Om läkemedel

Frågor och svar om antibiotika

Innehållet gäller Stockholms län

Här har vi samlat ihop de vanligaste frågorna om antibiotika- och antibiotikaresistens

Vad är antibiotika?

Antibiotika är en sorts läkemedel som används vid infektioner för att ta bort bakterier eller förhindra att de ökar.

Finns det olika sorters antibiotika?

Ja, det finns många olika sorters antibiotika. De kan också kallas för antibiotikaklasser. Man brukar dela upp antibiotika i smalspektrum- och bredspektrumantibiotika. Ett smalspektrumantibiotikum hjälper endast mot vissa bakteriesorter medan bredspektrumantibiotika kan bekämpa många fler bakteriesorter.

Är penicillin och antibiotika samma sak?

I dagligt tal kallas antibiotika ofta för penicillin, men detta är bara en av alla sorter som finns. Penicillin tillhör sorten smalspektrumantibiotika och är också lite mindre skadligt för kroppens egen bakterieflora (normalflora).

Varför behandlar vi inte alla infektioner med bredspektrumantibiotika?

I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka en tradition av att använda penicillin i första hand vid luftvägsinfektioner. Detta har säkert bidragit till att vi har ett ganska bra läge vad gäller antibiotikaresistens, jämfört med övriga världen.

I övriga världen använder man ofta bredspektrumantibiotika som påverkar normalfloran i betydligt större omfattning.

Hjälper antibiotika mot förkylning och influensa?

Nej, förkylningar med hosta, snuva och halsont orsakas av virus. Mot virus hjälper inte antibiotika överhuvudtaget.

Finns det infektioner med bakterier som inte behöver behandlas med antibiotika?

Ja, en del infektioner läker lika snabbt utan antibiotika trots att de orsakas av bakterier. Ett exempel på det är de flesta öroninflammationer hos barn och andra övre luftvägsinfektioner, som hosta, snuva och halsont.

Jag vill bli frisk så snabbt som möjligt när jag är sjuk. Kan antibiotika göra att jag blir fortare frisk?

Ja, vid vissa infektioner kan man bli lite fortare frisk av antibiotika, även om infektionen är ofarlig och i de flesta fall läker av sig själv. Exempel på detta är halsfluss med streptokocker och nedre urinvägsinfektion hos kvinnor som inte är gravida. Mot dessa infektioner ges ofta antibiotika för att lindra symtomen och bidra till ett snabbare tillfrisknande. Men i många fall förkortas sjukdomstiden bara med några dagar.

Vad är resistens?

Resistens betyder motståndskraft. Bakterier kan bli resistenta mot antibiotika, och då hjälper inte medicinen mot bakterierna längre.

Hur hänger antibiotikaanvändning och resistens ihop?

Ju mer antibiotika vi använder, desto fler resistenta bakterier får vi. De bakterier som överlever antibiotikan får möjlighet att växa till och spridas när andra bakterier slagits ut.

Kan man ha resistenta bakterier i sig utan att veta om det?

Ja, vi har en massa bakterier i bland annat tarmen, på huden, i underlivet och i svalget, och det ska vi ha.
Detta kallas för vår normalflora och hjälper oss att hålla oss friska. Om några av dessa bakterier är resistenta vet vi oftast inte det, och så länge man är frisk är det heller inget problem.

Är resistenta bakterier farligare än andra bakterier?

Som regel är resistenta bakterier inte mer aggressiva eller ger sjukdom oftare än andra bakterier. Men om man blir sjuk av resistenta bakterier kan infektionen vara svår att behandla.

Om jag har fått mycket antibiotika i mitt liv, kan jag då ha blivit resistent mot antibiotika?

Nej, en patient som får antibiotika kan inte bli resistent, däremot kan bakterierna bli det. Men risken ökar att bli bärare av resistenta bakterier när man använder antibiotika. Blir man sedan sjuk av dessa bakterier kan infektionen vara svårare att behandla.

Kan antibiotika göra skada?

Ja, på flera sätt. Överanvändning av antibiotika ökar risken för att man blir bärare av resistenta bakterier i till exempel tarmen. Antibiotika stör också den normala, snälla bakteriefloran i tarmen, på huden, i underlivet och i svalget. Detta kan göra att man blir mer mottaglig för fler infektioner. Många får också biverkningar av antibiotika, som diarré, hudutslag och svampinfektioner i underlivet.

Jag är förkyld och ska resa bort om en vecka. Kan jag få antibiotika för säkerhets skull så att sjukdomen inte förvärras?

Antibiotika hjälper inte mot förkylningar. Du blir inte fortare frisk. Däremot riskerar du att få diarré, ökad risk för resistenta bakterier och ökad mottaglighet för nya infektioner.

Jag har aldrig ätit antibiotika. Kan jag ändå bära på resistenta bakterier?

Ja. Bakterier, både resistenta och inte resistenta, finns runtom oss hela tiden. Man kan få i sig resistenta bakterier exempelvis genom mat och vatten och genom hudkontakt. Denna risk är kraftigt ökad om man reser i länder där resistens är vanligare än i Sverige. Som de flesta länder i Europa och resten av världen.

Var i världen är resistens vanligast?

Resistenta bakterier är vanligt förekommande i bland annat södra Europa och Asien. I dagsläget har vi inte tillräckligt med kunskap om resistensläget i övriga delar av världen.

Man ska ju undvika antibiotika i onödan. Ska jag då sluta ta antibiotika så fort jag känner mig bättre?

Nej, det ska du inte göra. Följ läkarens ordination för hur länge din behandling med antibiotika ska pågå. När man behandlar en infektion är det viktigt att det behandlas tillräckligt länge för att bakterierna ska försvinna. Detta tar lite tid även om man känner sig bättre. Följ därför ordinationen från läkaren och sluta inte att ta antibiotika innan kuren är slut.

Kan jag använda antibiotika som blivit över sedan tidigare eller låna från en vän eller släkting om jag känner att jag har en infektion?

Nej, det bör du inte göra. Det finns många olika sorters antibiotika som alla verkar mot olika sorters bakterier. Om man inte vet vilken bakterie som orsakar infektionen riskerar man att behandla med fel antibiotika. En läkare ska bedöma om antibiotika behövs och vilken sort som i så fall passar dig. Doseringen av antibiotika kan också behöva anpassas till just dig.

Men min läkare har ju skrivit ut antibiotika, ska jag inte ta det nu?

Om din läkare skrivit ut antibiotika ska du ta den. Om orsaken till att du fått antibiotika inte är alldeles uppenbar kan du alltid fråga om skälet till att det är nödvändigt. Ta medicinen i den dos och så länge som det står på receptet, även om du känner dig frisk tidigare. 

Jag har en halv ask penicillin kvar hemma. Kan jag ta dessa tabletter om jag får ont i halsen?

Nej, det ska du inte göra. Lämna in dem på apoteket. Att ta dessa tabletter utan att bli undersökt och bedömd av läkare kan vara skadligt för dig!

När jag var utomlands fick jag antibiotika vid en kraftig förkylning. Varför får jag inte det i Sverige?

I Sverige behandlar vi inte förkylningar med antibiotika över huvudtaget. Tidigare behandlades till exempel långvarig besvärlig hosta med antibiotika även i Sverige. Forskning har visat att detta inte påskyndar tillfrisknandet. 

Hur kan jag undvika att få resistenta bakterier när jag är utomlands?

Sök sjukvård på resmålet bara om det är absolut nödvändigt. På sjukhus utomlands finns mer resistenta bakterier än i Sverige och man använder betydligt mer antibiotika även när det inte behövs. God handhygien är viktigt. Ta de vaccinationer som rekommenderas. Läs mer på 1177 för råd om mat på ditt resmål.

Till toppen av sidan