På förlossningen och BB

Förlossning i annan region

Innehållet gäller Stockholms län

Om du är gravid och blir hänvisad till en förlossningsort utanför länet har du rätt till ersättning för rese- och boendekostnader. Du behöver också en remiss eller en betalningsförbindelse från Region Stockholm.

Regler för rese- och boendekostnader

Om du blir hänvisad av en förlossningsklinik ersätter Region Stockholm resekostnaderna för dig och en närstående enligt regelverket för sjukresor. Vid behov kan ni få ersättning under högst tre dygn.

Resekostnader när regionen hänvisar

Om du blir hänvisad att föda på annan ort ersätts du och medföljaren för resekostnader tur och retur mellan din hemadress och den nya förlossningskliniken. Du måste då ha ett hänvisningsintyg från förlossningskliniken i Stockholm för att få ersättning för sjukresan.

Vilka färdsätt ersätts?

Du får ersättning för det billigaste färdsättet med hänsyn till ditt medicinska, fysiska och psykiska tillstånd. Om du väljer ett annat färdsätt än det billigaste krävs ett intyg för att få ersättning. Annars ersätts det billigaste färdsättet.

De färdsätt du kan få ersättning för gäller resa med:

  • egen bil
  • tåg 2:a klass
  • taxi

Ersättningsbeloppet för egen bil är 1,70 kronor per kilometer, egenavgiften är 50 kronor per enkel resa. För resa med tåg och taxi är egenavgiften maximalt 140 kronor per enkel resa. Egenavgiften gäller för mamman. Medföljande anhörig/närstående betalar ej egenavgift.

Du betalar din resa kontant och får ersättningen i efterhand. Skicka in följande till Kundservice för färdtjänst:

  • kvitto
  • registerutdrag från skattemyndigheten
  • intyg om vårdtid
  • namn
  • adress
  • personnummer
  • namnet på din bank samt clearingnummer och kontonummer

Adressen är:
Kundservice för färdtjänst 
Box 30 103 
104 25 Stockholm

Om du har frågor om ersättning, ring Kundservice för färdtjänst på 08-720 80 80. De har öppet vardagar 07.00–20.00.

Övernattningskostnader

I vissa fall kan det vara nödvändigt att du och medföljaren övernattar på förlossningsorten. I första hand bör ni då bo på patienthotell. Om det inte finns får ni båda ersättning för hotellkostnad, rum inklusive frukost, för högst tre dygn till högst 1500 kronor sammanlagt per dygn.

Om medföljaren övernattar på hotell på förlossningsorten utan dig kan ni få ersättning under tre dygn med högst 1 200 kronor per dygn.

Kostnader som inte ersätts

Ersättning för övriga kostnader, till exempel förlorad arbetsinkomst, utlägg för mat, hygienartiklar, parkeringsavgifter, garage eller vägtullar ersätts inte.

Ersättning och frågor om boendekostnader

Har du frågor kring boendekostnader kan du kontakta enheten för individuella vårdärenden, IVÄ på telefon: 08-12313200.

Ersättning för boendekostnader

Kvitton samt bifogat intyg från vårdgivare skickas till:
Region Stockholm
Utomregionalvård
Box 30201
104 25 Stockholm

Råd på andra språk

Om du bor i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

Läs om hur vården för barn och vuxna fungerar i Stockholms län.

Till toppen av sidan