Om varumärket 1177

Nationellt och regionalt material – vem ansvarar för vad?

Här kan du läsa om vem som ansvarar för att marknadsföringsmaterial med 1177 som avsändare får användas nationellt och regionalt.

  • Nationellt varumärkesansvarig för 1177 ansvarar för att nationellt producerat material följer gemensamma riktlinjer, är rättighetsmässigt fritt att använda för regioner och kommuner samt ansvarar för att det tillgängliggörs på 1177.se/riktlinjerochmaterial.
  • Om en enskild region eller kommun tar fram nationellt material ska detta godkännas nationellt och sedan göras tillgängligt under: 1177.se/riktlinjerochmaterial.
  • Varumärkesansvarig för 1177 i respektive region (kommunikationsdirektör eller motsvarande) ansvarar för att regionalt producerat material följer gemensamma riktlinjer.
  • Regionalt producerat material som man vill dela mellan olika regioner får gärna läggas upp på projektplatsen Användarforum 1177 Kommunikation. Respektive region ansvarar för att materialet rättighetsmässigt är fritt att använda för alla regioner.
  • För en kommun som vill använda 1177 tillsammans med sin egen kommunlogga, kontaktas kommunikationsavdelningen.
Till toppen av sidan