Operationer av ögon, öron, näsa och hals

Operation av halsmandlar

Att halsmandlarna opereras bort är mycket vanligt. Operationen görs oftast på barn, men även på vuxna. Den vanligaste orsaken hos barn är att halsmandlarna är förstorade. Vuxna som behöver få halsmandlarna borttagna har ofta haft halsfluss flera gånger.

Vad är halsmandlar?

Halsmandlarna är två körtlar som sitter på var sin sida av svalget i höjd med den bakre delen av tungan. Halsmandlar kan också kallas för tonsiller. Namnet halsmandlar kommer av att körtlarna hos en vuxen person har formen och storleken av en mandel.

Halsmandlarna består av så kallad lymfvävnad, som är en del av kroppens immunförsvar. Liknande vävnad finns bland annat i en körtel som finns i den övre delen av svalget, som ligger bakom näsan.

Halsmandlarna är större hos barn och krymper sedan gradvis under tonåren. Hos vuxna brukar de vara mycket mindre än hos barn.

Varför görs operationen?

På bilden till höger har halsmandlarna blivit förstorade och täpper till nästan hela svalget.

Det finns flera anledningar till att halsmandlarna opereras bort. Den vanligaste orsaken hos barn är att halsmandlarna är förstorade. Då är de så stora att det blir trångt i svalget och det kan vara svårt att svälja eller andas. Genom att ta bort hela eller delar av halsmandlarna skapas det mer utrymme i svalget.

Immunförsvaret blir inte sämre efter operationen. Det finns liknande vävnad på andra ställen i svalget som skyddar mot infektioner.

Körteln bakom näsan också förstorad

Förstorade halsmandlar är vanligast hos barn. Det är vanligt att barn samtidigt har en förstorad körtel bakom näsan som bidrar till andningsbesvären. I så fall opereras den bort samtidigt som halsmandlarna.

Halsfluss flera gånger

Halsfluss är en infektion i halsmandlarna. Du som har fått halsfluss upprepade gånger kan behöva få halsmandlarna borttagna.

Halsböld

Halsböld är en följdsjukdom till halsfluss. Det har då bildats var bakom halsmandeln som har lett till att det har uppstått en böld. Barn som får halsböld kan behöva få halsmandlarna borttagna. Det gäller också vuxna som har haft minst två halsbölder.

Förberedelser

Samma förberedelser gäller för barn och för vuxna.

Förberedelser innan operationsdagen

Operationen görs under narkos och barnet eller du som ska opereras behöver fasta. Det innebär att den som ska opereras inte får äta eller dricka någonting under några timmar innan narkosen. Hur länge du eller barnet behöver fasta får ni information om av vårdpersonalen innan operationen.

Berätta om du tar några läkemedel

Tala om för läkaren innan operationen om du eller barnet tar några läkemedel. Det är extra viktigt om det gäller läkemedel vid diabetes och blodförtunnande läkemedel.

Det finns även andra läkemedel som ökar risken för blödning. Det är till exempel vissa smärtstillande och febernedsättande läkemedel som innehåller ibuprofen eller naproxen. Använd i stället läkemedel med paracetamol vid feber eller smärta veckorna innan operationen.

Även vissa antidepressiva läkemedel och en del naturläkemedel ökar risken för blödning.

Förberedelser på kliniken

På kliniken får barnet eller du som ska opereras träffa läkaren som ska göra operationen. Läkaren berättar hur operationen går till och svarar på frågor.

Det finns risker med att sövas om man har en pågående förkylning och inte är helt frisk. Då behöver operationen flyttas fram. Tala därför om för läkaren om barnet eller du som ska opereras är förkyld eller nyss har varit det. Kontakta mottagningen i förväg om du är osäker.

Barn som ska sövas

En närstående får alltid följa med in i operationssalen och vara med tills barnet har somnat. Det brukar ta ett par minuter för barnet att somna.

Här kan du läsa mer om när barn ska opereras.

Så går operationen till

Operationen går till på samma sätt oavsett om det är ett barn eller en vuxen som ska opereras.

Under operationen ligger du som ska opereras på rygg. Munnen hålls öppen med hjälp av ett speciellt verktyg som också håller nere tungan.

Läkaren använder ofta ett vasst instrument om hela halsmandlarna ska tas bort. Om endast en mindre del ska opereras bort används i stället värme med hjälp av ultraljud, laser eller radiovågor.

Stoppa blödningen

När halsmandlarna ska tas bort helt blöder det alltid lite i svalget. För att stoppa blödningen använder läkaren små kompresser som trycks på sårområdet. Hen kan också använda ett instrument som löder ihop blodkärlen.

Operationen tar oftast mellan tjugo och fyrtio minuter.

Så mår man efteråt

Efter operationen flyttas barnet eller du som har opererats till en uppvakningsavdelning. En närstående bör vara med på uppvakningsavdelning när barnet vaknar.

Det är vanligt att må illa efter att ha varit sövd, men det brukar gå över snabbt.

Kvar för observation

Efter operationen får den som har opererats vara kvar några timmar för observation. Det beror på att läkaren ska kunna kontrollera om det börjar blöda från operationssåret.

Ibland går det bra att lämna kliniken samma dag som operationen, men en del behöver vara kvar över natten.

Du som har opererats ska inte köra bil samma dag som operationen.

Det kan göra ont efter operationen

Det är vanligt att ha ont i halsen och att smärtan strålar upp mot käkledsregionen och öronen.

Ibland kan det göra mer ont den tredje dagen efter operationen. Det beror på att såret håller på att dra ihop sig.

Det kan också kännas som att du är svullen och har en klump i halsen, att det är obehagligt på tungan. Saliven kan vara rosafärgad och det kan även lukta lite sött från munnen. Besvären minskar inom några dagar efter operationen.

Viktigt med smärtstillande läkemedel

Smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol brukar hjälpa bra mot smärtan.

Det är viktigt att ta smärtstillande läkemedel regelbundet för att slippa få mycket ont. Det gäller framför allt under första veckan.

Det varierar hur länge smärtstillande läkemedel behövs. Barn brukar behöva använda det i ungefär en vecka. Tonåringar och vuxna kan behöva använda smärtstillande läkemedel i upp till två veckor efter operationen.

Det är vanligt att få läkemedel som förebygger inflammation men som också är smärtstillande. Det kan till exempel vara läkemedel som innehåller ibuprofen eller naproxen.

Sårskorpa

Såren efter operationen får en gråvit hinna efter någon dag. Det är ett slags sårskorpa som är kroppens sätt att läka sår inne i munnen. Hinnan brukar försvinna inom tio dagar.

Mat och dryck efter operationen

Det kan vara svårt att äta och dricka efter operationen. Det kan därför vara bra att börja med flytande mat och sedan gå över till mat som är mer lättuggad.

Det kan kännas bra att äta till exempel glass, yoghurt, pasta, potatismos och pannkakor. Det kan vara bra att undvika att äta hård och krispig mat som knäckebröd, chips och hårda äpplen. En del mat kan göra så att det svider i halsen. Det kan vara citrusfrukter, juice och starkt kryddad mat.

Träning och rörelse efter operationen

Undvik motion och annan fysisk ansträngning under de första två veckorna efter operationen, eftersom operationssåren då kan börja blöda. Det går däremot bra att vara utomhus och leka lugnt eller ta promenader.

Barn behöver vara hemma från förskola eller skola i ungefär en vecka efter operationen. Vuxna behöver vara hemma ungefär lika länge.

De flesta blir av med besvären direkt

De flesta blir av med sina besvär efter operationen. Barn som har haft svårt att andas på grund av förstorade halsmandlar brukar få lättare att andas direkt efter operationen. Däremot kan barnet fortsätta att snarka i några dygn efter operationen, men det brukar gå över när svullnaden efter operationen har avtagit.

Uppföljning efter operationen

Det kommer att skickas två enkäter med posten efter operationen. Den första kommer efter ungefär en månad, den andra efter ungefär sex månader. Enkäten kommer från Sveriges kvalitetsregister för tonsilloperation. Det är ett nationellt kvalitetsregister. Uppgifterna samlas in för att vården vid operationer av halsmandlar ska bli bättre.

Komplikationer och följdsjukdomar

En del kan få blödningar efter operationen. Risken är störst de första sex timmarna efter operationen och efter ungefär en vecka. Det beror på att svullnaden har gått ner då och sårskorpan börjar lossna.

Halsmandlarna kan växa tillbaka efter operationen men det är ovanligt. Då kan besvären komma tillbaka.

Det är mycket ovanligt men om det finns en liten bit kvar av halsmandeln efter operationen kan du fortsätta få halsfluss. Då kan du behöva opereras igen.

När du behöver söka vård

Kontakta direkt kliniken där operationen gjordes om det kommer färskt blod eller blodblandad saliv ur munnen. Om det är stängt på kliniken, sök vård på en akutmottagning.

En del kan också få lindrig feber dagen efter operationen, men den brukar gå över snabbt. Kontakta kliniken där operationen gjordes om febern är över 38 grader eller om det gör mer ont i svalget. Det kan bero på en infektion.  

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din eller ditt barns vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Mer på 1177.se

Att ge läkemedel till barn

När barn ska få läkemedel är det extra viktigt att ge rätt dos. Vilken dos barnet ska få beror till exempel på barnets ålder och vikt. Ibland kan det vara svårt för barn att ta läkemedel. Det finns en del knep som brukar fungera.

Nationella kvalitetsregister

I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling.

Till toppen av sidan