Akuta råd – första hjälpen

Att åka ambulans

Innehållet gäller Stockholms län

Du ska ringa 112 i en nödsituation, det vill säga när någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp. Då kan du antingen få hjälp av en ambulans, akutläkarbil eller en ambulanshelikopter.

När du ringer 112 kommer du till SOS Alarm där den som svarar ställer frågor till dig för att ta reda på vad som hänt och hur allvarlig situationen är. Dina svar är viktiga för att de snabbt ska kunna avgöra vad som krävs och hur bråttom det är. Det är också viktigt att de får reda på exakt vart ambulansen ska köra. 

Medan ni talar i telefonen gör operatören en bedömning om den som är sjuk behöver åka ambulans och hur snabbt ambulansen behöver vara framme. Det kan även vara så att man bedömer att ambulans inte är nödvändigt.

  • Prio 1: Misstänkt livshotande tillstånd. Närmaste ambulans skickas direkt. Blåljus och sirener sätts på för att påkalla fri väg så att ambulansen snabbt ska komma fram till den som är sjuk. Ambulansen larmas iväg redan under samtalet.
  • Prio 2: Akut, men inte livshotande tillstånd. Ambulans skickas ut, men utan blåljus och sirener. Det tar lite längre tid.
  • Prio 3: Inte akut, men i behov av ambulans. Du behöver ambulans, till exempel för att du är sjuk och inte klarar av att sitta upp. SOS Alarm talar om hur länge du får vänta på ambulansen.

På akutmottagningen prioriteras alla patienter och tas om hand utifrån det medicinska behovet. Det är alltså inte så att man får vård snabbare än den som kommer till akuten på annat sätt.

Om många ambulanser är upptagna samtidigt kan väntetiden bli längre. Om den sjuke eller skadade blir sämre medan ni väntar är det viktigt att ni ringer 112 till igen och berättar det så att man kan göra en ny bedömning och eventuellt ändra prioriteten. 

Viktigt!
Ring inte andra samtal medan du väntar på ambulansen. SOS Alarm kan behöva nå dig på telefon.

Till toppen av sidan