OPERATIONER AV KÖNSORGAN OCH URINVÄGAR

Omskärelse av män

En omskärelse innebär att förhuden som sitter över penisens yttersta del, ollonet, helt eller delvis tas bort. Det kan göras av medicinska skäl eller kulturella och religiösa skäl. Den här artikeln handlar om när förhuden opereras bort av religiösa och kulturella skäl.

I Sverige är kvinnlig könsstympning förbjudet sen 1982. 

Vem får utföra operationen?

På pojkar som är yngre än två månader får omskärelser göras av läkare och av personer med ett särskilt tillstånd som utfärdas av IVO. Ingreppet ska alltid, oavsett ålder göras med smärtlindring, som ges av läkare eller sjuksköterska.

På barn som är äldre än två månader får förhuden bara opereras bort av en läkare.

Den som omskär en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

När och var ska jag söka vård

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om barnet snabbt får hög feber efter omskärelsen ägt rum. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Komplikationer

Under det första dygnet efter operationen kan det blöda från förhuden eller kanten av operationssåret. Ofta går det att behandla själv med ett tryckförband. Under den första veckan efter operationen finns det också en liten risk för infektion i såret. En infektion kan ibland behöva behandlas med antibiotika.

När förhuden tas bort på nyfödda pojkar kan ollonet komma i oavbruten kontakt med urin och avföring. Det kan göra ont och svida. Det är därför viktigt att tvätta penis noga med ljummet vatten.

Efter operation är penisen ofta svullen, ibland i flera veckor.

Urinrörsmynningen kan bli något trängre men det är mycket ovanligt. Om barnet skulle få besvär med att kissa behöver detta behandlas med en operation.

Efter en omskärelse

Förhuden finns för att skydda ollonet, där huden är extra tunn och känslig. Om förhuden tas bort har ollonet inte samma skydd från till exempel underkläder som kan skava emot. Det gör att huden på ollonet med tiden blir lite tjockare och mindre känslig.

Det kan innebära att det dröjer innan man får orgasm och utlösning, något som vissa upplever som något bra. Medan andra kan tycka att det tar för lång att få orgasm och utlösning och tycker att sexlivet försämras.

Kan man få tillbaka förhuden?

Att ta bort förhuden är ett oåterkalleligt ingrepp. Man kan inte operera tillbaka förhuden.

Vad kostar operationen?

Den som är myndig och vill operera bort sin förhud av religiösa eller kulturella skäl får själv betala för operationen. Det kan kosta olika i olika landsting och regioner. En del landsting och regioner utför bara förhudsoperationer om de är medicinskt motiverade. Du kan då söka vård i ett annat landsting eller region. Du kan också kontakta en helt privat kirurgmottagning eller urologmottagning. 

Till toppen av sidan