Sunda vanor

Gör din egen levnadsvaneprofil

Innehållet gäller Värmland

Här kan du besvara några korta frågor om dina levnadsvanor och få en levnadsvaneprofil.

Här kan du besvara några korta frågor om dina levnadsvanor och få en levnadsvaneprofil. Svaren sammanställs och du får en personlig återkoppling med anpassade råd baserade på dina svar och konkreta tips och verktyg som stöd för förändring (svaret kan sparas i pdf-format och skrivas ut).

Gör din egen levnadsvaneprofil här. Profilen innehåller 17 frågor om alla dina levnadsvanor.

Till toppen av sidan