Leder

Ehlers-Danlos syndrom av hypermobilitetstyp (hEDS) och Hypermobilitetsspektrumstörning (HSD)

Innehållet gäller Värmland

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) utgörs av en grupp ärftliga åkommor med olika typer av bindvävsförändringar. Dessa påverkar leder, huden, blodkärlen och inre organ. Ett vanligt symptom är överrörlighet i leder med smärta som följd. Det finns 13 typer av EDS, varav hypermobil EDS (hEDS) är den i särklass vanligaste.

hEDS är en så kallad klinisk diagnos, vilket betyder att det inte finns några laboratorieprover eller genetiska test som kan ge svar på om man har diagnosen eller inte. Diagnoserna ställs av legitimerad vårdpersonal med erforderlig kompetens. Ställda diagnoser kan över tid ändras om symptombilden eller diagnoskriterierna förändras.

hEDS har mycket strikta kriterier och patienter med likartade symptom kan i stället omfattas av den nya diagnosen hypermobilitetsspektrumstörning (HSD), där kriterierna är mindre strikta. hEDS och HSD har mycket snarlika symptom och därför skriver man ofta ”hEDS/HSD” för att betona att det rör sig om samma kliniska syndrom.

Till toppen av sidan