifrån din yrkesroll är välkommen att anmäla dig. Föreläsningarna är kostnadsfria och digitala. Länk skickas via 1177.

  Föreläsningarna är återkommande så ni väljer själva ett datum som passar er. Ni kan anmäla er till en eller flera av föreläsningarna.  

   

  Att ställa rimliga krav, bygga en god relation och stärka barnets självkänsla
  - 16 april kl. 13.00 - 15.00 
  - 4 juni kl. 13.00 - 15.00 

   

  Att bemöta ett barn som är nedstämt
  - 10 april kl. 13.00 - 15.00 
  - 28 maj kl. 13.00 - 15.00 

   

  Att bemöta starka känslor och konflikter 
  -  20 mars kl. 13.00 - 15.00
  - 14 maj kl. 13.00 - 15.00 

   

  Att bemöta ett barn med ångest
  - 27 mars kl. 13.00 - 15.00
  - 22 maj kl. 13.00 - 15.00 

   

  Sömn och strategier 
  - 16 april kl. 13.00 - 15.00 
  - 28 maj kl. 13.00 - 15.00 

   

   Att stötta ett barn med tvång 
  - 19 mars kl. 13.00 - 15. 00
  - 14 maj kl. 13.00 - 15.00

   

  Anmälan gör ni via vår e-tjänst "Anmälan till grupp och föreläsning". Ni hittar den högst upp här på sidan.

  Vi frågor kring anmälan eller våra föreläsningar och gruppinsatser skicka ett mejl till: bue@rvn.se

 • iKomet

  Vi erbjuder iKomet som är ett internetbaserat föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 6 till 11 år.

  iKomet passar er familj om:  
  •    Det är mycket konflikter och bråk hemma mellan barn och förälder  
  •    Det är påverkad kommunikation och relationer i familjen  
  •    Du som förälder önskar få mer verktyg att bemöta ditt barn på  
  •    Du som förälder önskar få mer verktyg för att ha positiv tid med ditt barn  

  Insatsen är internetbaserad och förutsätter du som förälder har tillgång till dator/platta och internet. Du arbetar självständigt och med ett eget ansvar för att genomföra programmet. Det är viktigt att du som förälder avsätter tid att öva hemma mellan avsnitten. Behandlare kommer att ge återkoppling, feedback och stöd i programmet kontinuerligt under pågående omgång. 

  Du kan ta del av de olika tillfällena vid dagar som passar dig och det kräver inte att du loggar in på en bestämd tidpunkt.
   
  Programmet består av 7 avsnitt som tar ca 1-1,5h att gå igenom/avsnitt. Totalt arbetar du med iKomet under 10 till 14 veckor beroende på takt och upplägg.    

  Avsnitten innehåller information i form av text, filmer och frågor samt övningar och planering för att hjälpa dig som föräldrar i vardagen i syfte att öka positiv samvaro med ditt barn och minska konflikter. Kursen kräver att du kan förstå svenska.   

  Programmets innehåll:  

  De första fyra avsnitten handlar om att skapa förutsättningar för ett positivt samspel genom att planera in umgänge, förberedelser, positiva uppmaningar, uppmuntran och uppdrag. Genom att bygga upp ett positivt samspel minskar man risken för onödiga och nedbrytande konflikter. Det går heller inte att sätta gränser och införa regler om man inte först har tillräckligt med umgänge och en positiv kommunikation.  

  Avsnitt 5-7 handlar om att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Vilka konflikter kan man välja bort? Hur kan man lära barn att diskutera problem på ett hjälpsamt sätt? Hur kan man komma överens om regler hemma? Hur drar man i nödbromsen när barnet får utbrott?   

  Vid intresse av iKomet fyller ni intresseformulärer längst upp på sidan under e-tjänsten - Intresseanmälan iKomet. Vi har begränsade antal platser att erbjuda och behandlare gör en individuell bedömning om insatsen är lämplig för just er familj. 

  Vid övriga frågor gällnade iKomet kontakt oss på www.bue@rvn.se 

   

  ***********************************************************************

   

 • Många barn behöver ibland extra stöd och påminnelser av sina föräldrar för att få vardagen att fungera. Bland annat kan tidsuppfattning och koncentration göra det svårt att komma ihåg vad man ska göra och vad man behöver ta med sig när man ska åka någonstans.

  Vardagsrutiner och att ta hand om sig själv är mer avgörande för måendet än vad vi kan tro. Ett steg till bättre mående hos många barn handlar om att få in bra rutiner i vardagen. 

  Här nedan finns lite material med tips och hjälpmedel som gör det dagliga livet lättare för er och barnet. Se även våra föreläsningar och grupper så som 

  • Hantera vardagen på enklare sätt med kognitivt stöd
  • Kognitivt stöd - tips och trix på 30 min 

  För att anmäla sig till dessa gå till e-tjänster längst upp på sidan eller klicka länken: Anmälan till grupp och föreläsning

   

  Webbplatser med råd och stöd för att hantera vardagen:    

  Bildstöd - Välj "Handi bilder" i högra menyn och flytta över utvalda bilder till rutorna på vänstra sidan. Skriv ut och använd hemma. 

  Appsök

  Apportalen

  ADHD i vardagen - stöd och hjälpmedel

  Sova dåligt - Att må bra och ha en god sömn hänger ihop. Men varför är det så svårt att somna? Ju mer vi försöker desto svårare är det. Här är en sida med tips och stöd som just du behöver för att sova bättre.

  Fakta och råd i vardagen - material och informaton

  Här  finner du olika material som kan laddas ner.Du kan även beställa en del. Sök själv eller utifrån olika ämnesområden.

 • Vi vet att barn och unga behöver röra sig för att må bra. Det är viktigt både för den fysiska och den psykiska hälsan. Att röra på sig är bra för både kroppen, hjärnan och sömnen. 

  Här neda via länken får du tips och råd om hur du kan göra för att få barn att röra sig mer.

  Tips för att få ditt barn att röra sig

 • Att känna oro, rädsla och ångest är normalt och något som alla människor upplever ibland. Även om det kan vara jobbigt att känna ångest och rädsla så är det känslor som är livsviktiga för oss.

  En anledning till att vissa har mer ångest och rädsla än andra är att vi föds olika och vissa har enkelt lättare att utveckla ångestproblematik. Men även annat spelar in, exempelvis hur omgivningen bemöter barnet och hur och vad andra runt omkring gör. Vi lär oss mycket av att iakta andra.

  Det viktigaste är inte varför man har ångest eller rädsla, det viktigaste är att vi kan lära oss att utmana ångesten och rädslan och på så vis göra allt som vi vill göra!  

  Nedan finns lite samlad information och material som kan vara ett stöd i att våga utamna. 

  ---

 • Alla människor är nere och ledsna ibland, det är en del av livet och att vara människa. Ofta, men inte alltid, har det hänt något som gjort en stressad eller orolig men ibland finns det ingen särklid orsak varför en blir nedstämd och eventuellt deprimerad. 

  Nedstämdhet och depression går över, ibland av sig själv men i bland kan en behöva hjälp för att ta sig vidare och börja må bra igen. 

  Nedan finns lite samlad information och material som kan vara till nytta på vägen. 

  Ta gärna del av vår föreläsning "Att bemöta ett barn som är nedstämt" se; Anmälan till grupp och föreläsning

  Webbplatser med råd och stöd för nedstämdhet/depression:  

  Under arbete.

   

 • Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

  Här följer några som vi på BUE rekomenderar: 

  Bris

  Bris, barnens rätt i samhälle. Här kan du som är under 18 år hitta material att ta del av kopplat till psykiskt ohälsa. Du kan även ringa, mejla eller chatta med en kurator. De som svarar är utbildade och är vana vid att prata om känslor, tankar och hur en har det. Där finns även live-chattar, där du kan prata med andra. 

  Bris-play

  Här finns material att ta del av kopplat till psykiskt ohälsa. Bris stödlinje är öppen dygnet runt. Ring,chatta eller mejla med en kurator. Alltid öppet - även på natten

  Frisk & Fri

  Du som har en ätstörning kan kontakta Frisk och fri. Föreningen drivs av personer med egen erfarenhet, och har flera lokala avdelningar runt om i landet. Du kan nå dem via chatt, mejl eller telefon.

  Rädda barnen - Råd och kunskap för barn och unga

  Du kan ringa, chatta eller mejla Rädda barnen om du är orolig över någon du känner, eller om du själv behöver hjälp. De som svarar kan ge dig råd och stöd oavsett din eller den andra personens ålder.  

  Appen - Safe place

  I Rädda Barnens app Safe Place finns enkla övningar som kan hjälpa för att komma till ro och må bättre. I appen finns också kunskap om stress och svåra känslor. Safe Place är gratis, anonym och framtagen av Rädda Barnens psykologer.

  Umo - att må dåligt - en sida för alla mellan 13-25 år

  Alla mår dåligt ibland. Det kan vara för att det har hänt något jobbigt eller för att du undrar hur något ska bli. Det finns saker du kan göra själv för att må bättre. Du kan också få hjälp att må bättre.

  Snorkel

  Här hittar du information och strategier "Vad är och Vad göra" vid olika former av psykisk ohälsa hos barn och unga. 

  Psykologiguiden för dig som ung

  Om psykologi och psykisk hälsa för dig som är mellan 13-19 år. 

  Tips och råd till dig under 18år - BUP Skåne

  Att må dåligt kan kännas på olika sätt och bero på många olika saker. På Bup Skåne online hittar du fakta, självhjälp och tips på vad du kan göra för att ta hand om dig själv och din psykiska hälsa

  Regnbågslinjen 

  Regnbågslinjen är en samtalsjour som riktar sig till dig som definierar dig inom HBTQI-spektrumet, samt till anhöriga, närstående till HBTQI-personer. De som svarar är volontärer som själva är HBTQI-personer och är utbildade för uppgiften

  Suicidezero - livsviktiga snack

  Barn som kan prata om känslor mår bättre! Här finns kunskap, tips och praktiska övningar som hjälper dig och ditt barn att träna på just det.

  Röda korset

  När världen känns obegriplig eller när du hamnar i personlig kris finns det stöd hos Röda korset. Ta del av råd och tips för hjälp vid psykisk hälsa och psykisk ohälsa. 

  Andra nyttiga webbplatser:

  1177 - psykisk hälsa

  Alla mår dåligt någon gång i livet. Här kan du läsa hur du kan hjälpa dig själv om du mår dåligt. Det finns också information om när och var du kan få hjälp, om det behövs.

Digital drop-in bedömning 
Enklaste sättet att få kontakt med oss är i vår drop-in bedömning via "Digital kontakt". Ni loggar in med bank-id och får sedan svara på några frågor för att vi på bästa sätt ska kunna möta upp er. 

När det sedan är er tur skickas ett sms till er och ni får då kontakt med någon av våra behandlare. Ni avgör själva hur ni vill ha första kontakten, om vi ska fortsätta skriva till varandra eller om ni föredrar att bli uppringd via telefon eller ett digitalt möte.  

Den "Digitala kontakten" är bemannad vardagar mellan 08.30 - 15.30.  
Under lunchtid 12.00 - 13.00 har vi lägre bemanning och väntetiden kan bli längre.
 
Kontakta mig 
Här har ni möjlighet att ta kontakt med oss via denna e-tjänst. Ni får kort beskriva anledning till önskad kontakt och hur ni önskar bli kontaktad. 

Telefon 
Ring till oss om du är i behov av kontakt. 

Remiss 
För tillfället tar vi endast emot remisser från vård- och hälsocentraler.

Ovan nämnda tjänster finner ni högst upp på sidan.

Remisskrav

Nej

Åldersregler

Vi tar emot patienter som är från 6 - 14 år.

Om du vill kontakta oss:

- Måndag - fredag mellan kl. 08:30–15:30 har du möjlighet att få snabb kontakt med någon av våra behandlare på mottagningen vi vår Digitala kontakt.

Det är vår drop-in bedömning med möjlighet till kontakt via chatt, telefon eller digitalt möte. Måndag - fredag mellan kl. 08.00–10.00 kan du även kontakta oss på telefon 060–67 76 00 så ringer vi upp under dagen. För mer information gällande kontaktvägar, se fliken;Vårt utbud.

Vi tillhör primärvården, vilket innebär att vi är som en vårdcentral men arbetar bara med psykisk hälsa. Vi träffar dig som är barn och dig som är förälder och/eller vårdnadshavare.  

Vi är en digifysisk verksamhet och arbetar mycket med digitala besök för att möjliggöra för dig som har långa avstånd till våra mottagningar.

Vi erbjuder behandling både digitalt och fysiskt på plats. Det kan bland annat ske genom råd och stöd, gruppbehandling, individuella samtal och utbildning.

 

För dig som är vårdnadshavare 

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att ha ansvar för barnet och att se till att hen har det bra. Oftast är vårdnadshavare och förälder samma person. Ibland kan vårdnadshavaren vara någon annan än föräldern. Du är vårdnadshavare fram till den dag då barnet fyller 18 år.

Ditt ansvar som vårdnadshavare
Att vara vårdnadshavare innebär också att du har ansvar för att barnet har det tryggt, blir omhändertagen och kan utvecklas som person.

Du är viktigt för barnets vård. Antingen genom samarbete och delaktighet i vården direkt eller genom att vara informerad om och samtycka till insatser. 

För att ett barn ska kunna påbörja en behandling hos oss vill vi att vårdnadshavare ge sitt samtycke. Skulle det råda oenighet mellan vårdnadshavarna ska man vända sig till socialnämnden för att få beslut om att få söka vård hos oss trots oenigheten.

I bland har en vårdnadshavare inte rätt till all information. Det gäller till exempel då ett barn anses vara tillräckligt mogen att kunna bestämma själv.

Du som barn behöver inte veta varför du mår dåligt. Är du orolig, rädd, ledsen, arg eller något annat som känns jobbigt kan du komma till oss.   

Ibland kan det vara så att du har fått ett besök hos oss för att någon vuxen är orolig för dig och då är det helt okej att du är med och bara lyssnar.  
Många som kommer till oss tycker det känns bra efteråt även om det var nervöst och pirrigt innan. 
 
Vi kan hjälpa dig att fråga saker som du inte vågat fråga förut, så att du kan få svar om sådant som är viktigt för dig. Vi kan hjälpa dig och dina föräldrar att sortera, förstå och förändra saker i din vardag eller sådant som påverkar ditt mående.  

Vi som arbetar här är psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter som är vana att träffa och hjälpa barn och unga som mår dåligt.   

Vid de flesta besök träffar behandlarna barnet tillsammans med en eller båda vårdnadshavarna och genomför en gemensam kartläggning av måendet.  

Ni är alltid välkommen att kontakta oss igen med frågor, funderingar eller om det har dykt upp nya prpblem som ni önskar stöd med. 

Till toppen av sidan