Reseråd och vaccinationer

Vaccinationer inför resan

Hur smittar gula febern, går det att vaccineras mot rabies och hur går en vaccination mot difteri till? Här finns råd om de vaccinationer som kan behövas inför resan.

Innehåll - Vaccinationer inför resan

Visa innehåll som:
 • Om vaccin mot covid-19

  Här hittar du information om vaccin mot infektionssjukdomen covid-19. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk.

 • Skydd mot malaria

  Malaria sprids via myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Om du ska resa till vissa tropiska länder kan du behöva skydd mot malaria. Sjukdomen är allvarlig och kan bli livshotande för den som smittas.

 • Vaccination mot difteri

  Difteri orsakas av en bakterie som enbart smittar mellan människor, genom kontakt med saliv. Du kan skydda dig mot difteri med ett vaccin. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.

 • Vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation

  Epidemisk hjärnhinneinflammation finns i hela världen men framförallt i delar av Afrika. Om du ska resa till västra eller centrala Afrika söder om Sahara under en längre tid bör du vaccinera dig. Sjukdomen är ovanlig, men är livshotande och kan dessutom ge bestående besvär.

 • Vaccination mot gula febern

  Gula febern är en sjukdom som sprids med myggor. Du kan skydda dig mot gula febern med ett vaccin. Gula febern finns i vissa delar av Afrika och Sydamerika.

 • Vaccination mot hepatit A

  Hepatit A är en virussjukdom som framförallt sprids via avföring som förorenat mat och dryck. Sjukdomen är ovanlig, men kan bli mycket allvarlig.

 • Vaccination mot hepatit B

  Hepatit B är en virussjukdom som framförallt sprids via blod och vid oskyddat sex. Sjukdomen är ovanlig, men kan bli mycket allvarlig.

 • Vaccination mot japansk hjärninflammation

  Japansk hjärninflammation, eller japansk encefalit, är en virussjukdom som sprids med myggor. Om du ska resa till Sydostasien eller stora delar av östra Asien en längre tid bör du vaccinera dig. Sjukdomen är mycket ovanlig, men är allvarlig och livshotande för den som smittas.

 • Vaccination mot kolera

  Kolera är en sjukdom som smittar genom mat och dryck. Du kan skydda dig mot kolera med ett drickbart vaccin. Du behöver oftast bara vaccinera dig om du vistas en längre tid i områden där sjukdomen är vanlig. Kolera finns främst i länder med bristande hygien och stora floddeltan.

 • Vaccination mot mässling

  Mässling orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Mässling är ovanligt i Sverige men vanligt i många andra delar av världen. Vaccination mot mässling rekommenderas alla och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

 • Vaccination mot polio

  Polio smittar via avföring och sprids genom infekterat vatten och avlopp. Du kan skydda dig mot polio med ett vaccin. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands. Polio är sällsynt men finns i vissa länder, framför allt i Asien och Afrika.

 • Vaccination mot rabies

  Rabies orsakas av virus och kan smitta vid kontakt med saliven från ett smittat däggdjur med symtom på rabies, oftast hundar. Du kan skydda dig med vaccin men sjukdomen är ovanlig. Därför behöver du oftast inte vaccinera dig om du gör kortare resor och har tillgång till sjukvård för behandling efter bett.

 • Vaccination mot stelkramp

  Du riskerar att få stelkramp när ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord. Du kan också smittas genom bett av vissa djur. Sjukdomen finns i hela världen och vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.

 • Vaccination mot tyfoidfeber

  Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som sprids med mat och dryck. Du kan skydda dig mot tyfoidfeber med ett vaccin.

Mer på 1177.se

Checklista inför utlandsresan

Här får du en översikt över vad du kan behöva tänka på inför en utlandsresa. Blir du sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler.

Resa med läkemedel

Det är bra att veta vilka regler som gäller om du bor i Sverige och behöver ta med läkemedel när du ska resa utomlands. Detsamma gäller om du kommer till Sverige med läkemedel som du har köpt utomlands.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Till toppen av sidan