Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 24

14 juni: Nu kan du som är född 1986 eller tidigare boka tid för vaccination via appen Alltid öppet. Läs mer om hur du bokar här.

Fler behandlingar

Elkonvertering

Elkonvertering är en behandling som ibland kan användas när hjärtat inte slår som det ska. Du får en elektrisk stöt för att ändra hjärtats rytm så att det slår som vanligt igen. Under elkonverteringen är du sövd med narkos.

Behandlingen kan användas vid tillstånd då hjärtats rytm har förändrats. Sådana tillstånd kan kallas arytmier. Den vanligaste arytmin är förmaksflimmer.  

Till toppen av sidan