Om 1177 Vårdguiden

Tidningen 1177 Vårdguiden

Innehållet gäller Värmland

Tidningen ska guida, hänvisa och inspirera till ett hälsosamt liv.

Tidningen 1177 Vårdguiden ska stötta ett hälsosamt liv och bidra med kunskap om vad man kan göra själv om man är sjuk. 1177 Vårdguiden delas ut till alla hushåll i Värmland fyra gånger om året.

Tidningen 1177 Vårdguiden Värmland är en del i regionens satsning för att ge invånarna bättre information om vård och hälsa, bättre information om rättigheter och hjälp att hitta rätt i vården.

Tidningen räknas som samhällsinformation och erbjuds även som e-tidning via 1177.se. Allt material i tidningen är medicinskt granskat.

Till toppen av sidan