Om 1177

Tidningen 1177 Vårdguiden

Innehållet gäller Värmland

Tidningen ska guida, hänvisa och inspirera till ett hälsosamt liv.

Tidningen 1177 Vårdguiden ska stötta ett hälsosamt liv och bidra med kunskap om vad man kan göra själv om man är sjuk. 1177 Vårdguiden delas ut till alla hushåll i Värmland fyra gånger om året.

Tidningen 1177 Vårdguiden Värmland är en del i regionens satsning för att ge invånarna bättre information om vård och hälsa, bättre information om rättigheter och hjälp att hitta rätt i vården.

Tidningen räknas som samhällsinformation och erbjuds även som e-tidning via 1177.se. Allt material i tidningen är medicinskt granskat.

Redaktionen

Tidningen 1177 Vårdguiden är en informationstidning från Region Värmland som produceras i samarbete med Region Stockholm.

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Anna Sjökvist.

Redaktör i Värmland är Ulrika Svanberg. 

Om du har synpunkter på innehållet kan du skicka e-post till tidningsredaktionen redaktionen@regionvarmland.se, eller skicka ett brev till:

Tidningen 1177 Vårdguiden
Kommunikationsavdelningen
Region Värmland
651 82 Karlstad

Läs 1177 Vårdguiden som e-tidning

Nu finns tidningen 1177 Vårdguiden också som sökbar e-tidning. Du kan bläddra, skriva ut, tipsa vänner om artiklar eller söka efter artiklar i tidigare nummer. Till arkivet med e-tidningar.

1177 Vårdguiden som taltidning

Tidningen 1177 Vårdguiden finns även som taltidning. Du som bor i Värmlands län och är medlem i Synskadades Riksförbund får taltidningen automatiskt.

Arkiv

Här finns alla nummer som Värmland delat ut, från nummer 3 år 2015 fram till vårt senaste nummer. 

Länk till e-tidningarna

Till toppen av sidan