Har du fått en remiss och ska välja mottagning?

Mottagningar som utför knäprotesoperationer

Innehållet gäller Stockholms län

Du som behöver få en ny knäled men i övrigt är frisk kan själv välja på vilken mottagning i länet du vill få knäprotesoperationen gjord. Du väljer mellan de mottagningar som blivit godkända av Region Stockholm.

Hur väljer jag?

När din läkare har konstaterat att du behöver en knäprotesoperation kan du ta reda på mer om de olika mottagningarna som utför operationen. Du kan också be din läkare om hjälp. När du har valt en mottagning skickar din läkare remissen dit.

Välj mellan följande mottagningar:

Endast godkända mottagningar

Ovanstående mottagningar har godkänts av Region Stockholm för att utföra knäprotesoperationer. För att en mottagning ska bli godkänd krävs bland annat att opererande läkare genomför tillräckligt många operationer för att kunna behålla sin yrkesskicklighet.

Om knäledsartros

I våra leder finns brosk som gör att benändarna kan glida mot varandra. Knäledsartros innebär att brosket i knäleden försvagas, tunnas ut eller försvinner. Då nöts benändarna mot varandra och man kan få ont. Risken för att drabbas av artros i knäleden ökar ju äldre man blir.

Läs mer om knäledsartros

Till toppen av sidan