Administrativa kontakter i Stockholm

Äldreomsorg i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Om du har allmänna frågor eller vill ansöka om äldreomsorg ska du kontakta kommunens biståndshandläggare. De ska också hjälpa dig om du ansökt om stöd och vill överklaga kommunens beslut.

Om du har frågor om eller synpunkter på det stöd du får, exempelvis hemtjänst eller boende, ska du i första hand prata med personalen. Du kan också kontakta den som är ansvarig för verksamheten. Om ni inte lyckas lösa problemet kan du vända dig till en biståndshandläggare i kommunen. Det är kommunen som ansvarar för att du får det stöd du beviljats.

Om du har synpunkter på äldreomsorgen kan du också kontakta politikerna i kommunen.

Kontaktuppgifter finns på respektive kommuns webbplats.

Till toppen av sidan