Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktiviteter på Synmottagningen

Gruppträffar för äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning - dövblindhet

Innehållet gäller Sörmland

Syfte

Information och samtalsgrupp med utgångspunkt från häftet ”Äldreboken” av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCDB). Du kommer få ta del av häftet under träffarna och vi jobbar tillsammans med innehållet i den. Det kommer finnas utrymme för egna reflektioner och erfarenhetsutbyte i gruppen.

Ämnen som kommer beröras:

  • Ålderns effekt på ögat och örat
  • Att förhindra fallolyckor
  • Hjälpmedel
  • Bemötande

Målgrupp

Personer över 65 år med kombinerad syn- och hörselnedsättning, så kallad dövblindhet. Kontakt ska vara upprättad med synmottagningen och/eller hörsel- och dövmottagningen.

Plats

Dövblindteamet, Fraktgatan 5, Eskilstuna

Tid

Startar efter behov och intresse.
En samtalsgrupp med tre tillfällen, du förväntas delta vid varje tillfälle. En anhörig är välkommen att följa med.

Kostnad

Deltagandet är avgiftsfritt. Har du anmält dig, men får förhinder är det viktigt att du avbokar tiden. Du debiteras annars för uteblivet besök.

Anmälan

Vid frågor eller intresseanmälan är ni välkomna att ringa till mottagningen, på telefon 016-10 30 17, sms: 076-686 98 34 eller via e-tjänster på 1177.

Det går även bra att anmäla intresse i samband med besök på mottagningen.

Till toppen av sidan