Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in på journalen från behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts felaktigt.

Värmland

Du som fått vård i Värmland

 •  Läkemedelsinformation från och med 15 september 2020.
 • Journalanteckningar och diagnoser skrivna från 1 juli 2013.
 • Journaler från psykiatrisk mottagning från och med 1 november 2016.
 • Ditt barns journalanteckningar tills barnet fyller 13 år.
 • Provsvar, röntgen- och remissvar från 1 januari 2015.
 • Vaccinationer gjorda från 1 januari 2006.
 • Vårdkontakter (kommande och genomförda tidsbokade möten) från 1 juli 2013.
 • Loggrapport där du kan se vem som öppnat din journal de senaste 18 månaderna.

De privata vårdgivare som är anslutna till journalen via nätet visar ingen historisk information.

Information som inte går att se i journalen via nätet

 • Information från privata vårdgivare som inte är anslutna till samma journalsystem som Region Värmland.
 • Ditt barns journalanteckningar om barnet är 13−18 år. Tillstånd kan ges i särskilda fall.
 • Information i Folktandvårdens journaler. För att få tillgång till din tandvårdsjournal kontaktar du din tandvårdsklinik.
 • Journalanteckningar från: rättspsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, centrum för traumatisk stress, Visit och Första linjen

Ditt eget ansvar

Du kan läsa informationen så snart vårdpersonalen har dokumenterat i journalsystemet. Det innebär att du kan komma att se vissa uppgifter innan personalen kontaktat dig. Du tar själv ansvar för om du omedelbart vill ta del av informationen eller om du vill vänta. Nya laboratoriesvar, röntgensvar och journalanteckningar är försedda med gul markering.

Försegling

Du kan välja att försegla ditt konto i journalen via nätet. Förseglar du kontot kommer du inte kunna logga in i din journal igen. Har du även delat din journal eller mottagit en delning av någon annan så kommer dessa att försvinna. För att försegla loggar du in i journalen, du hittar föreseglingsknappen under Alternativ.

Blankett för att försegla din journal

Blankett för att låsa upp försegling av din journal

Till toppen av sidan