Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 5 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Stockholms län

Nu pågår arbetet för att du via nätet ska kunna läsa delar av din journal från vårdgivare i Stockholms län. Vårdverksamheterna ansluter sig stegvis till e-tjänsten. I december 2017 ska de flesta vårdgivarna i Stockholms län ha anslutit sig.

När en verksamhet anslutits kommer utvald journalinformation därifrån att visas i Journal via nätet. När den verksamhet som du besöker ansluts finns det information om detta som du kan ta del av på plats.

Om du fått vård i andra landsting så kan du redan nu läsa den informationen.

Det här kan du läsa från anslutna vårdverksamheter i Stockholms län:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök.

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt.

Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden.

Frågor och svar om Journal via nätet i Stockholms län

Stockholms län

Frågor och svar om Journal via nätet i Stockholms län

Fråga: Kan jag läsa allt som står i min journal? Om inte – varför?

Svar: Nej. Idag kan du inte läsa all din journalinformation i e-tjänsten Journal via nätet. Tanken är du ska ha tillgång till all din journalinformation via nätet. Tekniska begränsningar gör dock att all information som finns i journalen inte kan visas. Mer information än den som visas i nuläget kommer att läggas till successivt. Liksom tidigare har du alltid rätt att få pappersutskrifter av din journal.

Idag kan du läsa följande information från anslutna verksamheter:

 • journalanteckningar
 • vissa provsvar
 • diagnoser
 • vårdbesök.

Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden. Signerade journalanteckningar visas direkt när de skrivits in i journalen. Osignerade anteckningar visas 14 dagar efter att de skrivits in i journalen.

Fråga: Hur gör jag om jag vill läsa information som skrivits i min journal före den 1 januari 2016?

Svar: Det går liksom tidigare att beställa papperskopia av journalinformation. Kontakta din mottagning, avdelning eller annan enhet som du varit på och tala om vilket tidsintervall i din journal som du är intresserad av. Du behöver också ange ditt fullständiga namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Har du varit på flera olika mottagningar behöver du vända dig till var och en av dem om du vill få ut alla delar av din journal.

Fråga: Vem får läsa journalinformation i Journal via nätet?

Svar:

 • Alla vuxna över 18 år med fullständigt personnummer kan läsa information ur sin egen journal
 • Vuxna som utsetts till ombud för annan vuxen, se nedan
 • Vårdnadshavare med barn under 13 år, se nedan

Fråga: Hur gör jag om jag vill att någon annan ska kunna läsa min journalinformation?

Svar: Vuxna personer kan utse en annan vuxen som ombud och ger därmed den personen åtkomst till sin journalinformation via Journal via nätet. Det görs genom en ombudsfunktion inne i tjänsten som heter Dela journal. Om du inte kan använda ombudsfunktionen i tjänsten går det bra att på din vårdmottagning/avdelning fylla i en blankett för detta.Vårdgivaren ger bara ombud direktåtkomst om du själv ger ditt samtycke till det.

Fråga: Kan jag läsa mina barns journalinformation?

Svar: Ja. Den som vid inloggningstillfället är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare har tillgång till sina barns journalinformation fram till deras 13-årsdag.

Fråga: Hur säker är den här tjänsten?

Svar: För att kunna se din journalinformation måste du logga in med e-legitimation (som på internetbanken). När du loggar in hämtas din information till e-tjänsten Journal via nätet på 1177 Vårdguiden. När du loggar ut töms e-tjänsten på information. Ingen journalinformation lagras i e-tjänsten Journal via nätet.

Fråga: Är det bara i Stockholm som Journal via nätet finns?

Svar: Nej. Nästan alla landsting har nu infört denna nationella tjänst. När du är inloggad i Journal via nätet kan du se vilka län som har tjänsten idag och vilken information som visas. Har du fått vård i ett annat landsting kan du läsa din information därifrån i Journal via nätet.

Fråga: Kan jag hindra att min journalinformation syns i Journal via nätet?

Svar: Ja, du kan välja att försegla åtkomst till din journalinformation, vilket betyder att du stänger av möjligheten att läsa din journalinformation via nätet. Förseglingen gör du när du är inloggad i journal via nätet.

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning/avdelning genom att fylla i en blankett hos din mottagning eller avdelning. Där anger du vilken eller vilka mottagningar/avdelningar som ska förseglas. En specifik tidsperiod kan också väljas.

Obs! Att försegla sin information i Journal via nätet är inte detsamma som att spärra hela eller delar av sin journal i journalsystemet så att den bara kan läsas inom en viss del av vården. För att spärra information i journalsystemet begär du att uppgifter spärras och inte är åtkomliga för andra vårdgivare. Du kan när som helst begära att den vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.

Fråga: Hur gör jag för att låsa upp min försegling?

Svar: För att låsa upp din försegling behöver du kontakta din vårdcentral eller mottagning. Om du har behandlats på ett sjukhus och vänder dig dit behöver du beställa tid hos en patientvägledare där.

Fråga: Om jag har spärrat min journal på en mottagning, vad ser jag då i Journal via nätet?

Svar: Du ser inte information från den mottagning där du valt att spärra din journal. Om den mottagningen ingår i en större klinik ser du ingen information från övriga mottagningar inom den kliniken. 

Fråga: Vem kan svara på frågor om tjänsten eller innehållet?

Svar: Alla frågor och synpunkter besvaras av supporten för 1177 Vårdguiden, telefon 08‑123 135 00. Öppet alla dagar 06.00-22.00. 

Fråga: Kan jag i Journal via nätet se vilken vårdpersonal som tagit del av min journalinformation i journalsystemet?

Svar: Nej. Du ser i dagsläget inte någon logg över vilken vårdpersonal som läst din journalinformation i vårdens journalsystem.

Fråga: Kan jag se vem som tittat i min journalinformation i Journal via nätet?

Svar: Ja. Du kan i en loggrapport se vem/vilka som läst din journalinformation i Journal via nätet. Under fliken Du och dina ombud kan du se när du själv eller utsett ombud varit inloggad.

Fråga: Hur kan jag som synskadad ta del av min journalinformation?

Svar: Tjänsten är utformad för att fungera tillsammans med olika typer av läshjälpmedel, exempelvis för att få texten uppläst eller förstorad. 

Fråga: Måste jag ta del av min journalinformation i Journal via nätet?

Svar: Nej. Journal via nätet är en tilläggstjänst. Som patient kan du ha kontakt med vården precis som tidigare och välja att inte läsa din journalinformation i Journal via nätet. Syftet med tilläggstjänsten är att ge dig som patient möjlighet att vara än mer delaktig i din egen vård och behandling. 

Fäll ihop

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Stockholms län

Hos vissa mottagningar kan du beställa en kopia av din journal via nätet. Kopian skickas till dig med post. Sök upp din mottagning här på 1177.se för att se om mottagningen erbjuder tjänsten.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2017-04-28
Redaktör:
Ida Friedmann, 1177 Vårdguiden 
Granskare:
Irina Öström Zetterman, Kommunikatör, Stockholms läns landsting