Akuta råd – första hjälpen

Hjärt-lungräddning (HLR) på barn

Hjärt-lungräddning som brukar förkortas HLR är en första hjälpen-behandling. Den ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Ju tidigare inblåsningar och bröstkompressioner startas, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp.

Hjärtstopp hos barn beror ofta på att de inte kunnat andas, till skillnad från vuxna där orsaken oftast är hjärtsjukdom.

Hjärt-lungräddning består av två moment: inblåsningar och bröstkompressioner.

Inblåsningar kallas även mun till mun-andning och görs för att tillföra syre till blodet. Bröstkompressioner innebär att du trycker rytmiskt med händerna på bröstkorgen för att få blodet att cirkulera i kroppen. På så vis kan du försöka få igång andningen och hjärtverksamheten igen.

Denna text handlar om hjärt-lungräddning på barn. Läs mer om hjärt-lungräddning på vuxna.

Hjärt-lungräddning 0-18 år

Tekniken vid hjärt-lungräddning är olika beroende på barnets ålder. Informationen i denna text ger en översikt av hur du ska göra hjärt-lungräddning för barn upp till 18 års ålder. Den kan vara bra både som orientering och repetition. Är du osäker på barnets ålder och barnet ser vuxen ut kan samma teknik som vid HLR på vuxna användas.

Instruktionerna gäller dig som har gått en kurs i HLR på barn. Har du inte gått någon kurs i HLR på barn följer du larmoperatörens råd.

Läs mer om när någon sätter i halsen.

Film: Så gör du HLR på ett barn 0-1 år

Filmen visar hur du gör HLR på ett barn upp till 1 år.

Film: Så gör du HLR på ett barn 1-18 år

Filmen visar hur du gör HLR på ett barn mellan 1-18 år.

Hjärt-lungräddning på barn

Hur du gör bröstkompressioner och inblåsningar vid hjärt-lungräddning skiljer sig åt beroende på om barnet är yngre eller äldre än ett år.

Kontrollera om barnet är vid medvetande

 • Prata med eller ropa på barnet.
 • Skaka barnet försiktigt i axlarna.

Utgå ifrån att barnet är medvetslös om hen inte reagerar. Ropa på hjälp om du är på en plats där det finns andra människor. Är ni två personer på platsen larmar den andre 112.

Kontrollera om barnet andas

Så här gör du för att öppna luftvägarna:

 • Lägg barnet på rygg på plant underlag.
 • Placera ena handen på barnets panna.
 • Lyft upp barnets haka genom att placera en eller två fingrar under hakan och lyft hakan försiktigt uppåt. Se till att inte trycka in mjukdelarna under barnets underkäke.

Så här gör du för att kontrollera om barnet andas normalt:

 • Titta om bröst och mage rör sig.
 • Lyssna om luft strömmar in och ut genom att lägga örat nära barnets mun och näsa.
 • Håll kinden över barnets näsa och mun och känn om luft strömmar ut.

Vid hjärtstopp kan barnet fortsätta ta enstaka, oregelbundna andetag som kan låta som suckar. Denna andning är inte normal och ger ingen syresättning till kroppen. Ge då 5 inblåsningar, larma 112 och starta HLR.

Om barnet andas normalt men är medvetslös ska du lägga hen i stabilt sidoläge och sedan ringa 112.

Om du inte kan se, höra eller känna någon andning måste du utgå ifrån att barnet har ett andningsstopp. Börja då omedelbart mun till mun-andning.

Mun till mun-andning – gör 5 inblåsningar

 • Fortsätt att hålla barnets luftvägar öppna genom att hålla en hand på pannan och en eller två fingrar på hakspetsen.
 • Om barnet är yngre än ett år ska du lägga din mun tätt över både näsa och mun. Om barnet är äldre än ett år ska du i stället klämma ihop barnets näsborrar med den hand du håller på pannan. Det förhindrar att inblåst luft kommer ut genom barnets näsa i stället för ner i lungorna.
 • Ge 5 långsamma inblåsningar. Anpassa mängden luft efter barnets storlek. Små barn har små lungor. Att blåsa in luften ska ta ungefär 1 sekund per inblåsning. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luft. När bröstkorgen höjer sig ska du avsluta inblåsningen. Kontrollera att bröstkorgen sänker sig när barnet andas ut.

Ring 112

Innan du startar med bröstkompressioner måste du skaffa hjälp genom att ringa 112. Larmoperatören ger instruktioner till exempel om hur hjärt-lungräddning ska utföras. Använd högtalarfunktionen på din telefon.

Därefter ska du omedelbart starta med hjärt-lungräddning, eftersom möjligheten att barnet överlever ökar om behandlingen sätts igång direkt.

Om du inte har en telefon i närheten gör du bröstkompressioner och inblåsningar under 1 minut innan du larmar.

Är ni två eller flera ska någon annan larma 112 och hämta en hjärtstartare om en sådan finns tillgänglig, under tiden som du påbörjar hjärt-lungräddning.

Om barnet inte visar livstecken: Växla mellan 15 bröstkompressioner och 2 inblåsningar

När du har larmat ska du starta med HLR, omväxlande 15 bröstkompressioner och två inblåsningar.

Bröstkompressioner:

 • Barnet ska ligga på rygg på ett hårt underlag om möjligt.
 • Om barnet är yngre än ett år ska du placera pekfinger och långfinger på nedre halvan av bröstbenet.
 • Om barnet är äldre än ett år ska du lägga din handlov på nedre halvan av bröstbenet. Luta dig över barnet med rak arm. Din axel ska vara rakt ovanför handen du trycker med. Känns det ostadigt med en hand eller om du tycker att kraften blir otillräcklig kan du lägga den andra handen ovanpå den första.
 • Tryck ner en tredjedel av bröstkorgens djup 15 gånger. Djupet ska vara cirka 4 centimeter på barn under ett år och 5 till 6 centimeter på barn över ett år. Hastigheten ska vara lite snabbare än ett tryck i sekunden, det vill säga 100 till 120 kompressioner per minut.

Ge 2 inblåsningar:

Fortsätt därefter med omväxlande 15 kompressioner och 2 inblåsningar tills ambulansen kommer eller tills barnet visar tydliga livstecken.

Du ska försöka göra momenten utan avbrott och i jämn takt. Gör inte paus för att kontrollera livstecken och undvik att göra långa pauser vid bytet mellan kompressionerna och inblåsningarna.

Det är ansträngande att göra hjärt-lungräddning och det är bra om ni är flera som hjälps åt. I så fall bör ni byta av varandra redan efter två minuter. Det är viktigt att inte ge upp och fortsätta tills barnet visar livstecken eller ambulanspersonalen tar över.

Anslut hjärtstartare

Finns en hjärtstartare tillgänglig ska denna anslutas och startas, men det får inte fördröja start av HLR. Apparaten ger röstinstruktioner som är enkla att följa. Om orsaken till hjärtstoppet är en allvarlig rubbning av hjärtats rytm kommer du med hjälp av hjärtstartaren att kunna ge en elektrisk stöt till barnet, för att återställa hjärtrytmen. Är det däremot inte en allvarlig rytmrubbning som orsakat hjärtstoppet kommer inte hjärtstartaren att ge en stöt. Det är därför säkert att använda den.

Om barnet visar tydliga livstecken men inte andas normalt: Fortsätt med mun till mun-andning

Om barnet visar tydliga livstecken när du har gjort 5 inblåsningar men inte andas normalt fortsätter du med inblåsningar.

 • Gör 20 inblåsningar under 1 minut.
 • Ring 112, om det inte är gjort tidigare.
 • Fortsätt göra 20 inblåsningar per minut, tills ambulansen kommer.

I väntan på ambulansen ska du kontrollera livstecken varannan minut. Det finns en risk att syrebristen leder till att hjärtat slutar slå.

Stockholms län
karta över hjärtstartare - stockholms län

Här hittar du alla hjärtstartare i Stockholms län

Har du en aktuell utbildning i hjärt- och lungräddning? Då kan du registrera dig som SMSlivräddare.

Efter hjärt-lungräddningen

Barnet upplever inget obehag av själva behandlingen eftersom hen är medvetslös. När barnet däremot vaknat upp kan vetskapen om det som har hänt vara skrämmande. Därför kan barnet behöva hjälp att bearbeta händelsen.

Det är bra att känna till att sekretesslagen begränsar sjukvårdspersonalens möjligheter att lämna information om själva händelsen.

Kontaktnummer i telefonen

Du kan som förälder lägga in förkortningen ICE och ett telefonnummer i barnets mobiltelefon. Det gör det lättare för sjukvårdspersonalen att komma i kontakt med anhöriga om barnet skulle råka ut för någonting.

ICE står för engelskans In Case of Emergency och betyder i händelse av nödsituation. ICE används internationellt.

Du skriver först in ICE och sedan namnet på en kontaktperson i mobiltelefonens telefonbok. Det går att lägga in fler kontaktpersoner under ICE1, ICE2 och så vidare.

När du lägger in telefonnumret kan du börja med plustecken och sedan det svenska utlandsprefixet 46. Då fungerar numret i alla länder.

Lätt att lära sig

För att göra den enklaste formen av hjärt-lungräddning behövs det ingen utrustning. Det är en metod som alla kan lära sig. Det räcker med att du går en kort kurs på ett par timmar för att du ska lära dig hur man gör. Då får du träna på en övningsdocka för att bli säker på tekniken. En del moment kan annars vara svåra att göra på rätt sätt.

Det finns särskilda kurser i hjärt-lungräddning till barn. Du kan till exempel kontakta barnavårdcentralen, BVC,  Svenska LivräddningssällskapetSvenska rådet för hjärt-lungräddningRöda Korset eller Civilförsvarsförbundet för att få reda på var sådana kurser ges.

Till toppen av sidan