Specialister som kräver remiss

Vilka mottagningar kräver remiss?

Innehållet gäller Stockholms län

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du har gått till. Då kan du behöva en remiss för att få komma dit.

Många specialistmottagningar behöver remiss

I Stockholms län behövs remiss till många specialistmottagningar, till exempel till logoped, hudspecialist eller specialiserad öron- näsa- och halsmottagning.

Det finns också flera specialistmottagningar som du kan kontakta direkt, utan remiss, till exempel gynekolog, allmänpsykiatrisk mottagning, ätstörningsmottagning eller BUP.

Här läser du mer om vården i Stockholm och vilka mottagningar du kan kontakta.

Vill du vara säker på vad som gäller, hör av dig mottagningen först och fråga om de behöver remiss.

Skriva en egen vårdbegäran

Vissa specialistmottagningar vill att du skriver en egen vårdbegäran till dem, om du inte har en remiss från en läkare eller annan vårdpersonal. En egen vårdbegäran kan endast skickas till de specialistmottagningar som inte har remisskrav.

Du bör ha med följande uppgifter:

  • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
  • information om dina symtom eller din sjukdom
  • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Försök att vara så noggrann du kan i din beskrivning så att vårdpersonalen kan ge dig rätt vård. Ta reda på hur just din specialistmottagning vill att den ska utformas, specialistmottagningar har färdiga blanketter som de vill att du använder.

Det är också bra om du bifogar uppgifter om vilka mottagningar du varit på tidigare och sökt för samma typ av besvär. Berätta för din nya mottagning att de får kontakta dina gamla mottagningar och ta ut dina journalkopior för den vård du nu söker.

Till toppen av sidan