Har du fått en remiss och ska välja mottagning?

Mottagningar som utför medicinsk fotsjukvård

Innehållet gäller Stockholms län

Du som har fått en remiss för fotsjukvård kan själv välja vilken mottagning du vill gå till. Du väljer bland de mottagningar för fotsjukvård som blivit godkända av Region Stockholm.

Fotsjukvården samverkar med övrig vård för att förebygga och behandla fotskador. Det kan till exempel handla om att vård för att förebygga

  • sår till följd av diabetes eller cirkulationsrubbningar
  • problem som orsakas av reumatiska, neurologiska eller ortopediska sjukdomar
  • svåra fall av nageltrång.

När och hur väljer jag?

Du kan välja fotsjukvårdsmottagning när din läkare har bedömt att du behöver fotsjukvård.

Antingen kan du kontakta mottagningen direkt, eller be din läkare skicka en remiss dit. Fråga din läkare om du är osäker på hur du ska göra.

Till toppen av sidan