1177 Vårdguiden på telefon

Skriv ut (ca 2 sidor)
Sjukvårdsrådgivning på telefon
Skriv ut

Om 1177 Vårdguiden på telefon

Om 1177 Vårdguiden på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.

Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Varje landsting eller region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning. Tillsammans ingår alla i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. De råd du får håller därför samma kvalitet i hela landet.

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,5 miljoner samtal per år. Av de som ringer 1177 följer över 90 procent de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

 

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

 

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.

När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter. Om du inte gör ett knappval kopplas du till en sjuksköterska. Du kommer att bli ombedd att knappa in personnumret för den som ärendet gäller, men du kan också vänta kvar utan att ange personnummer.

Alla samtal spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. De samtal som är rådgivningssamtal journalförs.

Fäll ihop

1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten

Västerbotten

1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten

När du ringer 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten möts du av erfarna telefonsjuksköterskor i Skellefteå, Lycksele och Umeå. De svarar på frågor, ger råd och hjälper dig att hitta rätt i vården.

Vid akut sjukdom

Ring SOS Alarm på telefon 112, eller vänd dig till akutmottagningen vid närmaste sjukhus.

Behöver du förnya ett recept, begära ett intyg, boka av eller boka om en tid?

Kontakta då din hälsocentral eller mottagning. 1177 Vårdguiden på telefon kan inte hjälpa dig med detta. Telefonnummer till din mottagning hittar du under rubriken Hitta vård här på 1177.se.

Du kan också kontakta vården genom att logga in här på 1177.se med e-legitimation eller lösenord och sms. Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Du som använder texttelefon eller bildtelefon kan få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsterna texttelefoni.se och bildtelefoni.net

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 från ett annat land

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Fäll ihop

Har du problem att ringa 1177?

Har du problem att ringa 1177?

Det kan bero på att:

  • Din telefonoperatör inte har gjort det möjligt att ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer.
  • Du ringer från en företagsväxel som inte tillåter just detta nummer.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 är samma som för ett vanligt telefonsamtal och det gäller vare sig du ringer när du är i Sverige eller om du ringer från ett annat land. Hur mycket det kostar beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang du har.

Fäll ihop

Synpunkter?

Synpunkter?

Har du synpunkter på den rådgivning du fått? Tyck till  

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-07-21
Redaktör:

Per Eklöf, 1177 Vårdguiden


Västerbotten
Tillägg uppdaterade:
2017-04-04
Redaktör:
Julia Hultdin, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten
Granskare:
Karina Salomonsson, 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten