Systemunderhåll 1177 Vårdguidens e-tjänster 28 oktober.Det här meddelandet avser Västernorrland

Det går inte att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster klockan 18.00-19.00.

 

Vaccinationer

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokockbakterier är en vanlig orsak till infektioner med bakterier. Genom att vaccinera dig kan du minska risken för att få en allvarlig infektion.

Till toppen av sidan