Ben och fötter

Olika långa ben hos barn

Det finns flera orsaker till att barn har olika långa ben. Det brukar inte leda till några besvär om längden skiljer mindre än två centimeter mellan benens längd. Tillväxten kan stoppas i det längre benet eller så kan det kortare benet förlängas om det skiljer mycket mellan benens längd.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta bvc eller en vårdcentral om du tror att ett barn har olika långa ben. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar

Läkaren undersöker sedan regelbundet om skillnaden mellan benens längd ökar, håller sig oförändrad eller till och med minskar. Kontrollerna brukar ske en gång om året.

Genom att röntga skelettet i barnets hand kan läkaren se om barnet fortfarande växer eller om barnet växt färdigt. Det går också att få en uppskattning av hur länge barnet kommer att växa. Läkaren kan också se barnets skelettålder.

Benen behöver röntgas så att läkaren kan få en mer noggrann uppfattning om skillnaden i längd om hen överväger en operation.

Behandling

Det behövs oftast ingen behandling om längden skiljer mindre än två centimeter mellan benens längd.  Ibland kan ett inlägg i skon eller påbyggnad av skon vara till hjälp för att minska skillnaden.

Det längre benets tillväxt stoppas

Det går att hejda tillväxten i det längre benet med hjälp av en operation. Då förstörs tillväxtzonen nedtill på lårbenet eller upptill på skenbenet. Det görs genom att läkaren borrar i benet. Ibland förstörs tillväxtzonen på både lårbenet och skenbenet.

Barnet är sövd i narkos när ingreppet utförs. Efter ett par dagar brukar barnet kunna komma hem från sjukhuset. Hen får gå med hjälp av kryckor i början, men kan därefter gå utan kryckor, så länge det inte gör ont.

När operationen ska göras bestäms utifrån barnets skelettålder och tabeller som finns framtagna för att bedöma hur mycket barnet har kvar att växa. Resultatet kan bli sämre om ingreppet görs för tidigt. Det kortare benet kan fortsätta att växa för länge om ingreppet görs för sent.

Benen blir inte alltid lika långa efter en operation. En skillnad upp till två centimeter när barnet vuxit färdigt är ett bra resultat.

Det går att förkorta ett färdigvuxet ben

Det går också att förkorta det längre benet efter att barnet har växt färdigt. Då sågar läkaren bort en bit av lårbenet, alldeles nedanför höftleden. Lårbenet stabiliseras därefter med skruv och platta tills det har läkt.

Det ingreppet är svårare att göra och kan ge fler komplikationer, därför görs det endast i undantagsfall.

Behandling vid benlängdsskillnad över fem centimeter

Det går att förlänga det korta benet om skillnaden mellan benens längd är större än fem centimeter. Det går att justera mycket stora skillnader mellan benens längd. Barnet är sövd i narkos när ingreppet utförs.

Först sätter läkaren fast ett instrument nära höftleden eller knäleden med grova stift eller skruvar.

Läkaren sågar sedan genom benets hårda, yttre del. Hen sågar inte genom den inre delen av benet.

Behandlingen kan vara jobbig för barnet eftersom det gör ont och behandlingen pågår under en längre period.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Så blir du delaktig i din vård

Genom att förbereda dig inför besöket kan du vara delaktig i din vård. Då kan du tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar bäst.

Så växer barn

Barn är olika och växer olika. Det är mycket vanligt att barn i någon utvecklingsfas kan vara längre eller kortare än jämnåriga barn. Hur långa föräldrarna är påverkar hur barnet växer. Vilken miljö barnet växer upp i kan också påverka. Det är ovanligt att det beror på någon sjukdom.

Bedömning av skelettmognaden

Skelettmognadsbedömning är en röntgenundersökning som ger en uppfattning om ett barns kroppsliga mognad och ålder.

Till toppen av sidan