Högkostnadsskydd för öppenvård i Stockholms län

Skriv ut (ca 2 sidor)

I Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt. Du kan se ditt frikort när du loggar in på 1177.se, och hur stor summa du har kommit upp i. Du behöver inte heller ha med dig ditt frikort på dina vårdbesök eftersom vårdgivaren kan se det i sina system. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket.

Skriv ut

Om du har varit på besök i vården och betalat 1150 kronor under en period på 12 månader så har du rätt till högkostnadsskyddet i öppenvården. När du kommit upp i 1150 kronor ska du få ett så kallat frikort.

Här kan du hitta frågor och svar om patientavgifter i Stockholms län

Tjänster på 1177 Vårdguiden

Tjänster på 1177 Vårdguiden

Om du undrar hur mycket du har kvar tills du får ett frikort kan du logga in på 1177 Vårdguiden. Här kan du se dina patientavgifter och frikortets giltighetstid.

Om du har frikort från Stockholms läns landsting (SLL) kan du också beställa ett frikort i papper. Det behöver du om du söker vård i ett annat landsting eller hos vårdgivare inom SLL som inte anslutit sig till e-frikortstjänsten än. Det går också att be din vårdgivare beställa ett frikort åt dig. Frikortet skickas hem till din folkbokföringsadress.

Du kan även logga in på 1177 Vårdguiden i din mobil och visa upp för vårdgivaren. Det är upp till vårdgivaren att avgöra hur de vill se ditt frikort.

Fäll ihop

Vårdgivare som inte har e-frikort

Vårdgivare som inte har e-frikort

Om du har varit på besök i ett annat landsting eller hos en vårdgivare inom SLL som inte är ansluten till e-frikort än, så kan du be en ansluten vårdgivare att registrera dina kvitton, stämplar eller frikort i efterhand. Du måste då kunna visa upp detta för dem.

Du som tillfälligt söker vård i Stockholms län får ett kvitto så att du kan registrera kostnaden när du kommer hem.

Fäll ihop

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet

Du som har skyddad identitet eller som av annan anledning inte vill vara en del av e-frikortssystemet kan be kassapersonalen att stämpla dina besök i ett frikort och få det inplastat i papper. Då måste du själv hålla reda på handlingar, till exempel kvitton, som visar att du har rätt till frikort.

Mottagningar på sjukhusen och landstingsdrivna mottagningar (SLSO) har egna patientkontor eller ekonomiavdelningar som du kan kontakta i dessa frågor. Här hittar du kontaktuppgifter till patientkontoren.

Fäll ihop

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

När du anmäler dig på din mottagning kan personalen se:

  • Hur mycket du har betalat hittills.
  • Hur länge ditt frikort gäller.
  • Frikortsnummer.

Alla uppgifter om ditt högkostnadsskydd behandlas i enlighet med Patientdatalagen. Det betyder bland annat att

  • bara behörig personal får se dina högkostnadsuppgifter och
  • att du har rätt till att säga nej till att vara med i den elektroniska hanteringen.

Uppgifterna som sparas elektroniskt är summan av dina patientavgifter och giltighetstiden på ditt frikort. Med ditt godkännande kan behörig personal också svara på frågor om vilka besök och belopp som gäller för högkostnadsskyddet.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2019-01-02
Skribent och redaktör:

Caroline Olsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

ChristiAnne Huntsman, Avtalshandläggare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen