Hjälpmedel

Välkommen till hjälpmedelscentralen i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

Hjälpmedelscentralen i Sörmland finner du på Fraktgatan i Eskilstuna. Vi har även filialer i Nyköping och Katrineholm. Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Vår vision

Vi ska tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar, så att de kan vara aktiva, göra sina egna val och vara delaktiga i samhället.

Vad kan vi hjälpa dig med

Hjälpmedelscentralen ska svara för försörjning av hjälpmedel till länets invånare inom områdena:

 • Rörelsetekniska hjälpmedel t ex rollator, rullstol, dusch- och toalettstolar, säng
 • Kognitiva hjälpmedel t ex bildstöd, klockor, handdatorer för struktur och påminnelse
 • Kommunikationshjälpmedel t ex samtalsapparat och bildkommunikation
 • Medicinska behandlingshjälpmedel t ex syrgasutrustning, inhalatorer, TENS och CPAP
 • Inkontinenshjälpmedel t ex absorberande produkter, katetrar, urindroppssamlare, hygienunderlägg 
 • Synhjälpmedel t ex Daisyspelare, punktdisplay, CCTV
 • Hörselhjälpmedel t ex förstärkning eller varseblivning av ljud från TV, telefon, dörrsignal

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, (NSV) är en gemensam nämnd för Region Sörmland och länets nio kommuner. Den gemensamma nämnden ska trygga en god, effektiv och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i länet. Nämnden har ansvar för den del av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som avser förskrivning av hjälpmedel. Här kan du läsa mer om regionens nämnder.

Information från hjälpmedelscentralen

Om ditt hjälpmedel går sönder

Om ditt hjälpmedel går sönder får du kostnadsfri service och reparation vid Hjälpmedelscentralen.

 • Felanmälan via telefon: ring 0771-405 406, välj knappval 1 för att komma till tekniker. Telefontid är vardagar klockan 8.00-12.00 och 13.00-15.00.
 • Beställning av tillbehör till CPAP och Tens: ring 0771-405 406. Telefontid är vardagar klockan 8.00-12.00 och 13.00-15.00.
 • Beställning och leveransfrågor kring Inkontinenshjälpmedel: ring 0771-405 406. Telefontid är vardagar klockan 8.00-12.00 och 13.00-15.00.
 • Felanmälan via sms: 076-720 33 40.

Under lördagar, söndagar och helgdagar klockan 8.00-15.00 kan du ringa 016-10 30 00 för teknisk service och support av hjälpmedel som du behöver för att kunna äta, sova och gå på toaletten.

Lagning eller byte av däck och slang

Lagning av däck och slang för rullstol är kostnadsfritt. Vid lagning av cykel anlitar du en privat reparatör. Om du kan laga ditt däck själv kan du hämta nytt däck och slang kostnadsfritt på HMC eller en filial. Du kan också få hjälp av våra tekniker att laga däck.

Beställning av tillbehör och reservdelar

Ring kundtjänst för att beställa. Du kan välja att hämta hos oss eller på din vårdcentral. Vi kan även skicka ditt hjälpmedel hem till dig mot en kostnad på 53 kr.

Återlämna hjälpmedel

Alla hjälpmedel är ett lån och ska återlämnas när de inte används längre. De lämnas då till hjälpmedelscentralen, hjälpmedelsfilialen eller till din vårdcentral.

Återlämning av smittat hjälpmedel

När hjälpmedel från personer med känd smitta återlämnas till hjälpmedelscentralen så ska hjälpmedlet vara rengjort, inplastat och tydligt märkt som smittat gods.

Behov av annat hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel inte fungerar som det är tänkt, kontakta din förskrivare.

Avgifter för hjälpmedel

De flesta hjälpmedel är kostnadsfria, men några hjälpmedel har en avgift. Här kan du läsa vilka hjälpmedel som har avgift (pdf).

Förvaring och daglig skötsel

Du ansvarar för att förvara hjälpmedlet på ett säkert sätt och sköta hjälpmedlet enligt leverantörens bruksanvisning.

Om du har misskött eller uppenbart slarvat med ditt lånade hjälpmedel kan du bli ersättningsskyldig.

Försäkring

När du får ett hjälpmedel förskrivet behöver du kontrollera att din försäkring täcker värdet på hjälpmedlet om det blir förstört eller stulet. Du behöver också se till att din försäkring täcker skador på någon annan person eller annan persons egendom när du använder ditt hjälpmedel, till exempel elrullstol.

För hjälpmedel som används och förvaras inom skola, daghem eller annan dagverksamhet gäller deras försäkring. Fråga din förskrivare om du är osäker.

Utlåning av hjälpmedel till privatpersoner och företag

Här kan du läsa vilka hjälpmedel som finns för privat uthyrning.

Minsta debiteringskostnad är en månadshyra. Kontakta Hjälpmedelscentralens kundtjänst tre dagar innan du behöver låna hjälpmedlet, 0771-405 406.

Du hämtar och återlämnar hjälpmedlet på hjälpmedelscentralen i Eskilstuna, eller på någon av våra filialer i Nyköping eller Katrineholm.

Skrymmande hjälpmedel, till exempel sängar, personlyftar och arbetsstolar, kan vi leverera och hämta mot en avgift på 1000 kr.

Till dig som förskriver hjälpmedel

Skriv ut och ta med dig någon av följande informationsbrev och ta med dig vid utlämning av hjälpmedel.

Till toppen av sidan