Administrativa kontakter i Stockholm

Alternativ telefoni

Innehållet gäller Stockholms län

Alternativ telefoni visar och provar ut hjälpmedel som texttelefon, bildtelefon eller fax till barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva, gravt hörselskadade samt tal-, röst- och språkskadade. Om du aldrig tidigare varit hos Alternativ telefoni krävs remiss.

Rosenlunds sjukhus
Tideliusgatan 12, 9 tr
118 95 Stockholm
Taltelefon: 08-616 56 23
Texttelefon: 08-616 62 93

Bildtelefon: at.sthlm@t-meeting.se

Fax: 08-616 56 28

E-post: alternativ.telefoni@karolinska.se

Uppge alltid personnummer när du kontaktar Alternativ telefoni.

Till toppen av sidan