OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Covid-19 och resor

Covid-19 påverkar hur du kan resa, både i Sverige och till andra länder. Här är råd om vad du behöver tänka på.

Att resa med kollektivtrafik

Res inte om du har några symtom på covid-19. Om du ska resa, välj eget färdmedel eller ett gemensamt färdmedel där du kan boka plats.  

Undvik kollektivtrafiken om du har möjlighet

Har du möjlighet att använda andra färdmedel än kollektivtrafiken för att ta dig mellan olika platser så bör du göra det, för att minska trängseln. Det kan till exempel vara genom att gå, cykla eller åka egen bil.

Att resa i Sverige

Fortsätt att följa både myndigheternas rekommendationer och de lokala rekommendationer som kan finnas på orten dit du åker. Skulle många bli sjuka av covid-19 samtidigt på en ort, kan rekommendationerna för vad som gäller där ändras snabbt. Det kan påverka dina möjligheter att resa hem.  

Genom att välja region i regionväljare överst på den här sidan kan du se om särskilda rekommendationer finns för regionen du har tänkt besöka. 

Skulle du bli sjuk 

Skulle du bli sjuk när du befinner dig på en annan ort ska du inte använda gemensamma färdmedel som buss, tåg eller flyg för att ta dig hem. När du mår tillräckligt bra för att resa hem kan du göra det om du kan resa utan att riskera att smitta andra, exempelvis i egen bil.  

Läs mer i artikeln Covid-19 - coronavirus om vad du ska göra om du får symtom.  

Att resa utomlands

För många länder gäller att du avråds från att åka dit, om det inte är nödvändigt. Läs mer på Utrikesdepartementet, UD.

Du kan behöva ett reseintyg

Du kan behöva reseintyg för att kunna åka utomlands. Det kan variera vilken sorts reseintyg som behövs. Kontrollera med landets ambassad vad som gäller. 

Det är inte säkert att du kan få hjälp med reseintyg i den offentliga vården. Folkhälsomyndigheten har en lista över var du kan lämna prov för reseintyg. Du får själv betala för reseintyget.

Skulle du bli sjuk 

Skulle du bli sjuk medan du är utomlands rekommenderas du att stanna kvar tills du har tillfrisknat. Det är för att undvika att smitta andra personer under transporten hem.

Till toppen av sidan