Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 8

24 februari: Nu har de som bor på ett äldreboende fått sina två vaccinationsdoser. Nu pågår vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Läs om när det blir din tur här.

HAR DU FÅTT EN REMISS OCH SKA VÄLJA MOTTAGNING?

Medicinsk fotsjukvård

Innehållet gäller Stockholms län

Du som har fått en remiss för fotsjukvård kan själv välja vilken mottagning du vill gå till. Du väljer bland de mottagningar för fotsjukvård som blivit godkända av Region Stockholm.

Fotsjukvården samverkar med övrig vård för att förebygga och behandla fotskador. Det kan till exempel handla om att vård för att förebygga

  • sår till följd av diabetes eller cirkulationsrubbningar
  • problem som orsakas av reumatiska, neurologiska eller ortopediska sjukdomar
  • svåra fall av nageltrång.

När och hur väljer jag?

Du kan välja fotsjukvårdsmottagning när din läkare har bedömt att du behöver fotsjukvård.

Antingen kan du kontakta mottagningen direkt, eller be din läkare skicka en remiss dit. Fråga din läkare om du är osäker på hur du ska göra.

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län. 

Några saker skiljer sig däremot:

  • Du som bor någon annanstans i landet kan behöva en remiss även om specialistmottagningen i Stockholm inte kräver det. Ta därför reda på om det finns remisskrav för den vården där du bor.  
  • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län. 
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.
Till toppen av sidan