Sunda vanor

Friskvården i Värmland

Innehållet gäller Värmland

När du önskar att komma i gång med en förändring gällande mat och motion är du välkommen till våra friskvårdscentraler som finns runtom i Värmland. På friskvårdscentralen möter du våra hälsokonsulenter som ger dig det stöd som just du önskar, utifrån vårt utbud av verksamhet som beskrivs längre ner. Våra hälsokonsulenter har också god lokal kännedom om vilken verksamhet som finns i övrigt där du bor.

Du kan själv ta kontakt med våra hälsokonsulenter, alla uppgifter finns på vår hemsida. Har du fått ett FaR (fysisk aktivitet på recept), då kommer våra hälsokonsulenter att ta kontakt med dig.

Friskvården i Värmland är en ideell friskvårdsorganisation som finns utanför hälso- och sjukvården. Vi får bidrag och har ett uppdrag från Region Värmland och de värmländska kommunerna att ge stöd till personer som vill förändra sina mat- och motionsvanor och därmed förbättra sin hälsa.

Hälsosamtal med konditionstest

Hälsosamtalet innebär ett samtal om levnadsvanorna mat och motion och utgår från din situation i dag och vad du vill och kan göra för att skapa en god hälsa. I hälsosamtalet ingår ett konditionstest.

Här är några exempel på vad du och hälsokonsulenten kan prata om:

  • Vad kan jag göra själv för att stärka min hälsa genom mina mat- och motionsvanor?
  • Vilka mål vill jag uppnå?
  • Hur kan jag förändra mitt beteende kopplat till mat- och motionsvanorna?
  • Hur stärker jag min egen motivation?

Vår samtalsmetod, motiverande samtal, är grunden och förhållningssättet för besöket hos oss. Metoden underlättar förändringsstegen och stärker dina förmågor och möjligheter att komma i gång och genomföra förändringar som blir till nya hälsosamma vanor. Alla våra hälsokonsulenter har en grundutbildning och kontinuerlig fortbildning i motiverande samtal. Om du vill kan vi genomföra hälsosamtalet utomhus exempelvis som ett promenadsamtal.

Konditionstestet

Att göra ett konditionstest och få mått på sin kondition är en bra start till förändring, både för att skapa och höja motivationen. Eftersom värdet följs upp med ett nytt cykeltest efter några månader får du också ett ”kvitto” på hur din kondition har förbättrats. Under testet får du cykla cirka 6–7 minuter med en belastning an­passad efter dig och din pulsutveckling följs med ett pulsband. Under cyklingen får du uppskatta din ansträngning med hjälp av en skala. När du cyklat klart beräknas din konditionsnivå och vi tittar tillsammans på dina resultat utifrån ett hälsoperspektiv.

Hälsokurs – ett trevligt sätt att komma igång med andra

En kurs för dig som vill ha stöd, kunskap och inspiration att komma i gång med en förändring när det gäller dina matvanor och din motion. Under kursen får du möjlighet att lära dig mer om sambanden mellan levnadsvanor och hälsa och tid för tankar och medvetenhet om hur du kan påverka din hälsa. Kursen startar med ett individuellt hälsosamtal som senare följs upp. Varje kurstillfälle pågår under 1,5–2 timmar och erbjuds åtta till tio personer i varje kursomgång.

Våra motionsgrupper – en kvalitetssäkrad motionsverksamhet

Vi erbjuder motionsgrupper med olika inriktning både inom- och utomhus där du deltar utifrån dina förutsättningar. Våra hälsokonsulenter kan guida dig vad som passar dig bäst. Samtliga motionsprogram är utarbetade av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut, vilket innebär en kvalitetssäkring i form av skonsam och säker träning för att komma i gång på bästa sätt. Alla motionspass leds av utbildade motionsledare. De kan visa dig alternativa övningar om det behövs. Välkommen att prova på!

Digitalt utbud

Vår verksamhet utgår från våra friskvårdscentraler och kompletteras med digitala lösningar när det passar dig bäst. Hälsosamtalen kan följas upp digitalt och du kan även få stöttande SMS från din hälsokonsulent mellan besöken. Vi erbjuder även digitala motionspass som du genomför hemma när du vill. Regelbundet kan du ta del av Hälsokursen digitalt liksom föreläsningar om mat och motion.

Alla kontaktuppgifter till din friskvårdscentral, utbud och verksamhet och kostnader hittar du på vår hemsida

Till toppen av sidan