Specialister som kräver remiss

Vilka mottagningar kräver remiss?

Innehållet gäller Stockholms län

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du har gått till. Då kan du behöva en remiss för att få komma dit.

Specialistmottagningar som behöver remiss

En remiss innehåller information om vad du behöver för vård. Den skrivs oftast av en läkare men kan även skrivas av annan vårdpersonal. Vi rekommenderar därför att du kontaktar din vårdcentral.

Samtliga remisskrav redovisas i detalj på SKR:s webbplats. I Stockholms län behövs till exempel remiss för:

 • besök på specialiserad öron- näsa- och halsmottagning
 • besök hos logoped
 • besök hos hudspecialist
 • besök hos neurolog
 • besök på neuropsykiatriska mottagningar
 • Besök hos ortoped och handkirurg
 • borttagning av hår (planerad huddiatermi)
 • ryggkirurgi
 • specialiserad rehabilitering, till exempel specialistmottagning för ME/CFS
 • ultraljud under graviditeten (obstetriskt ultraljud)
  medicinsk service som till exempel röntgenundersökningar och provtagningar. 
 • besök på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Specialistmottagningar som du kan kontakta direkt

I Stockholms län finns det också flera specialistmottagningar som du kan kontakta direkt, utan remiss. Remiss behövs till exempel inte till för att besöka en gynekolog eller allmänpsykiatrisk mottagning, ätstörningsmottagning eller BUP. Kvinnor som söker för knöl i bröstet kan komma utan remiss till en bröstmottagning.

Kontakta mottagningen för besked

Vill du vara säker på vad som gäller, kontakta mottagningen först och fråga om de behöver remiss. Detsamma gäller om du själv väljer att söka specialiserad vård i en annan del av landet.

Skriva en egenanmälan

Vissa specialistmottagningar vill att du skriver en egenanmälan till dem, om du inte har en remiss från en läkare eller annan vårdpersonal. Egenanmälan, som även kallas för egenremiss eller vårdbegäran, kan endast skickas till de specialistmottagningar som inte har remisskrav.

Du bör ha med följande uppgifter:

 • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
 • information om dina symtom eller din sjukdom
 • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Försök att vara så noggrann du kan i din beskrivning så att vårdpersonalen kan ge dig rätt vård. Ta reda på hur just din specialistmottagning vill ha din egenanmälan, vissa specialistmottagningar har färdiga blanketter som de vill att du använder.

Det är också bra om du bifogar uppgifter om vilka mottagningar du varit på tidigare och sökt för samma typ av besvär. Berätta för din nya mottagning att de får kontakta dina gamla mottagningar och ta ut dina journalkopior för den vård du nu söker.

Till toppen av sidan