1177 Vårdguiden på telefon

Skriv ut (ca 3 sidor)
Sjukvårdsrådgivning på telefon
Skriv ut

Om 1177 Vårdguiden på telefon

Om 1177 Vårdguiden på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.

Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Varje landsting eller region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning. Tillsammans ingår alla i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. De råd du får håller därför samma kvalitet i hela landet.

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,5 miljoner samtal per år. Över 90 procent av dem som ringer följer de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.

När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter. Om du inte gör ett knappval kopplas du till en sjuksköterska. Du kommer att bli ombedd att knappa in personnumret för den som ärendet gäller, men du kan också vänta kvar utan att ange personnummer.

Alla samtal spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. De samtal som är rådgivningssamtal journalförs.


Fäll ihop

1177 Vårdguiden i Västerbotten

Västerbotten

1177 Vårdguiden i Västerbotten

När du ringer 1177 Vårdguiden i Västerbotten möts du av erfarna telefonsjuksköterskor i Skellefteå, Lycksele och Umeå. De svarar på frågor, ger råd och hjälper dig att hitta rätt i vården.

Vid akut sjukdom

Ring SOS Alarm på telefon 112, eller vänd dig till akutmottagningen vid närmaste sjukhus.

Behöver du förnya ett recept, begära ett intyg, boka av eller boka om en tid?

Kontakta då din hälsocentral eller mottagning. 1177 Vårdguiden på telefon kan inte hjälpa dig med detta. Telefonnummer till din mottagning hittar du under rubriken Hitta vård här på 1177.se.

Du kan också kontakta vården genom att logga in här på 1177.se med e-legitimation eller lösenord och sms. Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Du som är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter kan få sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska via texttelefon. För samtal till texttelefon, ring 0771-11 77 99.

Du som använder bildtelefon kan få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsten bildtelefoni.


Fäll ihop

När du vill ringa 1177 från ett annat land

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring +46 771-11 77 99.

Fäll ihop

När du ringer 1177 Vårdguiden

Västerbotten

När du ringer 1177 Vårdguiden

När du ringer till 1177 Vårdguiden i Västerbotten får du en förfrågan om att knappa in ditt personnummer via telefonen. Om du gör det görs en sökning i folkbokföringsregistret och dina personuppgifter kommer automatiskt upp på sjuksköterskans datorskärm när ditt samtal kopplas fram. Om du inte knappar in ditt personnummer får du frågan av sjuksköterskan när ni samtalar. Du har alltid möjlighet att vara anonym och behöver därför inte uppge ditt personnummer.

Samtalet med telefonsjuksköterskan

När du kommer fram får du berätta om ditt ärende och samtala med en sjuksköterska om vad du ska göra. Om du behöver vård blir du hänvisad till din hälsocentral eller till något av länets sjukhus.

Alla sjuksköterskor är utbildade i en särskild samtalsprocess. Ett kvalitetssäkrat medicinskt rådgivningsstöd stödjer dem att under samtalet utesluta eller identifiera allvarliga tillstånd som kräver akut vård. Det är sjuksköterskans uppgift att utifrån de symptom som beskrivs bedöma behovet av vård hos den som ringer och vägleda till rätt vård. Det är inte sjuksköterskans uppgift att ställa en diagnos.

De medicinska texter som finns i rådgivningsstödet är granskade i flera led av sjuksköterskor, läkare och andra experter. Sjuksköterskan är alltid personligen ansvarig för sin bedömning och via 1177-tjänsten finns de bästa förutsättningar för att kunna göra en korrekt bedömning.

Alla samtal spelas in

Alla samtal journalförs och spelas in så att man alltid kan gå tillbaka till ett samtal, lyssna och kvalitetssäkra den bedömning som gjorts. Banden behandlas med sekretess enligt patientjournallagen.

Fäll ihop

Har du problem att ringa 1177?

Har du problem att ringa 1177?

Det kan bero på att:

  • Din telefonoperatör inte har gjort det möjligt att ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer.
  • Du ringer från en företagsväxel som inte tillåter just detta nummer.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 är samma som för ett vanligt telefonsamtal. Hur mycket det är beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang du har.

Fäll ihop

Synpunkter?

Synpunkter?

Har du synpunkter på den rådgivning du fått? Tyck till  

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-16
Redaktör:

Per Eklöf, 1177 Vårdguiden


Västerbotten
Tillägg uppdaterade:
2015-01-12
Redaktör:
Jennie Vennberg, 1177 Vårdguiden Västerbotten
Granskare:
Karina Salomonsson, 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten