Beställ prover

Behandlingsremiss för egenprovtagning av klamydia och gonnorré

Innehållet gäller Stockholms län

Information till dig som är behandlande personal inom hälso- och sjukvården.

Behandlingsremiss - klamydia och gonorré hemtest

Patienten har tagit ett hemtest för klamydia och gonorré som beställts via 1177.se.

Provet är positivt och analyserat på Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Behandling, smittspårning och fallanmälan måste ske enligt aktuella riktlinjer, Smittskyddslagen 2004:168, 3 kap 4 §.

Börja med att kontrollera patientens identitet genom legitimation/id-handling.

Du som behandlande vårdpersonal måste också snarast informera Specialistcentrum sexuell hälsa att du övertagit behandlingsansvaret för patienten. Du kan göra detta på två sätt:

Till toppen av sidan