Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 3 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Fäll ihop

Du som har en journal i Värmland

Värmland

Du som har en journal i Värmland

I journalen via nätet kan du läsa

 • Journalanteckningar och diagnoser skrivna från 1 juli 2013.
 • Journaler från psykiatrisk mottagning från och med 1 november 2016.
 • Ditt barns journalanteckningar tills barnet fyller 13 år.
 • Provsvar, röntgen- och remissvar från 1 januari 2015.
 • Vaccinationer gjorda från 1 januari 2006.
 • Vårdkontakter (kommande och genomförda tidsbokade möten) från 1 juli 2013.
 • Loggrapport där du kan se vem som öppnat din journal de senaste 18 månaderna.

De privata vårdgivare som är anslutna till journalen via nätet visar ingen historisk information.

Information som inte går att se i journalen via nätet

 • Information från privata vårdgivare som inte är anslutna till samma journalsystem som Landstinget i Värmland.
 • Ditt barns journalanteckningar om barnet är 13−18 år. Tillstånd kan ges i särskilda fall.
 • Information i Folktandvårdens journaler. För att få tillgång till din tandvårdsjournal kontaktar du din tandvårdsklinik.
 • Journalanteckningar från: rättspsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, centrum för traumatisk stress, Visit och Första linjen

Ditt eget ansvar

Du kan läsa informationen så snart vårdpersonalen har dokumenterat i journalsystemet. Det innebär att du kan komma att se vissa uppgifter innan personalen kontaktat dig. Du tar själv ansvar för om du omedelbart vill ta del av informationen eller om du vill vänta. Nya laboratoriesvar, röntgensvar och journalanteckningar är försedda med gul markering.

Journalombud

Vid behov kan du ge någon annan tillgång till din journal via nätet. Du väljer själv vem du vill dela din journal med och du kan ge ditt journalombud tillgång till utvalda delar eller hela din journal.

Försegling

Du kan välja att försegla ditt konto i journalen via nätet. Förseglar du kontot kommer du inte kunna logga in i din journal igen. Har du även delat din journal eller mottagit en delning av någon annan så kommer dessa att försvinna. För att försegla loggar du in i journalen, du hittar föreseglingsknappen under Alternativ.

Blankett för att försegla din journal

Blankett för att låsa upp försegling av din journal

Läs mer i texten Din journal.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Värmland
Tillägg uppdaterade:
2017-06-29