Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid SLE

SLE, systemisk lupus erythematosus, är en kronisk inflammationssjukdom som hör till de reumatiska sjukdomarna. SLE är också en så kallad autoimmun sjukdom. Det innebär att immunförsvaret angriper den egna kroppen.

De vanligaste besvären vid SLE är att du känner dig trött och ibland allmänt sjuk, får utslag på huden, värk och svullnad i lederna. Man kan också få svårare former av sjukdomen med inflammation i inre organ som njurarna, nervsystemet, lungorna eller hjärtat.

Det går inte att bli frisk från SLE men det finns sätt att dämpa besvären och minska risken för de skador som sjukdomen kan ge, främst med hjälp av läkemedel. De läkemedel som används vid SLE har en dämpande effekt på immunförsvaret eller minskar inflammationen.

Läkemedel bromsar sjukdomen och dämpar symtomen

De läkemedel som används vid SLE kan dämpa och lindra sjukdomen. Ofta får man flera olika läkemedel där en del används för att dämpa smärta och andra för att bromsa immunförsvarets angrepp på kroppen.

Fem huvudgrupper av läkemedel används för behandling av SLE:

  • antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, NSAID, som även kallas cox-hämmare
  • kortison
  • malarialäkemedel
  • cellhämmande läkemedel, cytostatika
  • biologiska läkemedel.

Dessutom kan ibland andra läkemedel användas för att behandla symtom som uppstår som en följd av SLE, till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, benskörhet och risk för blodpropp.

Läkemedel används vid besvär

SLE behandlas framför allt under de perioder när man har besvär. Sådana perioder brukar kallas för skov. Många har lindriga eller inga besvär mellan skoven, och då brukar läkaren minska eller ta bort behandlingen. Då kan det till exempel räcka med enstaka tabletter med antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel eller kortisonsalva för att minska lindriga besvär från leder och muskler eller hud.

Sjukdomen kan även vara mer kronisk med långvariga besvär. Om man får ihållande eller svårare besvär av SLE brukar man ofta få behandling med kortison. Kortison har ofta snabb och god effekt, men för att undvika biverkningar bör du om möjligt undvika att ta höga doser under lång tid. Därför är det vanligt att man även får malarialäkemedel eller cellhämmande läkemedel när läkaren bedömer att det kommer att behövas en längre behandlingsperiod. Sådan behandling kan också skydda mot nya sjukdomsskov.

Du kan behöva vård på sjukhus om du får ett allvarligt skov med svårare symtom från till exempel njurar eller nervsystem. Då får du vanligtvis först kortison i högre doser, som sedan trappas ner i takt med att de cellhämmande läkemedlen börjar verka. Det kan ofta ta åtminstone några veckor. Gammaglobulin är en annan behandling som framför allt används om du har ett lågt antal blodplättar, så kallad trombocytopeni, som gör att du lättare får blåmärken eller andra blödningar.

Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel mot smärta och stelhet

NSAID lindrar värk och stelhet i leder, muskler och senor. Läkemedlen dämpar också smärta från kroppens inre organ, till exempel om du har fått inflammation i hjärt- eller lungsäcken och det gör ont när du andas.

Kortison dämpar inflammation

Kortison används för att snabbt dämpa inflammationer i nästan alla delar av kroppen. Kortison används ofta vid SLE, både som snabb akutbehandling och som underhållsbehandling under längre tid. Vanligtvis får man kortison i tablettform i låga doser. Om du får allvarligare skov får du kortison i höga doser och ibland som dropp direkt i blodet. Du kan få sprutor direkt i en led eller sena om du har en inflammation. Har du hudbesvär som beror på SLE kan du använda krämer och salvor på huden.

Malarialäkemedel används förebyggande

Klorokinfosfat och hydroxiklorokin är två läkemedel mot malaria som också används för att behandla SLE och andra reumatiska sjukdomar. De används för att lindra och förhindra nya skov. De används särskilt för att behandla hudbesvär och ledbesvär och minskar solkänsligheten vid SLE.

Cellhämmande läkemedel lindrar sjukdomen

Cellhämmande läkemedel, cytostatika, används när viktiga organ i kroppen är påverkade av SLE, eller som tillägg till kortison när sjukdomen annars skulle kräva behandling med höga doser kortison under lång tid. Flera av de här läkemedlen hämmar bildningen av vita blodkroppar i benmärgen. Det minskar immunförsvarets aktivitet och lindrar därmed sjukdomen. Cellhämmande läkemedel får man oftast som tabletter, men ibland som dropp direkt i blodet.

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är det senaste tillskottet vid behandling av SLE och kan hjälpa om du inte får tillräcklig effekt av kortison och cellhämmande läkemedel. Flera nya biologiska läkemedel för SLE är under utveckling och utprovning.

Till toppen av sidan