Aktiviteter för barn och ungdomar

Tidig intervention med språktolk

Innehållet gäller Sörmland

Syfte och innehåll

Kursen handlar om hur du kan stötta ditt barns utveckling inom lek och kommunikation. Efter att ha gått den här kursen tror vi att du som vuxen kommer att:
- Veta hur du kan stötta ditt barns kommunikativa utveckling.
- Veta hur du kan hjälpa ditt barn att komma i gång och leka.
- Veta hur du kan få rutiner i vardagen att fungera bättre.

Målgrupp

Vårdnadshavare och anhöriga till barn i åldern 0—6 år med en diagnos som tillhör habiliteringens målgrupp och som har en aktiv kontakt inom habiliteringsverksamheten.

Plats

Utbildningen kommer ske digitalt via Microsoft teams. Länk skickas ut cirka 5 dagar innan via 1177 till vårdnadshavare, du behöver då logga in med BankID/FrejaID.

Tid

Insatsen består av tre sammanhängande tillfällen á 2 timmar. Anmälan sker till samtliga. Utbildningen startar när det finns tillräckligt med deltagare som talar samma språk.  

Anmälan

Gå till anmälan genom att fylla i formuläret via nedanstående länk alternativt kontakta din habiliteringsmottagning på telefonnummer:

Glöm inte uppge vilket språk du talar.

Kontaktperson

Madeléne Grahn
Logoped

Jenny Dahlrot
Specialpedagog

Frida Geisler
Logoped

Till toppen av sidan