OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Du behöver ta två doser av vaccinet för att få skydd mot sjukdomen.

Covid-19 är en nyupptäckt sjukdom. Det finns flera godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Arbetet med ytterligare vaccin pågår. Den här texten uppdateras när det kommer mer information.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Vilka erbjuds vaccination först?

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser.

De med störst behov av skydd får vaccin först

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre. Det gäller också dig som fyller 65 år senare i år. 
 • Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det. 
 • Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda dig och andra mot covid-19.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de får doserna.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

När rekommenderas inte vaccination?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn och gravida har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus, kan rådgöra med en läkare innan vaccinationen. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Två veckor före och två veckor efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Du som nyligen har haft covid-19 med feber, hosta och andra kraftiga besvär har förmodligen ett bra skydd mot sjukdomen under de närmaste månaderna. Men man vet inte säkert hur länge ett bra skydd mot sjukdom finns kvar.  

När kan jag vaccinera mig?

Det är regionerna som ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Värmland

Vems tur är det nu?

Vi har på börjat vaccination i fas 2.

Nu kan du som är 85 år eller äldre boka tid för vaccination. Bokningsbara tider finns tillgängliga utifrån tillgång på vaccin.

85 år eller äldre
Region Värmland kommer att skicka brev till alla som i år är 65 år eller äldre och är folkbokförda i Värmland när det är dags för dig att boka tid för vaccination. Först ut är du som är 85 år eller äldre.

Om du som är 85 år eller äldre bor med en person som är yngre än 85 år kan den personen boka tid för vaccinering vid samma tillfälle som du. Det är viktigt att den personen är 65 år eller äldre. Är personen du bor med yngre än 65 år får den personen vänta och boka tid längre fram. 

Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det
Mer information kommer.

Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det
Mer information kommer.

Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans
Du kommer att få information om vad som gäller för dig från din hemkommun. Du som får stöd enligt LSS eller har personlig assistens inom ett privat bolag följer informationen från Region Värmland här och i Region Värmlands informationskanaler. Vi uppdaterar när det är din tur att boka tid för vaccination.

Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg
Du som arbetar i Region Värmland eller en kommun kommer att få information från din arbetsgivare.
Du som arbetar i ett privat bolag eller företag kommer att erbjudas vaccination på regionens vaccinationsmottagningar när det är din tur enligt prioriteringsordningen. Följ informationen här och i Region Värmlands informationskanaler. Vi uppdaterar när det är din tur att boka tid för vaccination.

Hur bokar jag tid?

Du kommer själv att kunna boka din tid för vaccination genom att logga in på 1177.se. För att kunna logga in på 1177.se behöver du e-legitimation, antingen BankID, mobilt BankID eller Freja eID Plus, läs mer här.

När du bokar tid besvarar du frågor om din ålder. För att säkerställa att vacciner erbjuds till rätt åldersgrupp i rätt vaccineringsfas kommer bokade tider att granskas. Det innebär att du kan bli kontaktad för att säkerställa att du bokat tid i rätt fas.

Boka tid digitalt

 • Logga in på webbplatsen 1177.se med BankID, mobilt BankID eller Freja eID plus
 • Sök upp Regional vaccinationsenhet under rubriken Regionen rekommenderar
 • Klicka på e-tjänsten Boka tid för vaccination mot covid-19
 • Fyll i formuläret Vaccination mot covid-19 och följ instruktionerna
 • Klicka på Boka tid
 • Välj den vaccinationsmottaging i listan som du vill vaccineras på
 • När kalendern öppnar sig, välj dag och tid och följ instruktionerna
 • Var noga med att genomföra hela bokningsprocessen

När du genomfört bokningen hittar du din bokade tid i Inkorgen på startsidan

Fyll i hälsodeklaration som du fått med i brevet till din bokade tid. Den ska du ta med dig när det är dags för dig att ta den första dosen vaccin.  Här finns hälsodeklarationen för utskrift.

I samband med att du får din första vaccindos bokas tid för din nästa dos.   

Omboka eller avboka tid

 • Logga in på 1177 med BankID, mobilt BankID eller Freja eID plus
 • Sök upp Regional vaccinationsenhet under rubriken Regionen rekommenderar
 • Klicka på e-tjänsten Omboka eller avboka tid och följ instruktionerna
 • Var noga med att fullfölja hela processen, så att du får en bekräftelse på om- eller avbokningen

Ringa för att boka
Om du inte kan logga in till e-tjänsterna för att boka tid kan du ringa och göra din bokning. Du ringer då telefonnummer 010-831 80 70, telefontid vardagar klockan 8:00–16:00.

 
Sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon eller vårdcentralerna kan inte hjälpa till att boka tid för vaccinering.

Vaccinationsmottagningar

Lokalerna för vaccinationsmottagningarna är utformade på ett sätt som gör det möjligt att hålla avstånd och genomföra vaccinationen på ett smittsäkert sätt.

Att det är tidsbokning gör också att vi kan undvika trängsel och köbildning. Kom därför på utsatt tid och inte allt för lång tid i förväg.

Länk till vaccinationsmottagningarna >>

Resa till vaccinationsmottagningen

Att resa till vaccinationsmottagning i Värmland är avgiftsfritt. Det gäller till och med 30 juni eller till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd. 

 • Har du möjlighet är det bra om du reser till vaccinationsmottagningen på egen hand, till exempel i egen bil.
 • Om du inte kan ta dig till vaccinationsmottagningen på egen hand kan du be någon i din närhet att hjälpa dig.
 • Du kan åka med kollektivtrafik till vaccinationsmottagningarna, se tips om olika hållplatser här. Välj gärna tider när inte så många andra reser, till exempel mitt på dagen. 
 • För dig som varken kan ta dig till vaccinationsmottagningen på egen hand och som inte kan resa med kollektivtrafiken kommer det finnas andra alternativ.

Läs mer om olika sätt att resa till din vaccination

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 

1177 Vårdguiden på telefon ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det varierar hur lång tid det ska vara mellan de två doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du kan inte räkna med att vara skyddad mot covid-19 efter första dosen. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått. 

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. 

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har vaccinerat dig. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt hos de som fått vaccin mot covid-19.  

Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn.  

Stanna hemma om du får symtom efter vaccinationen  

Stanna hemma om du får symtom som feber, får ont i lederna och musklerna eller får ont i huvudet inom ett till två dygn efter vaccinationen. Det är förmodligen biverkningar av vaccinationen.Stanna hemma så länge du har symtom. 

Om symtomen inte går över inom ett dygn behöver du lämna prov. Det är för att få veta om du har covid-19, till exempel för att du blev smittad innan du vaccinerade dig.   

Rapportera in biverkningar till Läkemedelsverket

Du kan rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. De har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner. Även vårdpersonal ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom. 
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos vaccin.  

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Frågor och svar på 1177.se om vaccinationerna mot covid-19.

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccinationer mot covid-19.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin som används. 

Läkemedelsupplysningen drivs av Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om vacciner.

Till toppen av sidan