Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 18

5 maj: Nu kan du som är född 1966 eller tidigare boka tid för vaccination på någon av vaccinationsmottagningarna runt om i länet. Läs mer om hur du bokar här.

ADMINISTRATIVA KONTAKTER I STOCKHOLM

Smittskydd Stockholm

Innehållet gäller Stockholms län

Smittskydd Stockholm är den enhet i landstinget som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Smittskydd Stockholm
Besöksadress: Tomtebodavägen 12A
Postadress: Box 6909, 102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01

E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

Till toppen av sidan