Om covid-19 – coronavirus

Tillfrisknandebevis i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Du som har varit sjuk i covid-19 och ska resa utomlands och inte är vaccinerad kan begära ett tillfrisknandebevis - men bara om provtagningen skett inom vården.

Följande nationella kriterier gäller för att du ska kunna söka ett tillfrisknandebevis:

  • Du måste ha testat positivt för covid-19 och resultatet måste ha sparats i din journal.
  • Provtagningen måste vara utförd av utbildad sjukvårdspersonal och vara ett PCR-test. Egenprovtagning i form av hemtest eller drive-in-test bokade via 1177.se gäller alltså inte. Det är inte heller giltigt med snabbtest som du köpt på ett apotek eller via internet eller antikroppstest. Inte heller vård på sjukhus för covid-19 är tillräckligt för att få ett Tillfrisknandebevis, om du inte blivit provtagen på sjukhuset.
  • Det måste ha gått minst 11 dagar sedan ditt första positiva covid-19-prov.
  • Ditt första positiva covid-19-prov får vara högst 6 månader gammalt. Tillfrisknandebeviset gäller i sex månader från provtagningsdagen.
  • Du måste ha fyllt 16 år och ha svenskt personnummer. Tillfrisknandebevis till barn och personer utan personnummer kommer senare.

För att få hjälp enligt nedan behöver du vara provtagen i Stockholms län så att testresultatet finns i din journal. Har du tagit prov i ett annat län behöver du själv ta reda på hur du kontaktar dem för tillfrisknandebevis.

Om du uppfyller kriterierna och vill begära ett tillfrisknandebevis ska du göra följande:

  • Ring 08-123 365 77 och välj knappval 4. Där anger du ditt telefonnummer och blir sedan uppringd. Tjänsten är öppen helgfria vardagar.
  • De som svarar kommer att behöva ditt personnummer för att se i din journal om du har ett positivt PCR-test utfört av vårdpersonal och att det är taget inom rätt tidsintervall.
  • Informationen skickas därefter till E-hälsomyndigheten som skapar ditt tillfrisknandebevis.
  • Om du har en digital brevlåda (Digimail, E-boks, Kivra eller Min myndighetspost) skickas ditt tillfrisknandebevis dit.
  • Om du inte har en digital brevlåda skickas ditt tillfrisknandebevis med post till din folkbokföringsadress.

Läs mer om tillfrisknandebevis på E-hälsomyndighetens webbplats 

Till toppen av sidan