Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vävnadsprov och cellprov

Så provtar du dig för humant papillomvirus (HPV) - syntolkad instruktion

Innehållet gäller Stockholms län

Du har fått hem en kallelse med tillhörande provtagningsmaterial för självprovtagning för HPV. Provet tas från slidan.

Provtagningsmaterialet består av:

  1. Ett långt provtagningsrör med lock i hård plast och en något mjukare hylsa. Det långa provtagningsröret innehåller en provtagningspinne med vilket provet tas från slidan. Pinnens ena ände sitter fast i locket. Den andra änden är i bomull och ska föras upp i slidan.
  2. Ett kort provtagningsrör av hård plast med räfflat lock. Det korta provröret innehåller vätska som inte ska hällas ut. Provpinnen ska placeras i detta rör efter att provet tagits från slidan.
  3. En hygienpåse av plast med en bit absorberingspapper i.
  4. Ett rektangulärt, förfrankerat, svarskuvert vars insidan är klädd med bubbelplast. Svarskuvertet har en öppning på ena kortsidan.

Förberedelser inför provtagning

Tvätta händerna noga innan provtagningen. Klä av dig på underkroppen.

Placera det korta provröret med räfflat lock ståendes på en plan yta så att inte vätskan hälls ut när du öppnar provröret. Öppna provröret.

Provtagning

  • Öppna det långa provtagningsröret genom att skruva av locket som är i hård plast. Håll stadigt i locket och dra försiktigt bort det från hylsan. Släng hylsan.
  • Med locket som utgångspunkt ska du känna dig ned för provtagningspinnen med hjälp av fingrarna. Stanna då du känner en inbuktning på pinnen. Den resterande delen av pinnen efter inbuktning ska föras upp i slidan och inte vidröras. Änden är i bomull.
  • Håll i provpinnen vid inbuktningen och för upp resterande del av pinnen i slidan. Snurra runt pinnen mot slidväggarna i cirka tjugo till trettio sekunder.
  • Ta ut pinnen ur slidan och lägg ner den i det korta provröret som innehåller vätska. Bryt av pinnen vid inbuktningen mot kanten av provrörets öppning. Skruva på det räfflade locket på provröret.
  • Det korta provröret innehåller nu både vätska och provpinne. Lägg ner det korta provröret i den lilla hygienpåsen av plast. Hygienpåsen innehåller ett litet absorberingspapper som inte ska plockas ut. Förslut hygienpåsen.

Skicka in provet

Hygienpåsen innehåller nu det korta provröret med provtagningsmaterial och ett absorberingspapper. Lägg ner hygienpåsen i det förfrankerade svarskuvertet som på insidan är täckt med bubbelplast. För att klistra igen svarskuvertet behöver du dra bort en pappersremsa. Pappersremsan sitter fast på pappersfliken vid öppningen. Dra bort pappersremsan och vik pappersfliken så att kuvertet klistras igen.

Lägg svarskuvertet innehållandes ditt prov på närmsta brevlåda så snart som möjligt. 

Till toppen av sidan