Se dina läkemedel och förnya recept

Läkemedelsinformation i journalen

Innehållet gäller Värmland

Håll koll på dina läkemedel

Vilken information som visas i journalen via nätet beror på var i landet och hos vilken vårdgivare du sökt vård. Om du har sökt vård i Värmland kan du få information om dina läkemedel i journalen via nätet. Det är bara läkemedel utskrivna efter den 15 september som visas som aktuella läkemedel.

Att kunna se alla läkemedel är särskilt viktigt för dig som tar många läkemedel. Det ger dig möjlighet att själv ha koll på dina läkemedel och gör det också lättare för dig att diskutera dina läkemedel med den vårdpersonal du träffar.

Det finns olika listor med läkemedel:

  •  Från apoteket kan du få en förteckning över de recept du har. Om du har dosläkemedel kan du få en lista med dina recept på läkemedel i dospåsar och annat.
  • Från din läkare kan du få en läkemedelslista med alla läkemedel som du ska använda.
  • Efter inloggning i journalen via nätet på 1177.se kan du nå läkemedelskollen och läkemedelslistan i journalen.

Läkemedelskollen och läkemedelslistan

I läkemedelskollen finns information om dina recept, uthämtade läkemedel, uttag kvar och ditt högkostnadsskydd.

I läkemedelslistan ser du dina aktuella läkemedel. Du ser de läkemedel som ordinerats av vårdgivare som är anslutna till journalen via nätet. Det innebär att du även ser de läkemedel du får av sjukvården utan recept. Du får också mer information om respektive läkemedel.

I läkemedelslistan i journalen kan du bland annat se vem som skrivit ut ett läkemedel till dig och när vårdpersonal senast gjorde en förändring. Du kan också läsa om behandlingsändamål, alltså i vilket syfte du fått läkemedlet, och vilken dos du ska ta. Här finns en länk till läkemedlets sida i FASS om du vill läsa mer.

I läkemedelslistan visas namnet på det läkemedel du fått ordinerat. Tänk på att läkemedel kan bytas ut på apoteket och få ett annat namn och utseende. Läkemedlen innehåller samma aktiva substans och är medicinskt likvärdiga.

Om du upptäcker att något inte stämmer i läkemedelslistan i journalen ska du utgå från den information du fått från din läkare.

Bra koll inför vårdbesöket

Ta gärna fram din läkemedelslista från journalen när du förbereder dig inför ett vårdbesök och ha den tillgänglig när du har kontakt med vården.

Det är bra att du vet vilka läkemedel du använder, hur de ska användas och varför du använder dem. Läkemedelslistan i journalen och Läkemedelskollen ger dig möjlighet att få koll på din läkemedelsanvändning.

Till toppen av sidan