Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Beställ prover

Behandlingsremiss - klamydia hemtest

Innehållet gäller Stockholms län

Till behandlande hälso- och sjukvårdspersonal

Behandlingsremiss - klamydia hemtest

Patienten har tagit prover för klamydiahemtest via 1177.

Provet är positivt och analyserat på Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Behandling, smittspårning och fallanmälan måste ske enligt aktuella riktlinjer, Smittskyddslagen 2004:168, 3 kap 4 §. Kontrollera patientens identitet genom legitimation/id-handling.

Du som behandlande vårdpersonal måste snarast informera Specialistcentrum sexuell hälsa att du övertagit behandlingsansvaret för patienten. Du kan göra detta på två sätt:

Till toppen av sidan