Sjukresor och färdtjänst

Färdtjänst

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik. Din funktionsnedsättning ska finnas i mer än tre månader.

Glad person som sitter i en färdtjänstbil. Fotografi.
Du ansöker om färdtjänst hos din kommun eller hos den myndigheten som ansvarar för kollektivtrafiken i ditt län.

Du kan få färdtjänst med en personbil eller med ett specialfordon, beroende på vad du behöver. I ett specialfordon går det till exempel att sitta kvar i sin rullstol under resan. Förutom färdtjänst kan du i vissa fall få bidrag till egen bil, så kallat bilstöd.

Vem har ansvaret för färdtjänsten?

Det är din kommun som ansvarar för att det finns färdtjänst. Kommunen kan överlåta ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, som är den regionala myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Kollektivtrafik är till exempel bussar, tunnelbana och spårvagnar som går enligt en tidtabell.

Ofta är det entreprenörer som utför själva tjänsterna, till exempel tar emot beställningar och utför transporterna.

Vem har rätt till färdtjänst?

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Det är sedan din kommun eller den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken som beslutar om du ska få färdtjänst.

Beslutet tas utifrån hur svårt du har att förflytta dig på egen hand eller hur svårt du har att använda kollektiva färdmedel.

Värmland

Ansökan om färdtjänst

Färdtjänst i Region Värmland

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand med tåg eller buss. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra när du åker färdtjänst.

Ansökan om färdtjänst

För att få resa med färdtjänsten krävs ett särskilt tillstånd. Ansökan om färdtjänst hanteras av Region Värmland.

Ansökan om färdtjänst för Karlstads kommun (varmlandstrafik.se)

Ansökan om färdtjänst övriga Värmland (varmlandstrafik.se)

Hur beställer jag min resa?

Du som bor i Karlstads kommun beställer din resa via DRT Solutions/Samres på telefon 054-21 77 00.

Du som är resenär i övriga Värmland beställer dina färdtjänstresor via Värmlandstrafiks beställningscentral, på telefon 0771-32 32 00. Resan ska beställas minst 60 minuter före önskad avresetid. Resa över kommungräns ska beställas dagen innan.

Du som bor i Karlstads kommun beställer din resa här (varmlandstrafik.se)

Du som bor i övriga länet beställer din resa här (varmlandstrafik.se)

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en resa utanför kommunens ordinarie färdtjänstområde. För att ansöka om riksfärdtjänst behöver du fylla i en separat ansökan. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Du som bor i Karlstads kommun ansöker om riksfärdtjänst här (varmlandstrafik.se)

Du som bor i övriga länet anöker om riksfärdtjänst här (varmlandstrafik.se)

Frågor om färdtjänst

Du som bor i Karlstads kommun
Telefon: 054-540 46 10
Telefontid helgfri måndag till fredag klockan 09.00–12.00.

E-post: fardtjansten@karlstad.se

Du hittar även kontaktuppgifterna på www.karlstad.se

Du som bor i övriga Värmland
Telefon: 0771 – 32 32 00
Telefontid helgfri måndag till fredag klockan 09.00–12.00.

E-post: fardtjanst@varmlandstrafik.se 

Mer information och kontaktuppgifter på www.varmlandstrafik.se

Anpassningar av servicetrafiken på grund av covid-19

Hur får jag färdtjänst?

Du ansöker om färdtjänst hos den kommun som du är folkbokförd i, eller hos den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i ditt län. Oftast finns det en färdtjänsthandläggare som kan hjälpa dig. I vissa regioner behöver du även ett läkarintyg när du ansöker om färdtjänst.

Rätten till färdtjänst är densamma i hela Sverige och regleras i lag, men det finns ofta lokala eller regionala regler som kompletterar lagen. Reglerna skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

Antalet resor och vad du betalar varierar

Du får ett färdtjänsttillstånd om du beviljas färdtjänst. Hur många resor du beviljas beror på vad du har för behov och var du bor. Ett färdtjänsttillstånd gäller för en viss period eller tills vidare.

Du behöver ringa och boka din resa med färdtjänst i förväg.

Det varierar mellan kommunerna hur mycket det kostar att resa med färdtjänst.

Du kan få ta med en ledsagare

Du har rätt att ha med dig en ledsagare under resan om du av någon anledning inte kan åka ensam med färdtjänsten. En ledsagare är en person som kan hjälpa dig när du ska göra något utanför ditt hem. Det är kommunen eller den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i regionen som beslutar om du har rätt till en ledsagare. Ledsagaren får följa med utan extra kostnad.

Du har inte rätt till ledsagare under resan om du klarar resan själv, men behöver ledsagare när du kommer fram.

Du kan få ta med en medresande

Medresenär är någon som reser med dig utan att vara ledsagare. Det framgår av kommunens eller länets regler för färdtjänst om du får ha en medresenär med dig.

Du får ofta dela färdtjänst med andra

I de flesta kommuner är det samåkning inom färdtjänsten. Det betyder att du kan få dela bil med andra. Resan kan då ta längre tid eftersom föraren måste hämta upp och släppa av flera personer. Det kan vara bra att tänka på om du har en tid att passa.

Riksfärdtjänst

Du kan få riksfärdtjänst om din funktionsnedsättning gör att du inte kan resa med kollektivtrafiken eller allmänna kommunikationsmedel på grund av att det blir mycket dyrare än normalt. Du kan också få riksfärdtjänst för att du behöver ledsagare under resan.

Gäller för resor utanför färdtjänstområdet

Riksfärdtjänst gäller för resor till resmål utanför det område som din färdtjänst gäller för. Det kan till exempel vara resor från en kommun till en annan, och ibland för resor till resmål utanför länet. Syftet med resan kan till exempel vara semester eller en fritidsaktivitet. Resorna kan bara ske i Sverige.

Oftast får du riksfärdtjänst för att resa med tåg tillsammans med en ledsagare. Du kan istället få resa med en personbil eller ett specialfordon om du inte klarar att resa med tåg. Ibland kan du få riksfärdtjänst för att flyga, om du måste ha egen ledsagare och det inte räcker med den assistans du kan få från flygplatsen.

Du betalar bara en del av kostnaden

Kommunen eller den regionala myndigheten som ansvarar för kollektivtrafiken står för den ökade kostnaden om du får tillstånd för riksfärdtjänst. Du behöver bara betala en del av vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationsmedel. Hur stor del du får betala räknas ut genom en så kallad schablon och beror på hur lång resan är.

Har du synpunkter på färdtjänsten eller riksfärdtjänsten?

Det finns inte någon tillsynsmyndighet för färdtjänsten eller riksfärdtjänsten. Du ska kontakta den som ansvarar för färdtjänsten eller riksfärdtjänsten om du har synpunkter på hur den fungerar.

Det kan vara bra att samtidigt framföra dina synpunkter till färdtjänsthandläggaren på kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten, även om det är trafikföretaget som utför färdtjänsten som du är missnöjd med.

Du kan överklaga beslutet

Du kan överklaga till förvaltningsrätten om du inte är nöjd med det beslutet du har fått om riksfärdtjänst eller färdtjänst. 

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. I dessa fall krävs ett så kallat prövningstillstånd, det vill säga att domstolen måste först besluta att ditt ärende ska tas upp.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Personlig assistans

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov.

Sjukresor

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning.

Till toppen av sidan