VÄVNADSPROV OCH CELLPROV

Gynekologiskt cellprov

Innehållet gäller Stockholms län

Gynekologiskt cellprov tas från livmodertappen för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer om de inte behandlas. Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till provtagning. Gynekologisk cellprovtagning infördes i Sverige i slutet av 1960-talet. Både insjuknande och dödlighet i livmoderhalscancer har sedan dess minskat till mindre än hälften.

Forskning har visat att cellprovtagningen kan förbättras genom att även testa för humant papillomvirus, HPV. Inom Stockholms län har detta införts gradvis och från och med januari 2017 analyseras alla kvinnor mellan 30–64 år för HPV.

Du kallas regelbundet till provtagning

Du kan inte själv beställa tid för cellprovtagning utan du får en kallelse när det är dags för dig att ta ett cellprov. Kallelsen är giltig i ett år och ska medtas till cellprovtagningen. Om du redan har tagit ett cellprov mellan två kallelser, hos till exempel en gynekolog, flyttas din nästa kallelse fram beroende på din ålder. 

Screeningenheten vid Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland samordnar den gynekologiska cellprovtagningen i Stockholms län. Till sin hjälp har verksamheten en regional vårdprogramgrupp bestående av representanter för mödravård, gynekologi, patologi och en patientrepresentant. Barnmorskor på ett 60-tal barnmorskemottagningar i länet utför provtagningen. Du kallas till den mottagning som ansvarar för det område där du bor. Provtagningen är frivillig och kostnadsfri.

Tidsintervall för cellprovtagning

 • Du som är mellan 23 och 29 år kallas till cellprovtagning vart tredje år.
  Ditt prov analyseras först i mikroskop för att se om det finns cellförändringar. Om du inte har cellförändringar får du en kallelse för nytt prov om tre år. Om du har tecken på svårare cellförändring kommer du att kallas till gynekologisk mottagning.Om du har lätta cellförändringar analyseras provet även för HPV. Det är inte meningsfullt att göra den första analysen för HPV hos unga eftersom det är så vanligt. Om provet visar HPV blir du kallad till ytterligare en undersökning.
 • Du som är mellan 30 och 49 år kallas till cellprovtagning vart tredje år.
  Ditt prov analyseras först för HPV. Om du har HPV, vilket är ganska vanligt, görs ytterligare en analys då provet undersöks med mikroskop för att se om det finns cellförändringar. Om du har cellförändringar kommer du att kallas till en gynekologisk mottagning.  Om du inte har cellförändringar behöver man inte göra någonting. Du blir kallad för ny provtagning tre år senare. 
 • Du som är mellan 50 och 64 år kallas till cellprovtagning vart sjunde år.
  Ditt prov analyseras först för HPV. Om du har HPV, vilket är ganska vanligt, görs ytterligare en analys då provet undersöks med mikroskop för att se om det finns cellförändringar. Om du har cellförändringar kommer du att kallas till en gynekologisk mottagning.  Om du inte har cellförändringar behöver man inte göra någonting. Du blir kallad för ny provtagning sju år senare.

Kvinnor med skyddade personuppgifter

Screeningenheten skickar from 2018 kallelser till kvinnor med skyddade personuppgifter via Skatteverkets förmedlingstjänst. Kallelsen kan inte innehålla uppgift om tid eller plats och kvinnan får själv boka tid för sin provtagning. Vid frågor rörande provtagningen kan Screeningenheten kontaktas på telefonnummer 08-123 138 20.

Tillfällig information på grund av coronaviruset

Den gynekologisk cellprovtagningen kommer att återupptas och kalleler börjar skickas ut i augusti 2020. Screeningprogrammet har varit inställt under en period för att minska risken för spridning av coronaviruset.

Dropin-tiderna för cellprovtagning är däremot inställda tills vidare. Läs mer på mottagningens hemsida.

Förberedelse inför cellprov

För att få ett så bra prov som möjligt bör du ett dygn före provtagningen inte ha samlag eller annat penetrerande sex. Du ska inte heller göra slidsköljningar.

Läkemedel i form av vagitorier och salva bör inte föras upp i slidan dygnet före provtagningen. P-ring och östrogenring kan sitta kvar under provtagningen.

Har du pågående menstruation ska du vänta med provtagning tills menstruationen är över.

Så går ett cellprov till

Provtagningen tar bara ett par minuter och det brukar inte göra ont. Du träffar en barnmorska som först informerar om provtagningen. Därefter får du ta av dig på underkroppen och sätta dig i en gynekologstol.

Cellprovet tas med hjälp av en plastspatel och en liten borste. Metoden som används är ett så kallat vätskebaserat cellprov, vilket innebär att cellerna läggs i ett vätskefyllt rör. Det blir då möjligt att även testa för HPV från samma prov.  

I samband med provtagningen får du besvara några frågor. Svaren är viktiga för att provet ska analyseras på rätt sätt. Exempel på frågor som du kan behöva svara på:

 • När var första dagen för din senaste mens?
 • Har mensen upphört?
 • Använder du preventivmedel och vilket i så fall?
 • Behandlas du med hormoner mot klimakteriebesvär?
 • Är du gravid eller har du fött barn under det senaste året? 

Uppgifterna skickas med provet och underlättar för laboratoriet att göra en bedömning.

Inga risker eller biverkningar

Provtagningen medför inga risker och efter provtagningen kan du fortsätta med de aktiviteter du vanligtvis har. Livmoderhalsens slemhinna blöder lätt och det är vanligt att du får en liten blödning efter en provtagning. Blödningen försvinner efter någon dag.

Det är naturligt att känna oro i avvaktan på provresultatet. Om du har frågor eller är orolig kan du kontakta Screeningenheten, telefon 08-123 138 20. Telefontid helgfri måndag till torsdag mellan klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00 samt helgfri fredag klockan 10.00 -11.00. E-postadress: cellprov.hsf@sll.se

Svar på cellprovtagningen

Ett brev med provsvaret brukar komma inom åtta veckor, men ibland kan det ta lite längre tid. De svar som lämnas är följande; ”normalt provsvar”, ”omprov”, ”provet visar cellförändringar” och /eller att ”prover visar HPV”. 

I svaret får du besked om du behöver göra någon ytterligare undersökning. Om svaret är omprov har provet inte kunnat analyseras. Detta beror oftast på att provet inte innehöll tillräckligt med celler eller att det var blodtillblandat. Du blir kallad till en ny cellprovtagning efter tre månader. 

Fråga om råd

Vill du komma i kontakt med Screeningenheten?

Ring 08-123 138 20. Telefontid helgfri måndag till torsdag mellan klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00, samt helgfri fredag klockan 10.00 -11.00.

Eller skicka e-post på: cellprov.hsf@sll.se

Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning

Ska jag avboka tiden om jag inte kan delta?

Nej, det behöver du inte göra och du blir inte debiterad för uteblivet besök. Din inbjudan är giltig under ett helt år. Spara din kallelse den ska tas med vid provtagningen. Om du inte önskar fler inbjudningar till provtagning kan du kontakta Screeningenheten, telefon 08-123 138 20. Telefontid helgfri måndag till torsdag mellan klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00 samt helgfri fredag klockan 10.00 -11.00. E-post: cellprov.hsf@sll.se

Måste jag gå till den barnmorskemottagning som jag har fått inbjudan till?

Din tid gäller på den barnmorskemottagning som du tillhör (beroende på din folkbokföringsadress). Du kan gå på drop-in till andra barnmorskemottagningar om det passar dig bättre. 

Hur gör jag om jag har min menstruation?

Vänta tills din menstruation är över och gå på en annan drop-in tid för cellprovtagning. Tillgängliga drop-in tider till barnmorskemottagningarna hittar du under rubriken Hitta alternativa drop-in-tider.

Kan jag ta cellprov om jag är gravid?

Ja, cellprovet tas företrädesvis före den femtonde graviditetsveckan.

Kan jag ta cellprov om jag nyligen har fött barn?

Ja, ett cellprov kan tas tidigast åtta veckor efter en förlossning. 

Kan jag få preventivmedelsrådgivning samtidigt?

För att få preventivmedelsrådgivning i samband med cellprovtagningen måste du boka en tid. Kontakta din barnmorskemottagning.

Ska jag ta prov om livmodern är bortopererad?

Om livmodern opereras bort tas oftast även livmoderhalsen bort (operationen kallas total hysterektomi). Cellprov ska i sådant fall inte tas på gynekologisk cellprovskontroll vid en barnmorskemottagning. Om du är osäker på vilken sorts operation du har gått igenom eller vad som tagits bort kan du fråga på den klinik där operationen gjordes.

Om din livmoder är bortopererad kan du kontakta Screeningenheten för att bli avregistrerad från screeningprogrammet telefon 08-123 138 20. Telefontid helgfri måndag till torsdag mellan klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00 samt helgfri fredag klockan 10.00 -11.00. E-postadress: cellprov.hsf@sll.se

Behöver alla kvinnor ta cellprov?

Alla kvinnor som har haft sex behöver ta cellprov. Det HPV-virus som orsakar cellförändringar smittar vid sex. Att ha sex definieras som varje beröring eller kontakt med könet av en annan person i sexuellt syfte, alltså inte endast penetrerande sex. Du kan därför bli smittad av både män och kvinnor. Därför är det viktigt att gå på regelbundna cellprovskontroller oavsett vem du har haft sex med. Endast de kvinnor som aldrig haft sex kan avstå från cellprovtagning. 

Om du känner dig osäker på hur just du ska göra kan du kontakta Screeningenheten för ytterligare upplysningar, telefon 08-123 138 20. Telefontid helgfri måndag till torsdag mellan klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00 samt helgfri fredag klockan 10.00 -11.00. E-postadress: cellprov.hsf@sll.se

Om jag har manligt personnummer och livmoderhals blir jag kallad till screening?

Transpersoner med livmoderhals ingår inte i kallelsesystemet, men rekommenderas ta prover på samma sätt som de som har kvinnligt personnummer. Du bör vända dig till en gynekologmottagning som då tar ansvar för att du blir kallad regelbundet med rätt intervall.

Behöver jag ta cellprov om jag har låtit vaccinera mig mot HPV?

Ja, även kvinnor som har vaccinerats mot humant papillomvirus (HPV) behöver ta cellprov. Vaccinet skyddar inte mot alla de HPV-typer som kan leda till cellförändringar utan endast de infektioner som orsakas av två virustyper (HPV16 och HPV18), dessa orsakar ungefär 70 % av alla fall av livmoderhalscancer. Kvinnor som vaccinerats och som någon gång haft sex ändå kan ha fått den virusinfektion som kan leda till cellförändringar och livmoderhalscancer.

Hur gör jag om jag är rörelsehindrad?

Ring till Screeningenheten så hjälper de dig med upplysningar, telefon 08-123 138 20. Telefontid helgfri måndag till torsdag mellan klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00 samt helgfri fredag klockan 10.00 -11.00. E-postadress: cellprov.hsf@sll.se

Till toppen av sidan