Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Närstående vid cancer

Film: Vara nära någon som är cancersjuk

I filmen berättar sjuksköterskan Sanna Wärn om de råd hon och hennes kolleger brukar ge om man är närstående till någon som har cancer.

Sanna Wärn är sjuksköterska med cancervård som specialitet. Hon arbetar på Cancerfonden. Där finns Cancerlinjen som både cancersjuka och närstående kan kontakta för att få stöd.

Även den som är närstående kan ha starka känslor och många frågor efter ett cancerbesked. Det är vanligt att vilja hjälpa den som är sjuk samtidigt som du själv kanske behöver stöd eller utrymme att göra saker.

Filmen är drygt 5 minuter.

Använd knapparna i filmspelaren för att visa filmen i större format. Ljudet på datorn måste vara på om filmens ljud ska höras.

Aktuella artiklar

Anhörig – närstående

Här finns information för dig som är närstående eller anhörig.

Till toppen av sidan