Vävnadsprov och cellprov

Provtagning för HPV för tidig upptäckt av cellförändringar

Innehållet gäller Stockholms län

I Stockholms län och på Gotland erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 64 år provtagning för HPV, humant papillomvirus. På så sätt går det att tidigt upptäcka och behandla cellförändringar som annars kan utvecklas till livmoderhalscancer.

Om du är 23-49 år kommer du att få ett erbjudande om att lämna prov vart tredje år. Om du är 50-64 år kommer erbjudandet vart sjunde år. Det är viktigt att du lämnar prov även om du är vaccinerad mot HPV. Det beror på att vaccinet inte skyddar helt mot livmoderhalscancer.

Två provtagningsmetoder

Du kallas antingen till HPV-baserad cellprovtagning hos barnmorska eller blir erbjuden självprovtagning för HPV. Forskningsstudier visar att båda metoderna är lika bra på att hitta HPV-viruset, som är det virus som oftast orsakar cellförändringar.

Du får en kallelse till en bokad tid till barnmorska om:

  • du är mellan 23 och 25 år och ska lämna prov för första gången
  • du vid din senaste provtagning hade en HPV-infektion. 

Du får material för självprovtagning om:

  • du är mellan 26 och 64 år och vid din senaste provtagning inte hade HPV eller cellförändringar 

Både kallelse och material för självprovtagning kommer per post när det är dags för ditt prov.

Så går HPV-baserad cellprovtagning till

Barnmorskan samlar prov från livmodertappen med hjälp av en spatel och en mjuk borste. Provet analyseras sedan för HPV. Om HPV hittas analyseras cellerna i samma prov på nytt för att se om HPV-infektionen lett till cellförändringar på livmodertappen.

Läs mer om hur undersökningen går till och hur du förbereder dig

För att boka om din tid

Det är viktigt att du försöker gå på din bokade tid. Om du har mens eller är sjuk när du ska lämna provet, ska du boka en ny tid. Du behöver inte avboka eller omboka tiden i kallelsen utan endast boka en ny tid. Du debiteras inte för uteblivet besök.

Gå in på hemsidan till den barnmorskemottagning du kallats till och följ instruktionerna där för att boka en ny tid. Namnet på mottagningen står i kallelsen som du har fått hem.

Om du inte går på ditt besök kommer du att få en ny kallelse efter ett år.

Svar på HPV-baserade cellprovtagningen

Ett brev med provsvaret skickas till din folkbokföringsadress inom tre månader efter provtagningstillfället. Ibland kan det ta lite längre tid. Om provet visar på HPV och cellförändringar får du i stället en kallelse till gynekolog som kommer att utreda cellförändringarna.

Läs mer om de olika svar som lämnas.

Så går självprovtagning för HPV till

Om du har fått material för självprovtagning, tar du själv provet i slidan. Provtagningsmaterialet består av bland annat en provtagningspinne och ett provrör med vätska. Pinnen för du upp cirka 5 cm i slidan, den ska inte föras upp till livmodertappen. Därefter placerar du pinnen i provröret med vätska och skickar in det på analys för HPV. Om det visar sig att provet innehåller HPV får du en kallelse till uppföljande cellprovtagning hos barnmorska. Barnmorskan tar då ett cellprov för att se om HPV-infektionen lett till cellförändringar på livmodertappen.

Här kan du läsa hela självprovtagningsinstruktionen

Här kan du läsa en syntolkning av självprovtagningsinstruktionens illustrationer

Svar på självprovtagning för HPV

Ett brev med provsvaret skickas till din folkbokföringsadress inom tre månader, ibland kan det ta lite längre tid.

Gick provet inte gick att analysera eller visade det att du hade HPV? Då får du en kallelse till provtagning hos barnmorska.

Läs mer om de svar som lämnas

När ska jag inte ta ett självprov för HPV?

  • Om får ett erbjudande om självprovtagning för HPV när du är gravid, kontakta din barnmorskemottagning. Då ska du i stället lämna ett cellprov.
  • Om du har opererat bort din livmoder och/eller livmodertapp ska du avregistrera fortsatta cellprovskontroller. Kontakta screeningenheten via mejl: cellprov.hsf@regionstockholm.se

Vid vilken ålder slutar man lämna prov?

Du får ett erbjudande om provtagning om du är folkbokförd i Region Stockholm och Gotland samt:

  • har ett kvinnligt personnummer och är mellan 23–64 år
  • har HPV eller cellförändringar vid 64 års ålder - då kallas du till provtagning upp till det år du fyller 70. 

Om du lämnar ett cellprov på en privat mottagning, till exempel hos en gynekolog, registreras provsvaret även hos Screeningenheten. Din nästa provtagning beräknas alltid efter det senast inkomna provsvaret.

Har du frågor och vill komma i kontakt med Screeningenheten?

En kallelse till cellprovtagning eller ett självprov kommer automatiskt via post när det är dags för dig att lämna prov. Observera att du inte kan beställa en kallelse till cellprovtagning eller självprovtagning via Screeningenheten.

Om du har frågor om provtagningen kan du boka en telefontid med Screeningenheten på telefon 08 123 138 20. Det går även bra att maila på mejadress: cellprov.hsf@regionstockholm.se 

Om du har opererat bort livmoder eller livmodertapp

Har du opererat bort din livmoder bör du ta reda på om man har sparat livmodertappen eller inte. Kontakta då den klinik där operationen gjordes. Screeningenheten kan inte se detta i sitt system.

  • Om såväl livmodern som livmodertappen är bortopererade behöver du inte gå på några fler kontroller. Då ska du mejla screeningenheten på cellprov.hsf@regionstockholm.se för avregistrering.
  • Om du har opererat bort livmodern men har kvar livmodertappen behöver du fortsätta med gynekologiska cellprovskontroller.

Om du har skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter behöver kontakta Screeningenheten för att få en kallelse till cellprovtagning eller självprovtagning för HPV. Kallelsen skickas av Screeningenheten via Skatteverkets förmedlingstjänst.

Mejla screeningenheten på cellprov.hsf@regionstockholm.se

Om du är rörelseförhindrad

Mejla Screeningenheten på cellprov.hsf@regionstockholm.se för råd om hur du ska göra.

Gratis vaccination mot HPV för dig som är född 1994-1999

Kvinnor som är födda år 1994–1999 erbjuds gratis vaccination mot HPV i samband med gynekologisk cellprovtagning hos barnmorska.

Erbjudandet kommer med post och gäller även dig som tidigare är vaccinerad mot HPV. Det senaste vaccinet ger ett skydd mot fler HPV-typer än tidigare använda vaccin.

Det är viktigt att du lämnar prov även om du är vaccinerad mot HPV. Det beror på att vaccinet inte skyddar helt mot livmoderhalscancer.

Till toppen av sidan