Om 1177

Tidningen 1177

Innehållet gäller Värmland

Tidningen har delats ut till värmländska hushåll från 2015 till 2023.

Tidningen 1177 skulle stötta till ett hälsosamt liv och bidra med kunskap om vad man kan göra själv om man är sjuk. Tidningen delades ut till alla hushåll i Värmland fyra gånger om året.

Tidningen 1177 Värmland var en del i regionens satsning för att ge invånarna bättre information om vård och hälsa, bättre information om rättigheter och hjälp att hitta rätt i vården.

Tidningen räknades som samhällsinformation och erbjöds även som e-tidning via 1177.se. Allt material i tidningen är medicinskt granskat.

Redaktionen

Tidningen 1177 är en informationstidning från Region Värmland som produceradss i samarbete med Region Stockholm.

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Anna Sjökvist.

Redaktör i Värmland är Ulrika Svanberg. 

Du kan skicka e-post till tidningsredaktionen redaktionen@regionvarmland.se, eller skicka ett brev till:

Tidningen 1177
Kommunikationsavdelningen
Region Värmland
651 82 Karlstad

1177 som taltidning

Tidningen 1177 finns även som taltidning. Du som bor i Värmlands län och är medlem i Synskadades Riksförbund har fått taltidningen automatiskt.

Arkiv

Här finns alla nummer som Värmland delat ut, från nummer 3 år 2015 fram till vårt senaste, och sista, nummer. 

Länk till e-tidningarna

Till toppen av sidan