Alkohol

Så påverkas kroppen av alkohol

Alkohol påverkar alltid kroppen negativt, även om du bara dricker lite. Du kan få sjukdomar och skador i hela kroppen av alkohol. Alkohol kan också göra så att andra sjukdomar blir värre. Hur mycket man kan dricka innan kroppen ska skadas är olika. Det finns bra hjälp att få om du vill ha hjälp att dricka mindre.

Det finns över 200 sjukdomar och hälsoproblem som kan orsakas av alkohol eller bli värre av alkohol. De vanligaste finns i dessa kategorier:

Det finns också en mängd komplikationer och följdsjukdomar som du kan få av att dricka alkohol.

Dessutom kan berusning göra så att du råkar ut för olyckor eller försätter dig i besvärliga eller våldsamma situationer.

Alkohol kan också påverka sexlivet och möjligheterna till graviditet. Alkohol påverkar fostret om du dricker när du är gravid.

Hur mycket alkohol kan jag dricka?

Det finns en uppfattning att lite alkohol inte gör något, eller att det till och med kan vara bra. Så är det inte. Alkohol påverkar alltid kroppen negativt, även om du bara dricker lite.

Dricker du små mängder är risken lägre. Risken ökar ju mer du dricker.

Det är inte bara personer som har ett alkoholberoende eller som dricker mycket alkohol som riskerar sjukdom. De flesta som får en sjukdom som har koppling till alkohol är inte alkoholberoende.

Vad händer i kroppen?

När du dricker alkohol kommer den ner i magsäcken och sedan till tarmarna och levern. Där finns det särskilda enzymer som kan bryta ner alkoholen. Kroppen kan bara bryta ner små mängder alkohol åt gången. Det kroppen inte hinner bryta ner passerar ut i blodet.

Hur mycket enzymer man har och hur effektivt man kan bryta ner alkohol är olika från person till person.

När kroppen bryter ner alkoholen bildas det skadliga ämnen. Ett sådant ämne är acetaldehyd. Acetaldehyd kan skada cellerna. En stor del av alkoholens negativa effekter beror på acetaldehyd.

När du dricker alkohol utsätts kroppen för så kallad oxidativ stress. Då skapas giftiga syreföreningar i kroppen. Det påverkar både cellerna och immunsystemet.

Alkohol och ålder

Alkohol påverkar kroppen olika beroende på hur gammal du är. Det är mer skadligt för yngre och äldre personer att dricka alkohol.

Barn och unga tål alkohol sämre. Det beror bland annat på att hjärnan inte har utvecklats färdigt förrän vid ungefär 25 års ålder.

Även äldre tål alkohol sämre. Det beror på att kroppen förändras när du blir äldre och det finns mindre vätska i kroppen. Samma mängd alkohol som du druckit tidigare i livet ger högre promille och du påverkas kraftigare.

Många äldre tar också läkemedel som inte passar bra att ta tillsammans med alkohol. Med äldre brukar man mena personer över 65 år.

Hjärt-kärlsjukdomar

Det är vanligt att få högt blodtryck av att dricka alkohol. Blodtrycket kan sjunka till en bra nivå igen om du minskar mängden alkohol eller slutar dricka.

Alkohol påverkar hjärtat och kan leda till hjärtsvikt. Alkohol är också en vanlig orsak till att hjärtats rytm blir påverkad. Det är en vanlig orsak till förmaksflimmer.

Vid hög konsumtion av alkohol ökar också risken för hjärtinfarkt och stroke.

Sjukdomar i levern

Levern är ett organ som renar blodet och skyddar kroppen från skadliga ämnen när vi äter eller dricker. Alkohol är ett skadligt ämne som påverkar levern.

Det här är sjukdomar i levern som du kan få av att dricka alkohol:

Psykiska sjukdomar och hjärnan

Alkohol påverkar hjärnan på många sätt. Alkohol påverkar bland annat ditt tänkande, ditt minne, hur du mår och hur du kontrollerar dina muskler.

Alkohol kan leda till en ökad nivå av ämnet dopamin i hjärnan. Det påverkar humöret. Många känner att de blir glada och lugna av alkohol när de dricker.

Men alkohol ger inte bara bra känslor. När berusningen går över kan du känna oro och stress. Du kan också få svårt att sova.

Alkohol ökar risken för många psykiska sjukdomar. Alkohol kan också påverka behandlingen av en psykisk sjukdom på ett negativt sätt.

Det här är exempel på sjukdomar och besvär som påverkas negativt av alkohol:

Omkring hälften av alla självmord i Sverige har ett samband med alkohol. I många fall har personen en depression.

När du har druckit mycket alkohol under en tid kan hjärnan bli skadad. Studier har visat att hjärnan krymper av alkohol. Skadorna brukar läka om man slutar dricka alkohol.

Du kan få problem med minnet. Av sådant som du själv kan påverka är alkohol den vanligaste orsaken till demens.

Det här är andra psykiska sjukdomar som du kan få om du dricker mycket alkohol under lång tid:

  • Delirium tremens. Sjukdomen ger svåra abstinensbesvär när du slutar dricka alkohol. Den är mycket allvarlig och du behöver få vård på sjukhus.
  • Alkoholhallucinos. Sjukdomen ger hallucinationer, det vill säga att du kan höra ljud eller se saker som inte finns i verkligheten.

Cancer

Alkohol skadar cellerna och hur de fungerar. Det ökar risken för cancer. Alkohol påverkar också könshormonerna, vilket ökar risken för bröstcancer och prostatacancer.

Det här är cancerformer som har ett klart samband med alkohol:

Magen och tarmarna

När du dricker alkohol passerar den först munnen och matstrupen och sedan magen och tarmarna. Alla organ som alkoholen passerar påverkas negativt. Du kan bland annat få ont i magen, halsbränna, illamående, kräkningar och diarré av alkohol.

Bukspottkörteln

Bukspottkörteln är ett organ som behövs för matsmältningen.

Alkohol kan göra så att bukspottkörteln blir inflammerad.

Alkohol ökar risken för att få diabetes. Du som har diabetes kan bli sämre av alkohol.

Huden

Alkohol gör att blodkärlen vidgas. Därför kan huden i ansiktet blir rödflammig. Alkohol kan också ge infektioner i huden. Eksempsoriasisaknerosacea och andra hudsjukdomar kan bli sämre av alkohol.

Musklerna, lederna och skelettet

Alkohol kan skada alla muskler i kroppen. Det finns flera sjukdomar och besvär i muskler, leder och skelett som påverkas av alkohol. Till exempel benskörhet och gikt.

Munnen och tänderna

Alkohol påverkar dina tänder. Du får lättare håltandlossning och inflammationer i tandköttet och tungan.

Fertilitet och graviditet

Alkohol kan göra det svårare att få till en graviditet. Både män och kvinnor påverkas. Alkohol kan orsaka ofrivillig barnlöshet. Alkohol påverkar också kvaliteten på spermierna. Det kan leda till fosterskador och kan påverka barnets utveckling.

Fostret i magen kan skadas om du dricker alkohol när du är gravid.

Sexliv

Alkohol påverkar hormonerna och hur du fungerar sexuellt. Nerverna som styr könsorganen fungerar sämre. Slemhinnorna blir torrare och det blir svårare att få orgasm.

Det kan vara svårt att få stånd och du kan få tidig utlösning om du dricker alkohol.

Hur gör jag för att sluta dricka eller dricka mindre?

Det går att ändra alkoholvanor oavsett hur mycket du dricker. Det viktiga är att du själv vill ha en förändring. Många ändrar vanor utan hjälp, men en del behöver hjälp eller behandling.

Här kan du läsa mer om hjälp och stöd vid alkoholproblem:

mer på 1177.se och andra webbplatser

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Minska risken för cancer

Risken för cancer påverkas av saker som du själv kan göra något åt. Råd och svar om livsstil och cancer finns på webbplatsen för cancerforskning hos WHO, Världshälsoorganisationen.

Till toppen av sidan