Psykisk hälsa

Att vara orolig

Alla känner oro ibland. Oro är en naturlig reaktion som kan hjälpa dig att förbereda dig för utmaningar eller undvika risker. Att vara mycket orolig under en längre tid kan däremot göra att du fungerar sämre i vardagen. Det finns flera saker du kan göra själv för att minska din oro. Ibland kan du behöva hjälp.

Person pratar i telefon
Om du är orolig är det bra att prata med någon som du känner dig trygg med.
Uppsala län

Självhjälp att hantera oro vid covid-19

I Uppsala län kan du som känner oro över covid-19 och pandemin få hjälp till självhjälp. 

Du kommer att få verktyg som gör att du kan hantera din oro på ett sätt som blir hjälpsamt för dig. Programmet är utvecklat och vetenskapligt utvärderat av forskare.

Det tar ungefär tre veckor att arbeta med och passar dig som vill jobba självständigt med att hantera din oro. Det finns ingen vårdpersonal eller behandlare som följer dig i programmet.

Mår du mycket dåligt ska du kontakta vården i första hand.

Gör så här för att läsa mer och starta

  1.  Logga in
  2. Under rubriken Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram klickar du på knappen Region Uppsala.
  3. Klicka på programmet Hantera oro vid covid-19, självhjälp.
  4. Klicka på Nära vård digitalt, så kan du läsa mer och välja att starta programmet. 

När programmet är startat kommer det sedan att ligga under Dina pågående stöd- och behandlingsprogram.

Till toppen av sidan