Akuta råd – första hjälpen

Att åka ambulans

Innehållet gäller Stockholms län

Du ska ringa 112 i en nödsituation, det vill säga när någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp. Då kan du antingen få hjälp av en ambulans, akutläkarbil eller en ambulanshelikopter.

När du ringer 112 kommer du till SOS Alarm där den som svarar ställer frågor till dig för att ta reda på vad som hänt och hur allvarlig situationen är. Dina svar är viktiga för att de snabbt ska kunna avgöra vad som krävs och hur bråttom det är. Det är också viktigt att de får reda på exakt vart ambulansen ska köra. 

Medan ni talar i telefonen gör operatören en bedömning om den som är sjuk behöver åka ambulans och hur snabbt ambulansen behöver vara framme. Det kan även vara så att man bedömer att ambulans inte är nödvändigt.

  • Prio 1: Misstänkt livshotande tillstånd. Närmaste ambulans skickas direkt. Blåljus och sirener sätts på för att påkalla fri väg så att ambulansen snabbt ska komma fram till den som är sjuk. Ambulansen larmas iväg redan under samtalet.
  • Prio 2: Akut, men inte livshotande tillstånd. Ambulans skickas ut, men utan blåljus och sirener. Det tar lite längre tid.
  • Prio 3: Inte akut, men i behov av ambulans. Du behöver ambulans, till exempel för att du är sjuk och inte klarar av att sitta upp. SOS Alarm talar om hur länge du får vänta på ambulansen.

På akutmottagningen prioriteras alla patienter och tas om hand utifrån det medicinska behovet. Det är alltså inte så att man får vård snabbare än den som kommer till akuten på annat sätt.

Om många ambulanser är upptagna samtidigt kan väntetiden bli längre. Om den sjuke eller skadade blir sämre medan ni väntar är det viktigt att ni ringer 112 till igen och berättar det så att man kan göra en ny bedömning och eventuellt ändra prioriteten. 

Viktigt!
Ring inte andra samtal medan du väntar på ambulansen. SOS Alarm kan behöva nå dig på telefon.

När ambulansen är på väg

Medan du väntar på hjälp kan det vara nödvändigt att ge den skadade behandling, till exempel första hjälpen. Om det behövs får du instruktioner av SOS Alarm.

  • Följ de instruktioner som du får av SOS Alarm.
  • Det är bra om någon möter ambulansen och visar vägen när den kommer.
  • Öppna eventuella dörrar så att vägen blir så fri som möjligt.

När ambulansen är framme på plats

När ambulansen kommit fram kommer ambulanspersonalen att fråga vad som hänt. Det kan kännas jobbigt att behöva berätta igen, men det är mycket viktigt för att de ska kunna göra en korrekt bedömning, ge god vård och eventuellt påbörja en behandling. Det är också bra att ha den sjuke/skadades legitimation redo.

Vid behov av snabbt omhändertagande på sjukhuset förvarnar ambulanspersonalen akutmottagningen när man är på väg till sjukhuset. Personalen på sjukhuset möter då upp ambulansen när den kommer.

Ibland bedömer ambulanssjuksköterskan att transport till sjukhus inte är nödvändig då besvären kan ha gått över. Hen kan ringa en läkare på SOS Alarm och diskutera hur man ska göra - en jourläkare kan göra hembesök eller så kan det räcka med ett besök på vårdcentralen.

Ambulanshelikopter

Om den sjuke/skadade befinner sig på en plats som inte går att nå med bil kan ambulanshelikopter skickas.

Hjälp helikoptern att hitta rätt:

  • Det kan vara bra att titta på en karta, så att du kan beskriva exakt var du är. GPS-koordinaterna kan också vara bra att känna till, de brukar gå att få fram ur en mobiltelefon.
  • På dagen: Vinka med ett stort, helst vitt, föremål, till exempel ett lakan för att markera var du befinner dig.
  • På natten: Blinka med en lampa, till exempel ficklampa, varningsblinkers på bilen eller utebelysning. Viktigt! Rikta inte ljuset mot helikoptern, då bländar du piloten.
  • Närma dig inte helikoptern när den landar, eller precis har landat. Stå kvar tills helikopterpersonalen kommer fram till dig.

Akutläkarbil

Det finns också tre akutläkarbilar. En är bemannad med en narkosläkare och en specialistutbildad ambulanssjuksköterska. Den tjänstgör alla dagar, dygnet runt. Dessutom finns det två akutläkarbilar bemannade med akutläkare och narkossköterska mellan klockan 7-21. Precis som för ambulanser och helikopter är det SOS Alarm som bedömer när den ska skickas ut på uppdrag.

Råd på andra språk

Om du bor i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

Till toppen av sidan