Plötslig spädbarnsdöd – förebyggande råd

Plötslig spädbarnsdöd sker alltid plötsligt och oväntat och det innebär att barnet, oftast före sex månaders ålder, hittas död i sängen. Man kan inte se några tecken på barnet innan det händer. Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, i Sverige är det ungefär ett barn på sex tusen som dör i plötslig spädbarnsdöd.

Det är inte klarlagt vad orsaken är. En möjlig orsak kan vara att barnet får ett andningsstopp, kanske på grund av att andningen försvåras om ansiktet inte är fritt. En annan möjlig orsak kan vara att barnet blir för varmt och därför slutar att andas.

Som förälder kan man, trots att plötslig spädbarnsdöd är väldigt ovanligt, känna en oro för att det ska hända ens eget barn. Det finns några saker man kan göra för att minska risken betydligt:

• Låta spädbarnet sova på rygg.
• Avstå från nikotin.
• Se till att barnets ansikte är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig.
• Spädbarn under tre månader sover säkrast i egen säng.
• Amma om det är möjligt.
• Napp kan användas när spädbarnet ska sova.

De råd som har störst betydelse för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd är att låta barnet sova på rygg, att som förälder låta bli att röka och att se till att barnets ansikte är fritt.

Om man oroar sig mycket för plötslig spädbarnsdöd och känner att oron blir för stor kan man få stöd och hjälp på barnavårdscentralen.

Sova på rygg

Risken för plötslig spädbarnsdöd minskar om barnet sover på rygg istället för på mage. Sedan dessa råd började användas har plötslig spädbarnsdöd minskat betydligt. En förklaring kan vara att den övre delen av luftvägarna hålls öppen bättre i ryggläge. Att sova på sidan är inte lika säkert, förmodligen beror det på att barnet då kan rulla över på mage.

Om barnet ligger på rygg med huvudet åt samma håll kan huvudformen bli lite sned eller platt. Därför kan man variera huvudställningarna med att ha ansiktet framåt eller åt den ena eller andra sidan. När barnet är vaket är det bra att det får träna att ligga på magen, under uppsikt av en vuxen.

När barnet kan vända sig själv i sömnen är risken för plötslig spädbarnsdöd mindre, detta eftersom risken minskar när barnet blir äldre.

Avstå från nikotin

Nikotin är skadligt för barnet, både under graviditeten och när barnet är fött

Om man röker eller snusar under graviditeten ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Det beror förmodligen på att nikotinet stör barnets förmåga att kontrollera sin andning och hjärtverksamhet. Därför är det viktigt att försöka sluta röka eller snusa. I första hand bör man försöka sluta utan avvänjningsmedel som innehåller nikotin. Om det inte går att sluta helt är det bättre att dra ned på användandet, då det minskar riskerna för plötslig spädbarnsdöd.

Om man behöver hjälp med att sluta röka eller snusa kan man vända sig till barnmorskemottagningen (också kallad mödravårdscentral), vårdcentralen eller barnavårdscentralen.

Se till att ansiktet är fritt, att barnet är lagom varmt och kan röra sig

Barnet behöver kunna andas utan några hinder. Genom att hålla barnets ansikte fritt från täcken eller andra sängkläder när det sover minskar risken för plötslig spädbarnsdöd.

Risken minskar också om barnet kan röra armar och ben när det sover.

Spädbarn behöver vara varma men inte för varma. Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om barnet blir för varmt. Barnets klädsel bör man anpassa efter omgivningens temperatur.

Barn under tre månader sover säkrast i egen säng

Flera studier har undersökt risken för plötslig spädbarnsdöd när en förälder sover tillsammans med sitt barn. Forskningen har kommit fram till att risken för plötslig spädbarnsdöd ökar när föräldrar och spädbarn under tre månader sover i samma säng. Om man sover tillsammans med barnet ökar risken för att barnets sovläge ändras från rygg till mage och att barnets ansikte täcks av en arm eller av sängkläder. Barnet kan gärna vara hos föräldern under amning eller matning med flaska men lägg barnet på rygg i en egen säng när det ska sova.

Om föräldrarna använder alkohol eller lugnande medel ökar risken ytterligare. Risken ökar också ytterligare om föräldern röker.

Amma om det är möjligt

Att amma minskar risken för plötslig spädbarnsdöd. Det beror förmodligen på att bröstmjölk minskar risken för virusinfektioner, som kan öka risken för plötslig spädbarnsdöd. Barn som ammas vaknar även lättare om det får andningsuppehåll.

Napp kan användas när barnet ska sova

Att suga på napp har visat sig minska risken för plötslig spädbarnsdöd. En förklaring kan vara att nappen bidrar till att hålla andningsvägarna öppna, en annan att barnet vaknar till om det får ett andningsuppehåll.

Information om plötslig spädbarnsdöd på andra språk

Socialstyrelsen har information med förebyggande råd vad gäller plötslig spädbarnsdöd. Där finns också information på andra språk.

Senast uppdaterad:
2015-02-16
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på Socialstyrelsens folder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd

Granskare:

Leif Ekholm, läkare, specialist i barn- och ungdomsmedicin, Barnhälsovården, Örebro